Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые обзорные » Аудит грошових коштів в касі

Реферат Аудит грошових коштів в касі

​​актуальності набувають питання чіткої організації грошових розрахунків, їх обліку, контролю за раціональним їх використанням, оскільки грошова стадія кругообігу коштів відіграє величезну роль в господарському житті підприємства будь-якої форми власності. p align="justify"> Бухгалтерський облік коштів касових операцій має важливе значення для правильної організації грошового обігу розрахунків, у зміцненні платіжної дисципліни, в ефективному використанні фінансових ресурсів. Від успішності її вирішення багато в чому залежить платоспроможність підприємства, своєчасність виплати заробітної плати його персоналу, розрахунків із замовниками та ін

У всьому світі будь-яка поважаюча себе комерційна організація обов'язково підтверджує свою звітність висновком аудитора. Цим вона різко збільшує довіру до себе з боку потенційних користувачів звітності - засновників, інвесторів, кредиторів, банків, покупців, постачальників та ін А така довіра означає для підприємства дуже багато. Систематичне проведення аудиту та аналізу грошових коштів сприяє ефективному управлінню грошовими потоками, що знижує ризик неплатоспроможності та забезпечує фінансову рівновагу підприємства. p align="justify"> Виходячи з вище викладеного тема даної курсової роботи є досить актуальною, так як всі підприємства, здійснюючи виробничу та господарську діяльність, вступають у взаємини з іншими підприємствами, організаціями, установами, працівниками підприємства й окремими особами. Ці взаємовідносини засновані на різних грошових розрахунках в процесі заготовлення, виробництва і реалізації продукції, робіт або послуг. p align="justify"> Метою даної курсової роботи є вивчення практики проведення аудиту грошових коштів у касі організації, узагальнення результатів перевірки та подання рекомендацій щодо оцінки достоверностіданних бухгалтерського обліку.

У відповідності з поставленою метою в завдання даного дослідження входить:

вивчити природу та економічну сутність грошових коштів;

розглянути порядок подання інформації про наявність грошових коштів у касі організації в бухгалтерській звітності;

вивчити нормативну базу і джерела перевірки коштів у касі організації;

ознайомитися з методикою аудиторської перевірки готівкових грошових коштів у касі;

призвести планування аудиту грошових коштів в касі ТОВ В«МітраВ»;

дати характеристику аудиторських процедур грошових коштів в касі по суті;

узагальнити результати перевірки і представити рекомендації порядку організації обліку грошових коштів в касі ТОВ В«МітраВ».

В якості об'єкта дослідження представлена ​​фінансово - господарська діяльність товариства з обмеженою відповідальністю В«МітраВ», розташоване в м. Барнаул.

Предметом дослідження курсової роботи є вивчен...


Назад | сторінка 2 з 34 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Розробка програми аудиту обліку готівкових грошових коштів в касі і грошови ...
  • Реферат на тему: Організація обліку грошових коштів, що знаходяться в касі організації
  • Реферат на тему: Організація обліку грошових коштів в касі організації на прикладі ЗАТ &Коло ...
  • Реферат на тему: Порядок аудиту готівкових грошових коштів у касі на прикладі організації НП ...
  • Реферат на тему: Сутність, значення, функції грошових коштів в касі організації в національн ...