Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Контрольные работы » Мислення як предмет вивчення логіки

Реферат Мислення як предмет вивчення логіки

КАФЕДРА ФІЛОСОФІЇ І СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНИХ НАУК І РісоКонтрольна робота

За логікою

Тема:

Мислення як предмет вивчення логіки


Зміст


Введення

Мислення як предметом вивчення логіки

Завдання № 1

Завдання № 2

Висновок

Список літературиВведення

Метою даної роботи є розкриття терміна або поняття мислення як предмета вивчення логіки. Перш ніж приступити до розкриття теми даної роботи, хотілося б трохи зупинитися на визначенні поняття логіки.

Логіка - наука про мислення, її предметом, є закони і форми, прийоми і операції мислення, за допомогою яких людина пізнає навколишній світ.

Слово "логіка" для позначення науки про мислення, про форми і закони його, ввів на самому початку III в. до н.е. засновник стоїчного напрямку в філософії - Зенон з м. Китіона, що на Кіпрі (ок.336 - 264 рр.. до н. е.) Засновником ж науки логіка є великий Аристотель (384-322 рр.. до н. е.), хоча теорія поняття почала розвиватися вже вчителем Аристотеля - Платоном (427-347 рр.. до н. е.). Як відомо, Аристотель, користувався для її позначення словом "аналітика". Швидше все, слово "логіка" походить від давньогрецького "логос", яке ще тоді являло собою вкрай багатозначне вираз, що є основоположним для філософських поглядів багатьох античних філософів. Багатозначність логосу відбилася і на значенні слова "логіка".

" Логос" ( logos - грец) - це і поняття, слово, думка, розум, ідея, принцип, закон, порядок і пр.

Аристотелем сформульовані основні закони логіки і розроблені в практично закінченому вигляді її найважливіші розділи. Після Аристотеля помітний внесок в науку про вивідному знанні внесли філософи-стоїки; вони, до речі, й ввели слово "логіка" (сам засновник науки про закони мислення називав її аналітикою). Багато уваги їй приділяли середньовічні арабські мислителі. Наприклад, Авіценна, за його власними словами, знав деякі праці Аристотеля напам'ять, а його логічні трактати перечитував сорок разів. Середньовічні схоласти до тонкощів вивчили логічні ідеї Аристотеля, виклавши його вчення в більш компактною і зрозумілою для непідготовленого читача формі. У сімнадцятому столітті Лейбніц (1646-1716 рр..) запропонував ввести літерні позначення для висловлювань. У принципі це робив вже Арістотель, але Лейбніц пішов далі - висунув ідею записувати думки у вигляді формул, а міркування замінити рахунком. Його тому вважають родоначальником символічної логіки, хоча до конкретних розробок з нею у нього не дійшло і фактично вона почала розвиватися тільки в дев'ятнадцятому столітті. Всю сукупність логічних ідей, які були висунуті в період від Аристотеля до Лейбніца, називають традиційною або арістотелівської логікою. Вона продовжує розроблятися і в даний час теж, але поряд з нею після Лейбніца існує і розвивається також і символічна, або математична логіка. З дев'ятнадцятого століття, як вже сказано, вона стала предметом пильної уваги фахівців, і в наш час ця гілка логічної науки переживає період бурхливого розвитку, яке до того ж з появою комп'ютерів отримало новий потужний стимул.

Слово "логіка" в повсякденної мови часто означає для нас взаємопов'язаність, послідовність і не стільки як проста, текуча безперервність, скільки слідування по необхідності. Коли говорять або визнають: "логічно", - то мають на увазі, як головне, що щось випливає з попереднього обов'язково.

Знання логіки підвищує культуру мислення, виробляє навик мислити більш "грамотно", розвиває критичне ставлення до своїх і чужих думок.


Мислення як предмет вивчення логіки

Повсякденне спілкування - це, як правило, розмова (мова), тобто обмін словами, пропозиціями, але він же є і обмін думками з приводу тих чи інших предметів (на ту чи іншу тему), оскільки слова і пропозиції мови, позначаючи, замінюючи предмети, несуть ще і певну смислове навантаження.

Думки і слова, як не міцно і тісно вони пов'язані один з одним, тим не менш, далеко не одне і те ж. Думки, будучи за природою своєю безпосередньо не спостережуваним, ідеальним освітою, в словах і пропозиціях знаходять своє матеріальне вираження. Звичайно, думки матеріалізуються не тільки в мові, але у всій життєдіяльності людини, в його практичної, продуктивної діяльності, у продуктах працю.

Мислити логічно - це значить мислити точно і послідовно, не допускати протиріч у своїх міркуваннях, вміти розкривати логічні помилки. Ці якості мислення мають велике значення в будь-якій області наукової і практичної діяльності, в тому числі і в роботі юриста, що вимагає точності мислення, обгрунтованості висновків.

Розглянемо основні особливості мислення.

1. Мислення ...


сторінка 1 з 4 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Формальна логіка і мислення, висновок і міркування
  • Реферат на тему: Формальна логіка як наука про мислення
  • Реферат на тему: Методи рішень завдань логіки висловлювань, логіки предикатів і реляційної л ...
  • Реферат на тему: Мислення: його сутність і основні форми
  • Реферат на тему: Різноманітність видів мислення і основні стадії його розвитку