Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Новые рефераты » Дослідження та вдосконалення стилю і методів керівництва в організації на прикладі ІП Ахмедов Н.Б.

Реферат Дослідження та вдосконалення стилю і методів керівництва в організації на прикладі ІП Ахмедов Н.Б.ДИПЛОМНА РОБОТА

Дослідження і вдосконалення стилю і методів керівництва в організації на прикладі ІП Ахмедов Н.Б.


ЗМІСТ


ВСТУП

. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВИВЧЕННЯ СТИЛІВ І МЕТОДІВ УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЄЮ

1.1 Сутність і особливості стилів керівництва і методів управління в організації

.2 Класифікація стилів і методів керівництва організацією

.3 Вплив стилів керівництва на ефективність діяльності організації

. АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМИ КЕРІВНИЦТВА ОРГАНІЗАЦІЄЮ ІП АХМЕДОВ Н.Б

2.1 Організаційно-економічна характеристика організації

.2 Аналіз стилів керівництва і методів управління в організації ІП Ахмедов Н.Б

.3 Оцінка факторів, що визначають ефективність стилю керівництва і методів управління в організації

3. ВДОСКОНАЛЕННЯ СТИЛЮ І МЕТОДІВ УПРАВЛІННЯ в ОРГАНІЗАЦІЇ ІП Ахмедов Н.Б.

3.1 Розробка рекомендацій, спрямованих на вдосконалення стилю керівництва і методів управління організацією ІП Ахмедов Н.Б

.2 Оцінка ефективності рекомендацій з удосконалення стилю керівництва і методів управління в організації

ВИСНОВОК

Список використаних джерел та літератури

ДОДАТКИ

ВСТУП


Важливим аспектом організаційної психології та управління персоналом є проблема визначення, виявлення та формування управлінських умінь керівника. Більшістю дослідників під поняттям «управлінські уміння керівника» розуміється комплекс особистісних показників, знань і навичок, що забезпечують ефективне виконання управлінських функцій. Вивченню управлінських умінь приділяли увагу Л.І. Уманський, А.А. Реан, Н.К. Бакланова, І. Лампшер, Е.А. Мілерян, А.П. Науменко, Т.І. Тюріна, Ю.А. Самарін. Незважаючи на велику розробленість проблем стилю керівництва, його розгляду спільно з управлінськими вміннями приділено в літературі недостатньо уваги. Важливість даної теми визначається значимістю як стилю керівництва, так і управлінських умінь з точки зору підвищення ефективності діяльності колективів, робочих груп та організації в цілому. Управлінське вміння являє собою сукупність дій на основі спеціальних міждисциплінарних знань, що обумовлюють успішне виконання управлінської діяльності. Крім того, важливим завданням психології є вивчення взаємозалежності стилів керівництва та властивих йому управлінських умінь.

Однією з причин кризи в реальному секторі економіки є низька ефективність управління. Дуже повільно відбувається зміна стереотипів мислення, що склалися протягом багатьох десятиліть. Економічна стійкість підприємств та їх поступальний рух до цивілізованого ринку залежить від багатьох факторів, серед яких найважливіше місце займають такі інструменти впливу, як стиль і методи управління керівника. Постійна зміна й адаптація внутрішніх складових підприємства до стрімко мінливих зовнішніх умов вимагає нових стилів лідерства, методів і форм організації ефективної роботи.

Сьогодні кожен керівник в процесі управлінської діяльності виконує свої обов'язки у властивому тільки йому стилі.

Стиль керівництва виражається в тому, якими прийомами керівник спонукає колектив до ініціативного і творчог...


сторінка 1 з 44 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Вплив стилю керівництва на результативність праці персоналу організації
  • Реферат на тему: Гендерні особливості стилю керівництва чоловіків і жінок в організації
  • Реферат на тему: Розрахунок ефективності заходів щодо вдосконалення стилю керівництва та орг ...
  • Реферат на тему: Оцінка впливу стилю керівництва керівника на рівень тривожності співробітни ...
  • Реферат на тему: Лідерство та стилі керівництва. Управління конфліктами в організації