Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые обзорные » Розвиток мовного дихання у дітей старшого дошкільного віку з мовними порушеннями

Реферат Розвиток мовного дихання у дітей старшого дошкільного віку з мовними порушеннями

го недостатньо стійкий, легко порушується при фізичної та емоційної навантаженні. Об'єм легенів у таких дітей істотно нижче вікової норми. p align="justify"> Якщо мовне дихання в онтогенезі формується у дітей без відхилень у розвитку спонтанно в міру становлення мовної функції, то у дітей з мовними порушеннями воно розвивається патологічно. p align="justify"> У процесі мовного висловлювання у них відзначаються затримки дихання, судомні скорочення м'язів діафрагми та грудної клітини, додаткові вдихи. Крім можливості появи судомної активності в м'язах дихального апарату і порушення мовного видиху, у таких дітей відзначається недостатній обсяг вдихуваного повітря перед початком мовного висловлювання, а також укорочений і нераціонально використовується мовної видих. Проголошення окремих слів відбувається в різні фази дихання - як на вдиху, так і на видиху. p align="justify"> Таким чином, дошкільнятам з мовною патологією, перш за все, необхідно розвивати об'єм легенів, а в середньому і старшому дошкільному віці формувати грудобрюшной тип дихання. Наближення цих показників до норми дозволить надалі перейти до розвитку мовного дихання, так як грудобрюшной тип дихання є базою для формування такої складної психофізіологічної функції, як мовне дихання. p align="justify"> Спеціальні дослідження, спрямовані на вивчення питання оволодіння дітьми дошкільного віку мовним диханням проводилися мало. Наявні в літературі дані стосуються лише питань тренування мовного дихання і найчастіше обмежуються лише вправами, спрямованими на виховання тривалого видиху через рот, проголошенням якомога більше слів на одному видиху (Є.І. Радіна [19], М.Ф. Фомічова [27 ]). Кілька ширше це питання представлений в літературі, пов'язаної з усуненням основного дефекту мови (ринолалия, дизартрія, заїкання), хоча і в ній основна увага приділяється вихованню правильного мовного дихання (О.Г. Іпполітова [9], В.І. Селіверстов [23 ], М.Є. Хватцев [28], О.В. Правдіна [18], Е.Ф. Pay [20] та ін.) p align="justify"> Беручи до уваги актуальність означеної проблеми, визначаємо мета проведеного нами дослідження - розвиток мовного дихання у дітей старшого дошкільного віку з мовними порушеннями.

Об'єкт дослідження - стан мовного дихання у дітей старшого дошкільного віку з мовними порушеннями.

Предмет дослідження - процес формування мовного дихання у дітей старшого дошкільного віку з мовними порушеннями в ході психолого-педагогічної корекції.

Гіпотезою дослідження є наступне припущення - систематична і цілеспрямована корекційно-розвиваюча робота з розвитку мовного дихання у дітей старшого дошкільного віку з мовними порушеннями дозволить підвищити рівень сформованості даної функції.

Для реалізації поставленої мети в процесі дослідження були висунуті наступні завдання:

. Вивчити і проаналізувати науково-методичну та психолого-педагогічну літерату...


Назад | сторінка 2 з 35 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Формування мовного етикету у дітей старшого дошкільного віку
  • Реферат на тему: Врахування особливостей розвитку мовного слуху у дітей старшого дошкільного ...
  • Реферат на тему: Розвиток мовного дихання
  • Реферат на тему: Особливості пізнавально-мовного розвитку дітей дошкільного віку в педагогіч ...
  • Реферат на тему: Формування мовного етикету у дітей дошкільного віку із затримкою психічного ...