Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Новые рефераты » Мовні засоби вираження ввічливості в англійській мові

Реферат Мовні засоби вираження ввічливості в англійській мові

Введення

мовної загально ня лінгвокультуре мову

Мовне спілкування вважається одним з найважливіших видів людської діяльності. Ввічливість є обов'язковим елементом цього спілкування, що забезпечує рівне, успішне і безконфліктне його протікання. Будучи однією з базових складових міжособистісного спілкування, ввічливість являє собою найбільш важливий регулятор поведінки людини, необхідний для досягнення ефективної соціальної взаємодії.

Ця робота присвячена вивченню семантико-синтаксичних засобів вираження категорії ввічливості в англійській мові.

Проблема важливого мовної поведінки привертає увагу багатьох фахівців, предметом вивчення яких є комунікативний процес як такий. Останнім часом в роботах як зарубіжних (П. Браун і С. Левінсон, Г.Каспер, К.Крісті, Гу Ю., Мао Л., Р.Лакофф, Дж.Ліч, Р.Уаттс та ін), так і російських вчених (Н.І.Формановская, Т.В Ларіна, Л.В. Хохлова, А. Харчарек, І. А. Романова, Е.А. Зацепіна та ін ;) дослідженню лінгвістичного аспекту проблеми ввічливості, ввічливої ??поведінки й етикету приділяється досить багато уваги. У них категорія ввічливості розглядається на матеріалі різних мов в когнітивному, соціокультурному та тендерному аспекті. Ми ж вирішили розглянути ввічливість і засоби її вираження в досліджуваному нами мові - англійській.

Ми розглядаємо категорію ввічливості на лексичному і граматичному (морфологічному та синтаксичному) рівнях. У роботі акцент зроблено на тому, як ввічливість реалізується в даних аспектах в англійській мові.

Актуальність даного дослідження полягає в тому, що сучасна лінгвістика характеризується великим інтересом до прагматичних досліджень мови і безпосередньо категорії ввічливості, оскільки зважаючи розширення меж міжнародного співробітництва, із зростанням ролі міжкультурної комунікації, з'являється необхідність знати і виконувати мовні стратегії які ведуть до успішного процесу комунікації. Актуальність обумовлена:

зміною ролі комунікації і усвідомленням її як процесу, що впливає на ефективність співпраці не тільки в монокультурних компаніях, але й у міжнародних корпораціях, об'єднаннях, товариствах;

формуванням нових вимог до якості міжкультурного комунікативного процесу, спрямованих на досягнення взаєморозуміння;

необхідністю вивчення лингвокультурной специфіки поведінки учасників полікультурного комунікативного процесу; спрямованої на успішну реалізацію мовної комунікації;

Дана робота виявляє особливості функціонування засобів, використовуваних для передачі категорії ввічливості.

Об'єктом дослідження є мовні засоби вираження ввічливості в англійській мові.

Предметом дослідження є ввічливість як комунікативна категорія в англійській лінгвокультуре.

Метою даної роботи є виявлення лингвокультурологической специфіки функціонування лінгвістичних засобів вираження категорії ввічливості в англійській мові.

Відповідно до поставленої мети в роботі вирішуються наступні завдання:

виявити значення ввічливості для англійської лінгвокультурах і визначити універсальні компоненти, властиві їй;

сторінка 1 з 27 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Мовні засоби вираження категорії ввічливості в художньому тексті
  • Реферат на тему: Мовні засоби вираження категорії ввічливості в сучасних німецькій та російс ...
  • Реферат на тему: Категорія ввічливості і засоби її вираження в мові роману К. Маккалоу " ...
  • Реферат на тему: Способи вираження категорії &запах& в англійській мові
  • Реферат на тему: Заперечення та засоби його вираження в англійській мові