Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Новые рефераты » Прийняття управлінських рішень з використанням моделей вибору оптимальних стратегій в умовах повної невизначеності

Реферат Прийняття управлінських рішень з використанням моделей вибору оптимальних стратегій в умовах повної невизначеності

1. ЗАГАЛЬНА МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ КРИТЕРІЇВ


Суть пропонованої методики формування критеріїв полягає в реалізації наступних пунктів.

1) З виграшів аij, i = 1, ..., m; j = 1, ..., n, гравця А складаємо матрицю А, припускаючи, що вона задовольняє зазначеним вище умовам: mВі 2, n Ві 2 і вона не містить домінованих (зокрема, дубльованих) рядків.

Виграші аij гравця А, представлені у вигляді матриці А, дають можливість кращого огляду результатів вибору стратегій Аi, i = 1, ..., m, гравцем А при кожному стані природи Пj, j = 1, ..., n.

2) Фіксуємо розподілення задовольняють умові (1) ймовірностей qj = p (Пj), j = 1, ..., n, станів природи Пj, j = 1, ... n, зрозуміло, якщо вони відомі. Таким чином, пункт 2 бере участі в методиці формування критерію в разі прийняття рішення в умовах ризику.

3) На підставі пунктів 1 і 2 вибираємо натуральне число l, 1 ВЈ l ВЈ n, і певним чином будуємо матрицю


В =

j

Bi

1

2

...

l

B1

b11

b12

...

b1l

B2

b21

b22

...

b2l

...

...

...

...

...

Bm

bm1

bm2

...

bml


розміру m x l. Побудова конкретної матриці В породжується змістовної ідеєю формованого критерію.

4) Вибираємо l з чисел l1, ..., ll, що задовольняють умовам


В 

(2)


Назвемо їх коефіцієнтами формованого критерію. Вони покликані відігравати роль кількісних оцінок деяких суб'єктивних проявів гравця А (особи, що приймає рішення), а саме ступеня довіри до розподілу ймовірностей станів природи і ступеня його песимізму (оптимізму) при прийнятті рішень.

5) Використовуючи матрицю В і коефіцієнти l1, ..., ll, кожної стратегії Аi, i = 1, ..., m, гравця А поставимо у відповідність число


В 

(3)


яке назвемо показником ефективності Аi.

Таким чином, показник ефективності Gi стратегії Аi, i = 1, ..., m, враховує певним чином виграші гравця А при цій стратегії, ймовірності станів природи (якщо вони відомі) і його суб'єктивні прояви при виборі найбільш ефективної стратегії.

6) Визначимо ціну гри G в чистих стратегіях як максимальний показник ефективності стратегій Аi, i = 1, ..., m, тобто


В 

(4)


7) Визначимо оптимальну стратегію. p> Оптимальною стратегіє...


сторінка 1 з 10 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Підготовка та роль сполучної гравця у волейболі
  • Реферат на тему: Розробка та прийняття оптимальних управлінських рішень в умовах ризику
  • Реферат на тему: Ефективність! Застосування комплексних вправі при підготовці зв'язуючу ...
  • Реферат на тему: Прийняття управлінських рішень щодо вибору системи оплати праці в умовах фі ...
  • Реферат на тему: Шляхи вдосконалення формування стратегії розвитку ТОВ "Баумолл" д ...