Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Доклады » Машинобудування для легкої, харчової промисловості і побутових приладів

Реферат Машинобудування для легкої, харчової промисловості і побутових приладів

Федеральне агентство з освіти РФ

Брянський державний технічний університет

Кафедра В«Економіка і менеджментВ»Доповідь по темі

В«Машинобудування для легкої і харчової промисловості та побутових приладів В»

Брянськ 2009

1. СУЧАСНИЙ СТАН ГАЛУЗІ


Основним завданням машинобудування для харчової та легкої промисловості є задоволення потреби вітчизняних підприємств технологічним обладнанням, здатним виробляти продукцію для забезпечення життєдіяльності населення Росії та суміжних галузей економіки. Розвиток харчової, легкої промисловості та промисловості побутових приладів країни неможливе без зміцнення вітчизняної машинобудівної бази, яка десятиліттями надійно забезпечувала формування левової частки парку технологічного обладнання галузі.

Сюди входять наступні підгалузі: виробництво обладнання для текстильної, трикотажної, швейної, взуттєвої, шкіряної, хутряної промисловості, а також для виробництва хімічних волокон і обладнання для харчової промисловості та промисловості побутових приладів.

Спеціалізовані підприємства галузі розташовували значним парком металообробного обладнання, що перевищував 50 тис. одиниць. Однак через нестачу фінансових коштів оновлення парку устаткування практично не здійснювалося, в результаті чого віковий склад його значно погіршився.

За рахунок власного виробництва в Росії задовольнялися практично всі потреби країни в масових видах текстильної техніки: чесальних і стрічкових машинах для бавовни, прядильних машинах, ткацьких верстатах і деяких інших типах устаткування. У Нині виробнича база вітчизняного машинобудування даної галузі налічує близько 60 спеціалізованих заводів. p> Але економічна криза справив істотний вплив на структуру виробництва російського машинобудування. В умовах падіння попиту на технологічне обладнання для харчової та легкої промисловості чимало машинобудівних підприємств (у тому числі такі великі, як ВАТ В«ПензтекстільмашВ», ВАТ В«ІвчесмашВ», та ін) були змушені освоювати випуск продукції, невластивої раніше профілем їх спеціалізації.

Лише невелика частина підприємств - ВАТ В«Шебекинский машинобудівний заводВ», ВАТ В«Вологодський машинобудівний завод і деякі інші - зуміли зберегти досить високу частку технологічного обладнання для харчової та легкої промисловості в загальному обсязі виробництва.

Таким чином, можна констатувати, по-перше, що рівень предметної спеціалізації машинобудівних підприємств за останнє десятиліття значно знизився; по-друге, відбулася зміна самої структури виробництва, яке полягає в зниженні частки випуску машин і збільшенні питомої ваги запасних частин.

Найважливішим фактором, визначальним розвиток вітчизняного машинобудування для харчової та легкої промисловості, є потреба в технологічному обладнанні для всіх підгалузей і виробництв. p> У Останнім часом у Росії щорічно створюється близько 300 технологій машинобудування. З числа створених за останні п'ять років технологій машинобудування близько 12% не має аналогів у світі і стільки ж відповідає кращим зарубіжним зразкам. Таким чином, близько чверті нових технологій машинобудування потенційно можуть бути конкурентоспроможними. Інша частина новостворених технологій відноситься до категорії В«нові в країніВ».

Як видно з таблиці 1 на частку машинобудування для легкої, харчової промисловості та промисловості побутових приладів доводиться лише незначна частина всіх нових розробок.

машинобудування харчової промисловість технологія

Таблиця 1. Диференціація нових технологій в галузях машинобудування


Структура,%

Новостворені технології, всього

100

Виробництво ракетної та космічної техніки, авіабудування

15

Важке, енергетичне і транспортне машинобудування

17

Електротехнічна промисловість

1,5

Хімічне і нафтове машинобудування

21

Верстатобудування та інструментальне виробництво

29

Автомобільна промисловість

7,5

Підшипникова промисловість

1,5

Тракторне і сільськогосподарське машинобудування

1,5

Машинобудування для легкої і харчової промисловості та

промисловості побутових приладів

4,5


Для сучасної російської промисловості характерний вкрай низький рівень попиту на нові технології. ...


сторінка 1 з 7 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Діяльність підприємств харчової промисловості в РБ
  • Реферат на тему: Конкурентоспроможність підприємств харчової промисловості України
  • Реферат на тему: Організація виробництва на підприємстві харчової промисловості
  • Реферат на тему: Моделі антикризового управління на прикладі підприємств харчової промислово ...
  • Реферат на тему: Аналіз виробничого травматизму на прикладі підприємств харчової промисловос ...