Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Новые рефераты » Складне синтаксичне ціле

Реферат Складне синтаксичне ціле

ЗМІСТ


Введення

. Складне синтаксичне ціле як текстова одиниця

. Структурна і внутрішня організація ССЦ

. Засоби зв'язку одиниць у ССЦ

. Приклад аналізу складного синтаксичного цілого як текстової одиниці

Висновок

Список використаної літературиВведення


Текст складається з окремих, пов'язаних між собою частин. Ці частини і є одиницями тексту. Так як текст являє собою одночасно і синтаксичне, і композиційно-стилістична єдність, то прийнято розрізняти два типи його членування. p align="justify"> На композиційно-стилістичному рівні виділяється абзац, глава і т. д. (тобто графічно виділені частини). На синтаксичному рівні однієї з основних одиниць членування тексту є складне синтаксичне ціле (або, в іншій термінології, надфразову єдність). p align="justify"> Актуальність теми роботи полягає в тому, що вона виконана в контексті все зростаючого уваги лінгвістики до тексту і складовим його одиницям.

Метою реферату є більш повне ознайомлення з важливою ланкою будови тексту - складним синтаксичним цілим (прозової строфою) для вироблення навичок культури усній і письмовій мові. Завданнями розробки є:

а) показати досліджуване явище в порівнянні з пропозицією;

б) дати уявлення про його складові частини;

в) показати його роль і значення у структурі тексту.

В якості об'єкта дослідження в рефераті використовувалася наукова література, а також підручники та навчальні посібники з лінгвістики. Основними методами, які у цій роботі, були дослідження наукового матеріалу по заданій темі, його позитивний і критичний аналіз. p align="justify"> Реферат складається зі вступу, основної частини, висновків та списку використаної літератури.1. Складне синтаксичне ціле як текстова одиниця


Дослідження останніх років показали, що між пропозицією (розуміється як будівельний матеріал тексту) і цільним текстом існує важливе для більш повного розкриття думки ланка, що представляє собою зв'язок пропозицій. Це - складне синтаксичне ціле (ССЦ) (інакше - надфразову єдність, компонент, прозаїчна строфа). p align="justify"> Прозаїчна строфа, або складне синтаксичне ціле - не сума пропозицій, а синтаксична одиниця мови. Між її складовими (пропозиціями) існують граматичні відносини. Строфу також відрізняє єдина позиція. p align="justify"> Строфа - велика одиниця тексту, що володіє певною композицією. У ній можна виділити зачин (його становить перше речення, що володіє найбільшою самостійністю, що означає початок думки і визначальне подальший хід її розвитку, це - організуючий центр строфи), середня частина (р...


сторінка 1 з 7 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Текст як мовна одиниця. Ознаки тексту
  • Реферат на тему: Розробка алгоритму роботи синтаксичного аналізатора тексту, а також бази да ...
  • Реферат на тему: О. Кобилянська и Г. Маркес: Діалог на Рівні тексту
  • Реферат на тему: Розрахунок стрижневої конструкції на складне опір
  • Реферат на тему: Дослідження перекладацьких трансформацій при перекладі художнього тексту