Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Отчеты по практике » Дослідження бізнес-процесів підприємства (на прикладі ВАТ "Криловський гірничо-збагачувальний комбінат")

Реферат Дослідження бізнес-процесів підприємства (на прикладі ВАТ "Криловський гірничо-збагачувальний комбінат")

ЗМІСТ

ВСТУП

ГЛАВА I. СУЧАСНИЙ СТАН ВАТ В«Криловська ГЗК В»

ГЛАВА II. АНАЛІЗ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ ВАТ В«Криловська ГЗКВ»

ВИСНОВОК

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

ДОДАТОК


В 

ВСТУП

Виробнича практика студентів IV курсу є важливою складовою частиною навчального процесу. Вона дозволяє придбати нові знання та вміння для майбутньої професії.

Терміни проходження практики - з 28.06.2010 р. по 17.07.2010 р.

Об'єктом дослідження є відкрите акціонерне товариство В«Криловський гірничо-збагачувальний комбінат В».

Предметом - Бізнес-процеси ВАТ В«Криловський ГЗКВ». p> Метою виробничої практики є закріплення теоретичних і практичних знань, отриманих в процесі вивчення общепрофессіональних і спеціальних дисциплін за спеціальністю В«Менеджмент організації В».

На основі мети були поставлені і вирішені наступні завдання:

- вивчити історію розвитку і коротку характеристику підприємства;

- провести аналіз бізнес-процесів ВАТ В«Криловський ГЗКВ».

Структура звіту визначалася логікою дослідження і поставленими завданнями. Вона включає в себе вступ, два розділи, висновок, список літератури і додаток.

У вступі визначено мета, об'єкт, предмет і завдання практики.

У розділі I - В«Коротка характеристика ВАТВ« Криловський ГЗК В»наведена історія розвитку та коротка характеристика аналізованого підприємства.

У розділі II - В«Аналіз бізнес-процесів ВАТВ« Криловський ГЗК В», проведено дослідження бізнес-процесів ВАТВ« Криловський ГЗК В»та виявлено існуючі в них проблеми.

У висновку узагальнені результати дослідження, викладені його основні висновки, що виносяться на захист звіту.

Список літератури складається з 10 джерел. p> У додатку наведені ілюстрації, що пояснюють текст звіту.

ГЛАВА I . КОРОТКА ХАРАКТЕРИСТИКА ВАТ В«Криловська ГЗКВ»

Відкрите акціонерне товариство В«Криловський гірничо-збагачувальний комбінатВ» (далі ВАТ В«Криловський ГЗК В», ВАТВ« КГОКа В») заснований і веде свою діяльність на основі сировинної бази Курської магнітної аномалії (КМА), яка займає особливе місце в забезпеченні сировиною металургійних заводів всієї Європейської частини Росії і за її межами, так як база КМА, маючи великі запаси залізної руди, дозволяє успішно розвиватися найбільш потужним російським виробникам залізорудної сировини. Сприятливі кліматичні умови і розвинена місцева інфраструктура дозволяють цим підприємствам мати великі потужності з видобутку і переробки залізної руди. p> У Нині частку трьох провідних залізорудних підприємств Росії (Лебединський, Михайлівський та Криловський ГЗК) припадає близько половини виробленого в Росії сировини, що говорить про високий рівень концентрації в галузі (додаток 1).

ВАТ В«Криловський ГЗКВ» - конкурентоспроможне і динамічне підприємство, що займає третє місце в Росії з виробництва залізорудного концентрату. p> Акціонером ВАТ В«Криловський ГЗК В»є ВАТВ« Новолипецький металургійний комбінат В», розмір частки якого в статутному капіталі та належать ВАТ В«КГОКаВ» акцій становить 100%. p> Адреса ВАТ В«Криловський ГЗК В»: 309500, Росія, Білгородська область, місто Старий Оскол, південно-західний промрайон, майданчик Фабрична, проїзд - 4.

Будівництво залізорудного кар'єру Криловська ГЗК почалося в червні 1961 року. У грудні 1983 на комбінаті був отриманий перший залізорудний концентрат. У 1992 році була проведена приватизація Криловська ГЗК, яка проводилася по другому варіантом пільг трудовому колективу.

ВАТ В«КГОКаВ» надано право користування надрами для розробки відкритим способом Криловська родовища залізних руд і нерудних корисних копалин.

Залишок балансових запасів на 01.01.2010 р. склав:

- багата залізна руда - кат. В + С 1 - 51 551 тис. тонн; кат. З 2 - 11991 тис. тонн;

- магнетитові кварцити - кат. В + С 1 - 4 37 383 тис. тонн;

кат. З 2 - 1 563565 тис. тонн;

Обсяг видобутку з початку відпрацювання родовища на 01.01.2010 р. складає:

- багата залізна руда - 111 198 тис. тонн;

- магнетитові кварцити - 419 915 тис. тонн.

Проектна річна продуктивність підприємства з видобутку становить по багатих залізних руд 1 200 тис. тонн, по магнетитових кварцитів - 42 000 тис. тонн. p> ВАТ В«Криловський ГЗКВ» видана ліцензія серії БЕЛ № 13030 ТЕ зареєстрована МПР Росії № 3955 від 24.03.2005г. на право користування надрами з цільовим призначенням - видобуток залізних руд, залізистих кварцитів Криловська родовища, а також попутних нерудних корисних копалин, що знаходяться під вскрише і в спецотвалах. p> Товарна продукція, одержувана при переробці залізорудної сировини, - агломераційна руда та синтерного залізорудний концентрат. Попутно видобуваються нерудні корисні копалини, готова продукція, отримана при їх переробці, викорис...


сторінка 1 з 12 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Аналіз фінансового стану підприємства ВАТ "Криловська райгазів" з ...
  • Реферат на тему: Цех з виробництва масла з річним обсягом переробки молока 40000 тонн на рік ...
  • Реферат на тему: Бізнес-планування, його роль і призначення. Основні розділи бізнес-плану, ...
  • Реферат на тему: Дослідження бізнес-процесів Ощадбанку Росії
  • Реферат на тему: Аналіз фінансового стану підприємства ВАТ "Гайский гірничо-збагачуваль ...