Теми рефератів
> Реферати > Дипломні проекти > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти Партнери проекту
Реклама
Реферати, твори, дипломи, практика » Новые рефераты » Макроекономічні моделі, їх види та показники

Реферат Макроекономічні моделі, їх види та показникиМакроекономічні моделі, їх види та показники

Схема кругообігу являє собою приклад макроекономічної моделі. Моделювання і абстрагування є основним методом макроекономічного аналізу. Всі макроекономічні процеси вивчаються на основі побудови моделей. Макроекономічні моделі являють собою формалізоване (графічне або алгебраїчне) опис економічних процесів і явищ з метою виявлення основних взаємозв'язків між ними. Для побудови моделі необхідно виділити істотні, найбільш важливі характеристики для кожного досліджуваного явища і відволіктися (абстрагуватися) від несуттєвих явищ і факторів. Таким чином, модель являє собою деякий спрощене відображення дійсності, що дозволяє виявити основні закономірності розвитку економічних процесів і розробити варіанти вирішення складних макроекономічних проблем, таких як економічне зростання, інфляція, безробіття та ін

Макроекономічні моделі можуть виступати у вигляді: функцій, графіків, схем і таблиць, що дозволяє зрозуміти взаємозалежності між макроекономічними величинами, причинно-наслідкові зв'язку між економічними явищами. У макроекономіці виділяють різні види функцій:

а) поведінкові, що характеризують поведінку економічних агентів (наприклад, функція споживання:

З = З + mpсYd,

де Со - автономне споживання, яке не залежить від рівня доходу; Yd - наявний дохід; mpс - поведінковий коефіцієнт, який називається граничною схильністю до споживання і показує, як зміниться величина споживання при зміні величини наявного доходу на одиницю);

б) технологічні, що описують технологію виробництва (наприклад, виробнича функція:

Y = F (K, L),

де Y - величина сукупного випуску, яка визначається запасом капіталу (К) і запасом праці (L), тобто кількістю основних економічних ресурсів;

в) інституційні, що показують вплив інституційних чинників (Параметрів державного управління) на макроекономічні величини (Наприклад, функція податків:

T = T + tY,

де T - величина податкових надходжень, Т - автономні (акордні) податки, не залежать від рівня доходу, t - ставка податку, Y - рівень сукупного доходу (Випуску);

г) дефініціонного, що відображають визначення тієї чи іншої макроекономічної величини (Наприклад, функція сукупного попиту, який за визначенням являє собою суму попитів всіх макроекономічних агентів має вигляд:

AD = C + I + G + Xn,

де C - попит домогосподарств (споживчі витрати), I - попит фірм (Інвестиційні витрати), G - попит держави (державні закупівлі товарів і послуг) та Xn - попит іноземного сектора (чистий експорт)

Всі ці функції можна представити у вигляді графіків і таблиць.

Моделі включають два види показників: екзогенні та ендогенні. p> Екзогенні величини - це показники, задающиеся ззовні, створювані поза моделі. Екзогенні величини є автономними (незалежними). Ендогенні величини - це показники, що формуються всередині моделі.

В 

Модель дозволяє пок...


сторінка 1 з 3 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Моделі макроекономічної рівноваги сукупного попиту і сукупної пропозиції
  • Реферат на тему: Абсолютні і відносні величини. Середні величини і показники варіації
  • Реферат на тему: Факторні моделі і процеси формування доходу
  • Реферат на тему: Макроекономічні показники економічного зростання
  • Реферат на тему: Основні макроекономічні показники розвитку національної економіки
  • Додатки: