Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Новые рефераты » Організація процесу розробки і прийняття управлінського рішення

Реферат Організація процесу розробки і прийняття управлінського рішення

Лекція 14

Організація процесу розробки і прийняття управлінського рішення


Прийняття рішень є важливою частиною управлінської діяльності. Рішення можна розглядати як продукт управлінської праці, а його прийняття - як процес, ведучий до появи цього продукту.

Управлінське рішення - це розгорнутий у часі логіко-розумовий, емоційно-психологічний та організаційно-правовий акт вибору альтернативи, здійснений керівником в рамках його посадових повноважень і компетенції і спрямований на досягнення цілей організації.

Глобальною метою розробки і прийняття будь-якого УР є забезпечення реалізованого і найбільш ефективного варіанту руху до поставлених перед організацією цілям.

Найважливіші вимоги до УР:

· простота і логічність;

· реалізованість;

· прийнятність для більшості членів організації;

· економічність (витрати на його підготовку і здійснення менше результату);

· своєчасність (щоб встигнути призупинити негативне розвиток ситуації);

· орієнтованим на стратегічні цілі та завдання (при збереженні свободи тактичного маневру);

· устраняющим причини, а не наслідки проблеми ..

Основні ознаки УР :

· існування мети (іноді формалізованої у вигляді критерію);

· наявність альтернатив;

· вольовий акт.

Вольовий акт при розробці та прийнятті УР може полягати в обмеженні безлічі альтернатив, використовуваних цілей та критеріїв, виборі мінімального рівня ймовірності реалізації УР прийнятті рішення, його оформлення, легалізації, контролю ходу виконання і т.д.

УР мають ряд специфічних особливостей , як правило

· їх розробка і, тим більше, реалізація вимагають залучення великого обсягу фінансових і матеріальних ресурсів ;

· вони надають важливе вплив на великі колективи людей, термін їх післядії достатньо високий;

· кожне з них значною мірою визначає подальші рішення ;

· відповідальність за прийняті рішення дуже висока .

Якість УР - сукупність властивостей, що забезпечують успішне їх виконання і отримання певного ефекту. До даних властивостей відносяться: обгрунтованість, своєчасність, ефективність, несуперечність, конкретність.

Необхідність введення різних класифікацій УР викликана тим, що виділені в їх результаті рішення вимагають принципово різних методів, а іноді навіть принципів аналізу. Побудова класифікацій УР може бути корисно менеджеру для формування своєрідних метарешеній, тобто рішень щодо самих рішень, щодо того, до якого класу їх віднести і які підходи застосувати.

Види управлінс...


сторінка 1 з 16 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Організація процесу розробки та прийняття рішення
  • Реферат на тему: Моделювання процесу прийняття управлінського рішення
  • Реферат на тему: Процес прийняття управлінського рішення
  • Реферат на тему: Технології прийняття та реалізації управлінського рішення
  • Реферат на тему: Методи фінансового аналізу як інструменти прийняття управлінського рішення ...