Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Новые рефераты » Особливості навчання письма та писемного мовлення на заняттях з іноземної мови на старшому етапі навчання

Реферат Особливості навчання письма та писемного мовлення на заняттях з іноземної мови на старшому етапі навчання


Особливості навчання письма та писемного мовлення на заняттях з іноземної мови на старшому етапі навчання


Зміст


Введення

Глава I. Лист і його роль у практичному оволодінні іноземною мовою

.1 Характеристика листи як одна з форм письмового спілкування

.2 Психологічні особливості старшого шкільного віку

Глава II. Організація навчання писемного мовлення в старших класах

.1. Система вправ при навчанні писемного мовлення

.2 Аналіз проведеного уроку «Написання листів»

Висновок

Список літератури


Введення


В умовах розвитку полікультурного інтерактивного суспільства зростає роль сучасних мов міжнародного спілкування. У першу чергу, це пов'язано з розширенням міжнародних економічних, торговельних і виробничих відносин, контактів між вищими навчальними закладами та закладами культури і, відповідно, зростаючими потребами у фахівцях зі знанням іноземної мови.

У світовому освітньому просторі основною метою сьогодні є створення умов для розвитку багатомовності та формування міжкультурної компетенції, що забезпечить можливість ефективної комунікації на сучасних мовах міжнародного спілкування.

Сучасні інтеграційні процеси в світі та розвиток міжнародного співробітництва роблять володіння іноземними мовами особистісно-значущим. Усвідомлення школярами затребуваності іноземної мови в сучасному світі, його ролі на ринку праці сприяє підвищенню мотивації до його вивчення. Тому навчання іноземним мовам розглядається як одне з пріоритетних напрямів модернізації освіти в нашій країні.

В якості сучасної мети навчання іноземних мов в старших класах розглядається формування іншомовної комунікативної компетенції, тобто здатності і реальної готовності здійснювати іншомовне спілкування з носіями мови, а також залучення школярів до культури країни / країн мови, що вивчається, краще усвідомлення культури своєї власної країни, вміння представляти її в процесі спілкування.

Необхідність належного рівня компетенції фахівців в діловому письмовому спілкуванні, викликаного змінами в засобах масової інформації та ділової міжнародної комунікації (мережа Інтернет, електронна пошта), перспективність впровадження сучасних комп'ютерних технологій навчання ІМ, з одного боку, і недостатній рівень теоретичного обгрунтування інтеграції комп'ютерних програм у навчальний процес, з іншого боку, зумовлюють актуальність обраної теми дослідження - навчання англомовного ділового письмовою спілкуванню.

Об'єктом нашого дослідження є процес навчання письма та писемного мовлення з іноземної мови на старшому етапі навчання Предмет дослідження - методика навчання письма та писемного мовлення на заняттях з іноземної мови на старшому етапі навчання

Мета дослідження полягає в теоретичному обгрунтуванні, практичній розробці та експериментальній перевірці методики організації навчання письма та писемного мовлення на заняттях з іноземної мови на старшому етапі навчання.


сторінка 1 з 17 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Вивчення іноземної мови на старшому етапі навчання школярів
  • Реферат на тему: Методи і прийоми навчання іноземної мови на старшому етапі
  • Реферат на тему: Роль діалогічного мовлення в процесі навчання іноземної мови в основній шко ...
  • Реферат на тему: Способи введення і закріплення лексичного матеріалу на середньому етапі нав ...
  • Реферат на тему: Розвиток усного та писемного мовлення учнів на уроках російської мови як ін ...