Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Контрольные работы » Діалектика як метод історичного та гуманітарного дослідження

Реферат Діалектика як метод історичного та гуманітарного дослідження

ДОНЕЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІНФОРМАТИКИ І ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ

Контрольна робота

По предмету В«Філософія гуманітарного знання В»

Тема: Діалектика як метод історичного та гуманітарного дослідженнястудента 5 курсу,

групи ФіР-01

Марюхніч

Михайло Тарасович

Викладач:

Білокобильський

Олександр Володимирович


План


Введення

1. Еволюція діалектики від Гегеля до Маркса

1.1 Діалектика в дослідженні історичних процесів по Гегелем

1.2 Матеріалістична діалектика Маркса і Енгельса в дослідженні історичних процесів

2. Зміст діалектики

2.1 Протиріччя як сутнісна властивість явищ

2.2 Конкретний характер діалектичного протиріччя

2.3 Протиріччя - закон пізнає мислення

Висновок

Список використаної літератури


Введення

У даній роботі необхідно дослідити розвиток такої філософської категорії, як діалектика і вивчити її в застосуванні до дослідження історії, оскільки поняття діалектики варто тісно з поняттям В«часВ» і саме її існування зобов'язане тимчасової категорії, так як тільки в часі можна побачити її суть. Саме з цієї причини питання діалектики був близький філософам всіх часів, так як завжди філософи цікавилися питаннями життя і смерті, вічності і кінця часу, руйнування та розвитку. p> Більш повно і докладно діалектика була досліджена Г.В.Ф.Гегеля, а погляди Маркса і Енгельса навіть вивільнили деяку пасіонарність народів Європи і вплинули на світову політику 20 століття. Філософські вчення Гегеля і Маркса й донині викликають інтерес дослідників і любителів філософії, впливають на парадигму суспільного свідомості, в багатьох країнах діють комуністичні партії, а по джунглях Африки немов втрачені в часі досі з автоматами в руках бігають марксисти - терористи. Теорія і практика діалектичного матеріалізму продовжує доводити свою життєздатність у набирає сили Китаї і в країнах, що знаходяться в економічній блокаді - Північної Кореї і Кубі.

Відкриття закону діалектики - це відкриття універсального закону, що дозволяє дати відповідь на питання про зміну навколишньої дійсності, вибудувати струнку логічну схему. Викликає інтерес еволюція гегелівської філософії в марксистську. Філософія Гегеля була ідеалістична, основна її схема не в чому суперечила схемою християнської релігії, та й сам Гегель позитивно ставився до християнству, вважаючи, що його користь для суспільства безперечна. Маркс пішов далі, вирішивши вихолостити з філософії Гегеля все метафізичне, з'єднавши матеріалізм з діалектикою - традиційно несумісні речі, чим викликав фурор у В«Прогресивному суспільствіВ», і осуд всіх тих, хто був прихильником традиціоналістських поглядів. Світське мислення увірувало в матерію і забуло Бога. p> Єдність і боротьба протилежностей, загальний закон природної та суспільно-історичної дійсності, який виступає і як закон її пізнання, виражає суть, В«ядроВ» діалектики

Щодо зовнішня сторона єдності і боротьби протилежностей полягає в тому, що існують поза один одного полюси або крайнощі, такі, як ліве і праве, гарне і погане, плюс і мінус, північний і південний полюси і т. п. Ці полюси в рівній мірі взаємно припускають один одного (нероздільні, знаходяться в кореляції) і виключають один інший (витісняють, відштовхують, несумісні). p> Необхідність співіснування протиріч всередині діалектичної схеми і становить головну схему, двигун, необхідний для суджень про історичний процес в руслі гегельянської філософії та філософії марксистської школи.


1.Еволюція діалектики від Гегеля до Марксу

1.1 Діалектика в дослідженні історичних процесів за Гегелем

Діалектика, як філософський інструмент дослідження історії людства, найбільш В«активноВ» була використана Марксом і Енгельсом. Гегель ж діалектику застосовував до аналізу розвитку людського мислення. Суб'єктивна діалектика у нього не є відображенням об'єктивного світу, і навпаки, останній являє собою інобуття ідеї. Філософія Гегеля ідеалістична, оскільки його філософія не спирається на матеріалізм, історичний процес, діалектика людського мислення виводяться з саморозвитку абсолютної ідеї. На противагу Гегелю Маркс та Енгельс стверджували загальність діалектичного процесу. Не тільки мислення, а й природа і суспільство діалектична, матерії притаманне внутрішній саморозвиток. В«Так звана об'єктивна діалектика панує у всій природі, а так звана суб'єктивна діалектика, діалектичне мислення є тільки відображення панівного у всій природі руху шляхом протилежностей В». Діалектика розуміється Марксом і Енгельсом як наука про зв'язок явищ і найбільш загальних закони руху і розвитку природи, суспільства і мислення.

Слід підкреслити, що марксистська філософія була проілюстро...


сторінка 1 з 9 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Критична філософія Канта і діалектика Гегеля
  • Реферат на тему: Діалектика як теорія і як метод пізнання. Форми діалектики
  • Реферат на тему: Філософія і конкретні науки: діалектика взаємодії. Соціальні функції філос ...
  • Реферат на тему: Подібність і відмінність діалектики Гегеля і Маркса
  • Реферат на тему: Марксистська діалектика і історичний матеріалізм