Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Новые рефераты » Основні форми викладу результатів наукового дослідження

Реферат Основні форми викладу результатів наукового дослідження

Основні форми викладу результатів наукового дослідження

доповідь стаття реферат дисертація

Для майбутнього вченого важливо оволодіти технікою написання статей і підготовки доповідей на конференціях не тільки з точки зору задоволення вимог щодо кількості та рівня публікацій, а й з позицій сприйняття їх слухачами та читачами. Це зобов'язує до певної логіки побудови доповіді чи статті, високої вимогливості до їх форми, стилю і мови.

Доповідь - це письмовий виклад розгорнутої усної форми виступу, який відповідає тексту тез. Структурними компонентами доповіді є такі: вступ (актуальність певних питань, предмет дослідження, мета, завдання, можливим є визначення гіпотези і т.п.); основна частина (провідна ідея, її теоретичне доведення, авторська інтерпретація проблеми; викладено основні результати експериментальної роботи); прикінцеві положення (формулювання висновків, рекомендацій, визначення перспектив щодо подальшого дослідження проблеми)

Методика підготовки доповіді для виступу на науковій конференції є дещо інше. План доповіді - аналогічний планом статті. Проте, специфіка усного мовлення викличе суттєві зміни у формі й змісті. При написанні доповіді треба врахувати, що значна частина матеріалу викладеному на плакатах (слайдах). На плакатах звичайно, подають: математичні постановки, метод вирішення, алгоритми, структуру системи, схему експерименту, виявлені залежності в табличній або графічній формі та ін Тому в доповіді викладають коментарі (але не повторення!) До ілюстративного матеріалу. Це дає можливість на 20-30% скоротити її.

Обсяг доповіді - 6-8 сторінок, доповідь розрахована на 10-20 хвилин виступу. Слід також мати на увазі, що за 10 хвилин людина може прочитати матеріал, розміщений на 4 сторінках машинописного тексту (через два інтервали), тому розмір доповіді звичайно, є менше обсягу статті. Крім того, доповідач повинен реагувати на попередні виступи за темою його доповіді. Полемічний характер доповіді викличе інтерес слухачів і підвищує їх активність.

Повідомлення по науковій проблемі - це письмове або усне виклад результатів дослідження. Визначення структури виступу обумовлене такими факторами: темою, актуальністю проблеми, мірою наукової розробленості, змістом виконаного теоретичного дослідження, практичною спрямованістю роботи тощо. За структурою і змістом повідомлення може бути: теоретичної, з досвіду практичної роботи чи у формі звіту про окремі результати дослідження з проблеми. Однак потрібно враховувати загальні вимоги до структури наукового повідомлення.

Компонентний склад структури наукового повідомлення складають:

Обгрунтування актуальності теми (вступ).

Під вступ можна включити посилання на документи, чиєсь висловлювання по суті проблеми, яка розглядається. Повідомлення може включати цікаві цифри, фактичні дані або приклади з досвіду роботи практиків (наприклад, викладачів англійської мови в навчальних закладах) і т.д. Виступаючим може бути висловлена ??власна точка зору на предмет актуальності теми дослідження.

. Конкретизація об'єкта (предмета) дослідження. Уточнення мети (завдань) дослідження. Визначення дослідницьких прийомів. Можливо ознайомлення з гіпотезою дослідженн...


сторінка 1 з 6 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Основні форми викладу результатів наукового дослідження
  • Реферат на тему: Метод дослідження газових свердловин при стаціонарних режимах фільтрації, і ...
  • Реферат на тему: Організація наукового дослідження на рівні виконання випускної кваліфікацій ...
  • Реферат на тему: Культура як предмет наукового дослідження
  • Реферат на тему: Дослідження характерних особливостей наукового стилю мовлення