Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые обзорные » Розвиток мовного дихання у дітей старшого дошкільного віку з мовними порушеннями

Реферат Розвиток мовного дихання у дітей старшого дошкільного віку з мовними порушеннями

Зміст


Введення

Глава 1. Теоретичний аналіз проблеми розвитку мовного дихання у дітей дошкільного віку з мовними порушеннями

.1 Основні етапи нормального мовного розвитку

.2 Класифікація мовних порушень

.3 Онтогенез мовного дихання. Особливості мовного дихання у дітей з мовною патологією

Висновки по 1 главі

Глава 2. Дослідження стану розвитку мовного дихання у дітей старшого дошкільного віку з мовними порушеннями в процесі корекційної роботи

.1 Мета, завдання і методика констатуючого експерименту

.2 Аналіз результатів констатуючого експерименту

.3 Мета, завдання і методику формуючого експерименту

.4 Аналіз результатів формуючого експерименту

Висновки по 2 чолі

Висновок

Список літератури

Додаток


Введення


Проблема розвитку дитячого мовлення - одна з найважливіших в загальній і спеціальній психології та педагогіці. Це обумовлено тією винятковою роллю, яку відіграє мова в житті людини. Будучи знаряддям людського мислення і засобом регуляції його психічної діяльності, мова служить ще і основним засобом спілкування людей. Загальновизнано, що спілкування є однією з основних умов розвитку дитини, найважливішим компонентом формування його особистості, поведінки, емоційно-вольових процесів. p align="justify"> Сучасний етап розвитку теорії та практики дошкільної психології та педагогіки, спеціальної психології та корекційної педагогіки, зокрема логопедії, характеризується посиленням уваги до вивчення дітей з мовними порушеннями. Це обумовлено тією винятковою роллю, яку відіграє мова в житті людини. У зв'язку із збільшеними вимогами дошкільної та шкільної освіти, вивчення мовних порушень, а також їх корекція набувають особливої вЂ‹вЂ‹важливості у процесі підготовки дітей до навчання в школі. p align="justify"> Вирішальна роль у розвитку мовлення дитини належить мовному диханню. У ході мовного розвитку виробляється специфічний В«мовноїВ» механізм дихання, отже, виробляються і специфічні В«мовніВ» руху діафрагми. У процесі усного мовлення діафрагма багаторазово виробляє тонко диференційовані коливальні рухи, що забезпечують мовне дихання і звуковимову. Таким чином, мовне дихання являє собою систему довільних психомоторних реакцій, тісно пов'язаних з виробництвом усного мовлення. Характер мовного дихання підпорядкований внутрішньому мовному програмування, а значить - семантичному, лексико-граматичному і інтонаційному наповненню висловлювання. p align="justify"> Фізіологічне дихання дітей з мовними порушеннями має свої особливості. Воно, як правило, поверхове, верхнереберний типу, ритм йо...


сторінка 1 з 35 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Особливості пізнавально-мовного розвитку дітей дошкільного віку в педагогіч ...
  • Реферат на тему: Врахування особливостей розвитку мовного слуху у дітей старшого дошкільного ...
  • Реферат на тему: Особливості розвитку предметної діяльності дітей з мовними порушеннями
  • Реферат на тему: Формування мовного етикету у дітей дошкільного віку із затримкою психічного ...
  • Реферат на тему: Розвиток мовного дихання