Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые обзорные » Гендерні особливості стилю керівництва чоловіків і жінок в організації

Реферат Гендерні особливості стилю керівництва чоловіків і жінок в організації

Міністерство освіти і науки Російської Федерації

Федеральне державне бюджетне освітня установа

вищої професійної освіти

Казанський національний іссследовательскій державний університет

Факультет промислової політики та бізнес-адміністрування <# "center"> Курсова робота

на тему

Гендерні особливості стилю керівництва чоловіків і жінок в організаціїВиконала: студентка гр. 3293-61

Пятібратова Є.В.

Казань, 2012

Зміст


Введення

Глава 1. Теоретико-методологічні основи вивчення гендерних особливостей в управлінні організацією

.1 Поняття В«гендерВ» у сучасній соціологічній науці

.2 Характеристика основних стилів керівництва організацією

.3 Проблеми правового та фактичної рівності жінок і чоловіків

Глава 2. Порівняльний аналіз стилів та ефективності керівництва чоловіків і жінок в організації

.1 Аналіз специфіки гендерних аспектів менеджменту

.2 Соціологічне дослідження стилю та ефективності керівництва в гендерному аспекті

Висновок

Список використаних джерел та літератури

стиль керівництво жінка чоловік

Введення


Актуальність теми дослідження. Розвиток ринкових відносин в Росії не тільки докорінно вплинуло на економічні процеси, а й сприяло пом'якшенню консервативних установок щодо багатьох сфер життєдіяльності. Однак, уявлення про жіночу й чоловічу ділової активності і, тим більше, лідерстві та підприємництві досі залишаються, на думку А.Є. Чирикова, В«під впливом соціальної та культурної інерцієюВ» 1 . У рамках патріархальної культури, все ще зберігає великий вплив у всьому світі і практично домінуючою в Росії, управління і керівництво вважаються чоловічою прерогативою. Такий підхід значно обмежує можливості жінок в самореалізації і утрудняє їх адаптацію в кризових соціально-економічних умовах, крім того, він не відповідає реальним соціальним змінам.

Варто відзначити, що в сучасному суспільстві склався цілий ряд об'єктивних умов, що сприяють розширенню жіночого рольового репертуару, зокрема розвитку жіночого бізнесу та менеджменту, а також формуванню управлінського лідерства. А ряд проведених досліджень переконливо доводить, що нетрадиційний жіночий стиль керівництва цілком відповідає сучасним умовам і може підвищити життєздатність організації в нестійких умовах зовнішнього середовища. За прогнозом російських дослідників та аналітиків у структурі зайнятості жінки будуть займати більш високу частку, ніж чоловіки. Незважаючи на настільки оптимістичні прогнози щодо жіночого та чоловічого зайнятості, проблема ця залишається досить актуальною для Росі...


сторінка 1 з 31 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Емпіричне дослідження гендерних особливостей стилю керівництва
  • Реферат на тему: Розрахунок ефективності заходів щодо вдосконалення стилю керівництва та орг ...
  • Реферат на тему: Дослідження та вдосконалення стилю і методів керівництва в організації на п ...
  • Реферат на тему: Гендерні особливості поведінки в конфліктних ситуаціях чоловіків і жінок
  • Реферат на тему: Дослідження розвитку кар'єри і значимість різних життєвих сфер у чолові ...