Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Новые рефераты » Засоби вираження модальності в англійській мові

Реферат Засоби вираження модальності в англійській мові

Введення

Темою мого реферату є «Засоби вираження модальності в англійській мові».

Предметом дослідження є модальні слова в сучасній англійській мові як основне лексичне засіб вираження модальності.

Актуальність теми дослідження зумовлена ??необхідністю всебічного теоретичного розгляду категорії модальності, засобів її вираження, систематизація модальних слів, визначення їх статусу.

У лінгвістичній науці модальні слова і словосполучення вважаються однією з найбільш суперечливих лексико-граматичних розрядів слів і привертають увагу вчених з другої половини XX століття. Однак модальні слова до цих пір не отримали повного пояснення у зв'язку з їх багатоплановістю, специфічністю мовного вираження і функціональними особливостями.

Таким чином, недостатня наукова систематизація категорії модальності та засобів її вираження в англійській мові, визначили вибір теми даного реферату.

Мета дослідження полягає у виявленні сутності, в описі і комплексному аналізі модальних слів як особливої ??частини мови англійської мови, а також у розгляді модальних дієслів як одного із способів реалізації модальності.

Відповідно до мети в роботі ставляться наступні завдання:

1) визначити сутність, специфіку та основні ознаки категорії модальності;

2) охарактеризувати основні модальні дієслова;

3) описати модальні слова як засоби вираження достовірності;

4) охарактеризувати модальні слова з точки зору їх лексичного складу;

5) виявити синтаксичні функції модальних слів;

При написанні реферату були використані наступні методи: порівняльно-порівняльний, описовий, статистичний.

Теоретичною та методологічною основою роботи послужили науково-дослідницькі праці як російських, так і зарубіжних лінгвістів з граматики, логіці, синтаксису та загальних питань мови.

Практична значущість роботи обумовлюється можливістю розглядати результати дослідження як фрагментарну частина комплексного вивчення функціонально-семантичної категорії модальності та засобів мовного уявлення, складових його компонентів. Це багато в чому визначає сферу практичного застосування моєї курсової роботи, матеріали якої можуть використовуватися в курсі сучасної англійської мови, у спецкурсах з проблем модальності, а також при складанні тлумачних і двомовних словників.

Структура роботи. Робота складається з вступу, трьох розділів, висновків та списку літератури.

Розділ 1. Модальність

1.1 Поняття модальності

Лінгвістика пройшла довгий і звивистий шлях у дослідженні модальності, грунтуючись на досягненнях логіки, семіотики та психології. Однак модальність досі не отримала повного пояснення у зв'язку з її багатоплановістю, специфічністю мовного вираження і функціональними особливостями. Дослідники дають різні визначення категорії «модальність». Розглянемо деякі поняття.

У 1960 році в граматиці російської мови були сформульовані і приведені в систему все лінгвістичні факти, що стосуються всіх словосполучень, вступних слів, вставних конструкцій, але визначення модальності ще не було. Перше визначення модальності зустрічається в 1969 в лінгвістичному словнику О.С. Ахмановой, яка розглядає модальність як понятійну категорію зі значенням ставлення мовця до змісту висловлювання і відносин...


сторінка 1 з 14 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Категорія модальності в англійській мові
  • Реферат на тему: Порівняльний аналіз модальності в російській і англійській мовах
  • Реферат на тему: Способи вираження категорії &запах& в англійській мові
  • Реферат на тему: Заперечення та засоби його вираження в англійській мові
  • Реферат на тему: Мовні засоби вираження ввічливості в англійській мові