Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Новые рефераты » Організація процесу розробки та прийняття рішення

Реферат Організація процесу розробки та прийняття рішенняОрганізація процесу розробки та прийняття рішення


1. Розробка та прийняття управлінських рішень як найважливіші елементи в управлінні організацією


1.1 Сутність, значення і функції управлінських рішень


Одне з безлічі визначень менеджменту формулюється як збір інформації, розробка рішень та організація їх виконання, що підкреслює високу значимість рішень в управлінській діяльності.

Аналізуючи розвиток менеджменту, неважко помітити, що його теорія еволюціонує до розробки сучасних технологій прийняття рішень. Рішення визначають такі напрямки менеджменту, як управління на основі контролю за виконанням, управління за допомогою екстраполяції минулого в майбутнє, управління за допомогою передбачення змін, управління шляхом гнучких екстрених рішень.

Світовий і вітчизняною наукою в XX в. розроблена нова область знань - теорія прийняття рішень. Виникла при вирішенні військово-стратегічних завдань, вона поширилася і на область економічного управління. Сьогодні існує наукова база для прийняття якісних управлінських рішень.

Розробка ефективних рішень - основна передумова забезпечення конкурентоспроможності продукції і фірми на ринку, формування раціональних організаційних структур, проведення правильної кадрової політики і роботи, регулювання соціально-психологічних відносин на підприємстві, створення позитивного іміджу та ін

На рівні підприємств і об'єднань число документально оформлених рішень досягає в середньому трьохсот на рік, на більш високих рівнях їх значно більше. Вибірковий аналіз показує, що четверту частину всіх рішень (до 25%) можна було не брати через їх нездійсненності. Відбувається це з різних причин: безглуздості цілей, складності контролю, «обтічності» прийнятих заходів, відсутності, термінів виконання, закрепляемості відповідальності за конкретними особами. По суті зазначене свідчить про шлюб в управлінській діяльності, що породжує серйозні економічні та соціальні наслідки (упущену можливість, нераціональні витрати часу та коштів, безвідповідальність, зниження трудової активності, розкладання здорового психологічного клімату в колективах). Тому організація глибокого опрацювання управлінських рішень, грамотне оформлення і дотримання методологічних принципів проведення цієї роботи набувають особливої ??актуальності.

Проблема прийняття рішень носить фундаментальний характер, що визначається роллю, яку відіграють рішення в будь-якій сфері людської діяльності. Дослідження цієї проблеми відносяться до числа міждисциплінарних, оскільки вибір способу дій - це результат комплексної ув'язки різних аспектів: інформаційного, економічного, психологічного, логічного, організаційного, математичного, правового, технічного та інші.

Синтезуючи різні компоненти, управлінські рішення виступають способом постійного впливу керуючої підсистеми на керовану (суб'єкта на об'єкт управління), що, в кінцевому рахунку, веде до досягнення поставлених цілей. Це постійне сполучна ланка між двома підсистемами, без якого підприємство як система функціонувати не може. Дана обставина підкреслює визначальне місце управлінського рішення в процесі уп...


сторінка 1 з 20 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Організація розробки та прийняття управлінських рішень на підприємстві
  • Реферат на тему: Функції управління та прийняття управлінських рішень в ресторані
  • Реферат на тему: Прийняття управлінських рішень у різних сферах діяльності підприємства
  • Реферат на тему: Процес розробки, прийняття, та реалізації управлінських рішень
  • Реферат на тему: Теорія прийняття управлінських рішень