Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Контрольные работы » Складання бізнес-плану та планування роботи торгового підприємства

Реферат Складання бізнес-плану та планування роботи торгового підприємства

Складання бізнес-плану та планування роботи торгового підприємства


1. ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОРГОВОГО ПІДПРИЄМСТВА. РОЗРОБКА БІЗНЕС-ПЛАНУ


Планування в торгівлі - економічна діяльність людей з управління і регулювання товарного обігу.

Планування на рівні підприємства - це розробка і коректування планів, що включає передбачення, обгрунтування, конкретизацію та опис діяльності господарського суб'єкта на найближчу та віддалену перспективу [7, c.80].

Функції планування на рівні торгового підприємства:

. виділення цілей підприємства і встановлення його відповідності цілям розвитку національного господарства, а також розвитку соціальних і ринкових процесів;

2. визначення параметрів і темпів господарських процесів на торговельних підприємствах;

. планомірний розподіл і ефективне використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів для досягнення загальних і приватних цілей господарюючого суб'єкта.

Таким чином, планування - це формування стратегічних завдань і поточних цілей фірми, розробка її політики, визначення очікуваних результатів і розрахунок передбачуваних техніко-економічний показників плану.

Сутність планування:

В§ воно базується на виборі з безлічі можливих альтернатив розвитку фірми в майбутньому;

В§ планування є безперервний процес прийняття рішень, в ході якого встановлюються і постійно коригуються цілі і завдання розвитку фірми; визначаються шляхи і способи їх досягнення; розробляються і ув'язуються плани, що відображають різні сторони ведення економіки фірми;

В§ відправною точкою планування фірми є досягнення цілей фірми, яка передбачає отримання та забезпечення високих результатів її господарської діяльності.

Алгоритм планування на торговельному підприємстві:

o визначення цілей і завдань розвитку підприємства;

o аналіз господарської та ринкової діяльності підприємства;

o прогнозування можливих варіантів ув'язки ресурсів підприємства і його цілей;

o розробка остаточного плану;

o контроль за виконанням плану та його коригування.

В даний час розробляються короткострокові, середньострокові, довгострокові і бізнес ...


сторінка 1 з 7 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Роль бізнес планування в скоєнні інвестиційної політики підприємств та скла ...
  • Реферат на тему: Складання фінансових кошторисів і фінансове планування в складі бізнес-план ...
  • Реферат на тему: Бізнес-планування, його роль і призначення. Основні розділи бізнес-плану, ...
  • Реферат на тему: Бізнес-планування: порядок розробки бізнес-планування підприємства
  • Реферат на тему: Бізнес-планування діяльності туристської фірми