Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Отчеты по практике » Удосконалення організації оплати праці працівників фірми

Реферат Удосконалення організації оплати праці працівників фірми

Введення


Виробнича практика студентів є логічним продовженням навчального процесу. Вона становить найважливішу частину навчального плану підготовки висококваліфікованих фахівців і проводиться на передових підприємствах, в установах і організаціях різних галузей народного господарства, освіти, торгівлі, охорони здоров'я та муніципального управління. p align="justify"> Метою проходження переддипломної практики є: закріплення студентами отриманих теоретичних знань та набуття практичних умінь і навичок у галузі аналізу економічної діяльності підприємства, збору інформації, систематизації та узагальнення отриманих результатів, формування висновків і пропозицій щодо вдосконалення різних аспектів управління у діяльності аналізованих підприємств.

У ході проходження практики вирішувалися такі завдання:

- поглиблення і розвиток отриманих теоретичних знань;

- узагальнення та аналіз передового досвіду підприємств;

- ознайомлення зі структурою підприємства, основними технологічними процесами, особливостями організації праці, основними організаційно-економічними показниками;

- ознайомлення з сучасними тенденціями в галузі управління підприємством;

- критичне осмислення отриманих результатів та формування узагальнених висновків;

- розвиток інтересу до науково-дослідної роботи (НДР) та пошуку на цій основі нових методів вирішення теоретичних і практичних завдань;

- вибір теми випускної кваліфікаційної роботи (дипломної роботи) та збір практичних даних для її підготовки;

- надання при необхідності практичної допомоги підприємству у вирішенні поточних виробничих завдань (збір статистичних даних, систематизація, комп'ютерна обробка та ін.)

У процесі проходження практики була вивчена діяльність організації, організаційна структура підприємства, проведено дослідження виробничо - господарської діяльності ТОВ В«БудівельникВ», виконано індивідуальне завдання.

Структура звіту складається з вступу, двох основних розділів, в яких розкриваються всі поставлені завдання, висновків, списку літератури та додатків.1. Характеристика бази практики


1.1 Характеристика діяльності підприємства


Товариство з обмеженою відповідальністю В«БудівельникВ» було створено в 1998 р. Засновником є ​​физичес особа: громадянин РФ - Малишев Геннадій Костянтинович.

Товариство створене відповідно до Цивільного Кодексу РФ і іншим законодавством, що регулює діяльність господарських товариств з метою отримання прибутку.

Суспільство має зареєстрований належним чином Статут, на підставі якого вона діє.

Повне фірмове найменування товариства - товариство з обмеженою відповідальністю В«БудівельникВ».

Предметом діяльності В«ТоваристваВ» є будівництво об'єктів різного призначення, виробництво продукції, виконання робіт і надання послуг організаціям і приватним особам з метою задоволення суспільних потреб та отримання прибутку.

Згідно зі Статутом Основними видами діяльності В«ТоваристваВ» є:

- Виконання будівельно-монтажних робіт для будинків і споруд 11 рівня відповідальності:

- Земляні роботи;

- Зведення несучих та огороджуючих конструкцій будівель і споруд висотою до 40 метрів;

Роботи з облаштування зовнішніх інженерних мереж та обладнання;

Роботи з влаштування внутрішніх інженерних систем;

Роботи по захисту конструкцій та обладнання;

Оздоблювальні роботи;

- Здійснення функцій генерального підрядника;

- Виробництво несучих конструкцій і виробів з бетону та залізобетону;

Виробництво товарного бетону і розчину;

Виробництво дерев'яних будівельних конструкцій та виробів;

Виробництво ремонтних, ремонтно-будівельних, ремонтно - реставраційних будівельних робіт;

Транспортні вантажні перевезення.

При здійсненні Товариством ліцензійних видів діяльност...


сторінка 1 з 9 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Застосування навичок практичної роботи на посаді вчитель, отриманих в ході ...
  • Реферат на тему: Вивчення теоретичних і практичних аспектів організації роботи служби прийом ...
  • Реферат на тему: Виробництво будівельних матеріалів, виробів та конструкцій в Республіці Каз ...
  • Реферат на тему: Управління показниками рентабельності виробничо-господарської діяльності пі ...
  • Реферат на тему: Організація наукового дослідження на рівні виконання випускної кваліфікацій ...