Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Статьи » Облік розрахунків з оплати праці та аналіз продуктивності праці на прикладі підприємства Мамадишского райпо

Реферат Облік розрахунків з оплати праці та аналіз продуктивності праці на прикладі підприємства Мамадишского райпо

Введення


Конституція Росії дає гарантію громадянам Російської Федерації на заборону примусової праці та свободу праці. Незважаючи на це громадяни не користуються даними правами і починають вести дозвільний спосіб життя, що пов'язано не тільки потребами людини займатися цікавою йому роботою, але і самими посильними потребами - забезпечити свої потреби методом отримання заробітної плати. Заробітна плата є основним доходом людини і вважається засобом існування. У умови сучасного ринку, враховуючи інтерес споживачів, в умові жорсткої конкуренції, не тільки вітчизняного виробника, а й імпортера, при вкрай нестабільному рівні платоспроможного попиту, політика організації у сфері формування та використання фонду заробітної плати завойовує найбільш істотне значення.

Праця людини, можна назвати не тільки економічною категорією, а й категорією в галузі політики, так як зайнятість людини, ефективність праці, рівень його професійної підготовки відіграють головну роль у розвитку суспільства в цілому і регіону зокрема. Завдяки цьому держава особливо ретельно стежить за правовими основами організацій та оплати праці. Застосовується не мале число законодавчих і нормативних актів, а також інші документи як державного так регіонального рівня з питання праці та заробітної плати.

З переходом до ринкової економіки відбулася кардинальна зміна в багатьох галузях економічної діяльності, у тому числі і в системі з оплати праці. Формуються нові відносини між державою, організацією та працівниками з питань організації праці. З переходом до ринкових відносин внесені зміни і в форму врегулювання трудових взаємин. На підставі цього до юридичних формам регулювання трудових відносин відносяться колективний договір і тарифні угоди. Організація має право самостійно вибрати систему і форму оплати праці, орієнтуючись на специфіку і завдання, що стоять перед нею.

У терміні «заробітна плата» з'явилося нове зміст і включення всіх видів заробітку (у тому числі різного виду премій, надбавок, доплат, соціальних пільг), нараховані у грошовій та натуральній формі (автономно від джерела фінансування) , утримуючи грошові суми, нараховані працівникові відповідно до законодавства за невідпрацьований час (святкові дні, щорічна відпустка і так далі). Ринкові відносини викликали до життя нові джерела отримання грошових доходів у вигляді сум, нарахованих до виплати по акціях і вкладів членів трудового колективу в майно підприємства (дивіденди, відсотки).

Таким чином, трудові доходи кожного працівника визначаються його особистим внеском, з урахуванням кінцевих результатів роботи підприємства, регулюється податками і максимальними розмірами не обмежуються. Мінімальний розмір оплати праці працівника, не залежно від організаційно-правової форми, встановлені законодавством.

Облік праці та заробітної плати по праву займає одне з центральних місць у всій системі обліку на підприємстві. У нових умовах господарювання найважливішими його завданнями є: у встановлені терміни проводити розрахунки з персоналом організації з оплати праці (нарахування заробітної плати та інші виплати, суми до утримання і видача на руки), вчасно і правильно відносити в собівартість продукції (робіт, послуг) суму нарахованої заробітної плати і відрахування органам соціального страхування, формувати і зводити показники по праці і заробітній платі для цілей оперативного керівництва і складання необхідної звітності, а також розрахунків з органами соціального страхування та забезпечення.

Бухгалтерський облік оплати праці та заробітної плати забезпечує оперативний контроль за кількістю та якістю праці, по використанню коштів, що включаються до фонду заробітної плати і виплати соціального характеру.

Актуальність обраної теми дипломної роботи полягає в залежності величини оплати праці від рівня життя населення будь-якої держави. Для переважаючого населення заробітна плата це основне джерело доходу. Отже, питання, що відносяться до заробітної плати (її величини, форми нарахування і виплати та інше), є одними з найбільш значущих не тільки для працівників, а й для роботодавців. плата

Метою дипломної роботи є вивчення теоретичних основ обліку розрахунків з персоналом з оплати праці та продуктивності праці в сучасних умовах господарювання, і застосування отриманих знань на практиці шляхом аналізу організації оплати праці в системі споживчої кооперації, а також виявлення шляхів вдосконалення бухгалтерського обліку та аналізу оплати праці.

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступний ряд завдань:

- розглянути основні поняття і проблеми оплати праці;

- вивчити теоретичні основи існуючих форм і систем оплати праці;


сторінка 1 з 28 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Дослідження організації обліку фонду заробітної плати та аудиторська переві ...
  • Реферат на тему: Бухгалтерський облік заробітної плати і розрахунків з персоналом з оплати п ...
  • Реферат на тему: Аналіз ефективності систем оплати праці на підприємстві ТОВ "Будбізнес ...
  • Реферат на тему: Аналіз оплати праці та використання фонду заробітної плати (на прикладі ТОВ ...
  • Реферат на тему: Бухгалтерський облік заробітної плати і розрахунків з персоналом по оплаті ...