Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые обзорные » Бізнес-планування діяльності туристської фірми

Реферат Бізнес-планування діяльності туристської фірми


БІЗНЕС-ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТУРИСТСЬКОЇ ФІРМИ


Зміст


Введення

1. Теоретичні аспекти бізнес-планування

1.1 Поняття і роль бізнес-плану для організації туристської фірми

1.2 Структура і зміст бізнес-плану

2. Організаційні складові бізнес-плану на створення туристської фірми В«Японський СадВ»

2.1 Організаційний план

2.2 Операційний план

2.3 Дослідження туристського ринку

3. Складання фінансового плану туристської фірми В«Японський СадВ»

Висновок

Список літератури

Додаток 1. В«Резюме бізнес-плану на створення туристської фірмиВ« Японський сад В»


Введення


Кожна фірма, починаючи свою діяльність, повинна ясно представляти потребу на перспективу у фінансових, матеріальних, трудових та інтелектуальних ресурсах, джерела їх отримання, а також вміти чітко розраховувати ефективність використання ресурсів у процесі роботи фірми.

При всьому різноманітті форм підприємництва існують ключові положення, застосовні практично у всіх областях комерційної діяльності і для різних фірм. Ці ключові положення необхідні для того, щоб своєчасно підготуватися і обійти потенційні труднощі і небезпеки, тим самим зменшити ризик у досягненні поставлених цілей.

Важливим завданням є проблема залучення інвестицій, в тому числі і зарубіжних, у чинні і розвиваються підприємства. Для цього необхідно аргументувати й обгрунтувати оформлення проектів (пропозицій), потребують інвестицій. Для цих і деяких інших цілей застосовується бізнес-план.

У ринковій економіці бізнес-план є робочим інструментом, використовуваним у всіх сферах підприємництва. p> Бізнес-план описує процес функціонування фірми, показує, яким чином її керівники збираються досягти свої цілі і завдання, в першу чергу підвищення прибутковості роботи. Добре розроблений бізнес-план допомагає фірмі: рости, завойовувати нові позиції на ринку, де вона функціонує, складати перспективні плани свого підприємства.

Бізнес-план не є постійним документом; він систематично оновлюється, у нього вносяться зміни, пов'язані як з змінами, що відбуваються всередині фірми, так і на ринку, де діє фірма.

Метою виконання даної курсової роботи є вивчення бізнес-планування при створенні туристкою фірми.

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити такі завдання:

1. розкрити сутність бізнес-планування;

2. розглянути структуру та зміст бізнес плану на створення туристської фірми;

3. підготувати інформаційний матеріал для складання розділів бізнес-плану;

4. освоїти методику складання типового бізнес-плану;

5. опрацювати основні розділи бізнес плану.

Інформаційними джерелами роботи є дані офіційних сайтів: Федерального Агентства по Туризму та Федеральної Служби Статистики. br/>

1. Теоретичні аспекти бізнес-планування


1.1 Поняття і роль бізнес-плану для організації туристської фірми


Бізнес-план - це документ, який описує всі основні аспекти майбутнього комерційного проекту (підприємства), аналізує всі проблеми, з якими воно може зіткнутися, а також визначає способи вирішення цих проблем.

На рис. 1 представлена ​​класифікація бізнес-планів по об'єктах бізнесу.Рис. 1. Типологія бізнес-планів по об'єктах бізнесу


Бізнес-план - необхідний в ринкових умовах інструмент технічного, організаційно - економічного, фінансового, управлінського обгрунтування справи, включаючи взаємини з банками та інвестиційними, збутовими організаціями, посередниками, споживачами.

При розробці бізнес-плану необхідно враховувати такі вимоги:

1) Ясність.

При розробці бізнес-плану необхідно вживати прості вирази, уникати характеристики декількох ідей в одному реченні, домагатися логічного зв'язку між попереднім і наступним конкретними умовами, не широко використовувати прикметники, ілюструвати свої висновки таблицями, графіками, судженнями.

2) Стислість.

У бізнес-плані необхідно залишити достатню інформацію, яку доцільно донести до читача.

3) Логічність.

Ідеї та факти, викладені в бізнес-плані, легше сприймаються і надають більший вплив на інвестора, якщо план буде побудований в логічній послідовності, якщо розділи будуть тісно пов'язані між собою, не буде повторень і суперечностей у викладі матеріалу.

4) Об'єктивність.

Підприємець повинен тверезо оцінювати свої можливості, не перебільшувати значення і перспективи свого проекту, реально підходити до оцінки можливостей конкурентів.

5) Обсяг плану.

Всі розділи плану повинні бути освітлені з тим або іншим ступенем деталізації. Обсяг кожного розділу покликани...


сторінка 1 з 13 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Бізнес-планування, його роль і призначення. Основні розділи бізнес-плану, ...
  • Реферат на тему: Роль бізнес планування в скоєнні інвестиційної політики підприємств та скла ...
  • Реферат на тему: Складання бізнес-плану туристичної фірми
  • Реферат на тему: Бізнес-план фірми і особливості планування в ринковій економіці
  • Реферат на тему: Складання бізнес-плану та планування роботи торгового підприємства