Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые обзорные » Особливості процесу доказування в кримінальному процесі

Реферат Особливості процесу доказування в кримінальному процесі

План


Введення

1. Поняття докази

2. Належність і допустимість доказів

3. Достовірність і достатність доказів

4. Класифікація доказів

Висновок

Список використаної літератури

Введення


У кримінально-процесуальній літературі неодноразово підкреслювалося значення предмета доказування в попередньому розслідуванні та судовому розгляді по кримінальній справі. Правильне визначення змісту предмета доказування забезпечує цілеспрямованість і плановість дій працівників органів попереднього розслідування і суду. Крім упорядкованості провадження у справі в цілому, встановлення напрямку і меж дослідження предмет доказування має важливе значення для цілеспрямованості слідчих, розшукових і судових версій, окремих слідчих і судових дій, а також для розробки складних (в рамках конкретного акту розслідування і судового розгляду) і простих (в рамках окремих слідчих і судових дій) тактичних комбінацій. Не менш важливий предмет доказування у приватній методиці розслідування в якості першого структурного елементу і визначального чинника при розробці відповідної криміналістичної характеристики механізму злочину конкретного виду. p align="justify"> У кримінальному процесі та криміналістиці до останнього часу не склалося єдиної думки вчених про сутність предмета доказування. Різні автори оперують цим поняттям у різному сенсі. Одні під предметом доказування розуміють обставини, що підлягають доказуванню у відповідності зі ст.73 КПК України, встановлення яких є кінцевою метою доказування у кримінальній справі. Інші відносять до поняття предмета доказування взагалі всі факти, що дають можливість встановити істину у справі. При цьому перша група вчених вважає, що "якщо віднести до предмета доказування і обставини, що підлягають доказуванню у справі, і поряд з ними проміжні факти, це може призвести до розчинення кінцевих цілей кримінального процесу в діяльності по збиранню цих фактів, перетворенню останньої в самоціль" ;. Друга група вчених вважає, що самі доказові факти потребують доведення. З цієї причини вони включають їх у предмет доказування поряд з обставинами, що підлягають встановленню в кінцевому рахунку. Усім цим і визначається актуальність даної роботи .

Метою курсової роботи є з'ясування особливостей процесу доказування в кримінальному процесі. Поставлена ​​мета вимагала вирішення наступних завдань :

) розглянути поняття докази;

) показати належність та допустимість доказів;

) розкрити поняття достовірності та достатності доказів;

) подати класифікацію до...


сторінка 1 з 13 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Поняття судового доказування та доказів у цивільному процесі
  • Реферат на тему: Роль і місце письмових доказів у процесі доказування
  • Реферат на тему: Збирання доказів у структурі кримінально-процесуального доказування
  • Реферат на тему: Види доказів (засоби доказування)
  • Реферат на тему: Поняття засобів доказування в цивільному процесі