Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые обзорные » Аналіз використання трудових ресурсів і шляхи підвищення продуктивності праці на прикладі ТОВ "Байкал"

Реферат Аналіз використання трудових ресурсів і шляхи підвищення продуктивності праці на прикладі ТОВ "Байкал"

ВСТУП


Нинішнє кризовий стан вітчизняної економіки характеризується безліччю негативних явищ: це різке скорочення обсягів виробництва, дефіцит бюджету, неефективність ринкових відносин. Наслідком цього є зниження продуктивності суспільної праці, скорочення зайнятості населення і падіння його доходів. p align="justify"> В даний час з 73600000 економічно активних громадян 10400000 чоловік безробітні. Доходи, одержувані 29,9% населення країни не перевищують прожиткового мінімуму. За роки реформ ситуація в сфері праці різко погіршилася: ефективність суспільної праці в порівнянні з дореформений періодом знизилася майже наполовину і зараз становить величину порядку 15% американського рівня. p align="justify"> Тим часом треба ясно розуміти, що реальної, а по суті - єдиною основою економічного зростання є підвищення ефективності праці. За наявними оцінками, внесок продуктивності праці в економічне зростання країн з розвиненою ринковою економікою (Німеччина, Японія, США) на первинних етапах виходу до постіндустріального суспільства становив від 70 до 100%. У міру подальшого постіндустріального розвитку значення цього чинника дещо зменшилася, залишаючись, проте, домінуючим. p align="justify"> Ось чому в усіх розвинених країнах проблеми зростання ефективності надається таке велике значення: на державному та галузевому рівнях ведеться детальна статистика продуктивності праці, на корпоративному рівні цей показник в тій чи іншій формі є одним з найважливіших при оцінці ефективності функціонування підприємства.

Використання трудових ресурсів на підприємстві, рівень продуктивності праці необхідно розглядати в тісному зв'язку з оплатою праці. Саме з цього мною була обрана тема курсової роботи В«Аналіз використання трудових ресурсів і шляхи підвищення продуктивності праці на прикладі ТОВ БайкалВ». p align="justify"> Метою даної роботи є визначення шляхів підвищення ефективності використання робочої сили та продуктивності праці. Основними завданнями для розкриття цієї мети з'явилися:

вивчення організації оплати праці на підприємстві,

вивчення теоретичних основ показників використання трудових ресурсів на підприємстві,

вимір досягнутого рівня продуктивності праці,

виявлення умов, що визначають рівень і динаміку продуктивності праці і середньої заробітної плати на підприємстві. p align="justify"> У дослідженні використовувалися статистико-економічний методи (економічна угруповання, прийом середніх і відносних величин, економічне порівняння, індексний метод), розрахунково-конструктивний та монографічний методи. p align="justify"> 1. ТЕОРІЯ МЕТОДОЛОГІЇ ПРАЦІ ТА ЙОГО ПРОДУКТИВНОСТІ.


.1 Аналіз продуктивності праці


Під продуктивністю підприємства розуміють кількість виробленої підприємством про...


сторінка 1 з 29 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Проблеми ефективності підвищення продуктивності праці на підприємстві
  • Реферат на тему: Аналіз показників продуктивності праці працівників та фонду оплати праці на ...
  • Реферат на тему: Облік розрахунків з оплати праці та аналіз продуктивності праці на прикладі ...
  • Реферат на тему: Підвищення науково-технічного рівня виробництва - важливий фактор зростання ...
  • Реферат на тему: Аналіз та шляхи підвищення продуктивності праці та її оплати на підприємств ...