Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые обзорные » Специфіка навчання англійської мови як другої іноземної у школах з гуманітарною орієнтованістю

Реферат Специфіка навчання англійської мови як другої іноземної у школах з гуманітарною орієнтованістю


Курсова робота


на тему:


В«Специфіка навчання англійської мови як другої іноземної у школах з гуманітарною орієнтованістюВ»Введення


В епоху глобалізму багатомовний людина - це охоронець культурної спадщини та странноведческіх реалій, посередник між різними народами та етнічними групами. Зростають вимоги до фахівців у сфері контактів із зарубіжними партнерами в вузькоспеціальних сферах економіки, промисловості і науки. Методика навчання іноземних мов стала займати в нашому суспільстві належне місце. Тепер можна сказати, що державі стає невигідно мати фахівців без знання одного, а частіше всього двох або декількох іноземних мов. Сучасні дослідники говорять про необхідність розробок особливих методик і моделей полілінгвального навчання для дітей та становленню білінгвізму у одномовних дітей. p align="justify"> Модернізація шкільної освіти пов'язується, насамперед, з якісним оновленням змісту і забезпеченням його розвиваючого культуросообразного характеру. У зв'язку з цим особливу увагу приділяється створенню умов для розвитку творчого особистісного потенціалу учня і розширенню можливостей сучасного поглибленого освіти, в тому числі і мовного. У рамках поглибленого мовної освіти такі умови складаються в процесі навчання на полілінгвальной основі. Навчання в умовах білінгвізму визнано багатьма вченими однією з можливостей найбільш ефективного формування викладання іноземної мови в школі і тому знаходиться в даний час в центрі уваги дослідників. p align="justify"> Об'єктом дослідження даної курсової роботи є навчання англійській мові. Предметом курсової роботи є методика навчання англійської мови як другої іноземної. p align="justify"> У відповідності з метою курсової роботи були визначені завдання:

. вивчити теоретичні аспекти навчання англійської мови як другої іноземної;

. провести дослідження сучасних методик навчання другої іноземної мови;

. вивчити вимоги і розробити програму навчання англійської мови як другої іноземної.1. Навчання англійської мови як другої іноземної


1.1 Психолінгвістична основа шкільного багатомовності


Слово В«полілінгвізмВ» походить від частинки poli, що значить по-латині В«багатоВ», В«безлічВ», і слова lingua - "мова". Полілінгвізм визначається, як здатність володіти двома або більше мовами [1, c. 97]. Полілінгвіст - людина, яка може спілкуватися як мінімум на трьох мовах. Розрізняють природний (побутовий) і штучний (навчальний) полілінгвізм. При цьому наголошується, що природний полілінгвізм виникає у відповідному мовному оточенні (в яке входить наявність радіо і телебачення) і завдяки ши...


сторінка 1 з 18 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Оптимізація викладання теоретичних дисциплін в нових умовах навчання (на пр ...
  • Реферат на тему: Особливості навчання письма та писемного мовлення на заняттях з іноземної м ...
  • Реферат на тему: Методика викладання німецької мови як другої іноземної мови на початковому ...
  • Реферат на тему: Сучасні технології навчання іноземної мови у початковій школі
  • Реферат на тему: Міжкультурна комунікація як основа навчання іноземної мови