Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Новые рефераты » Психологічні особливості здібностей. Методика розвитку творчих здібностей молодших школярів

Реферат Психологічні особливості здібностей. Методика розвитку творчих здібностей молодших школярів

Цією проблемою займалися такі корифеї вітчизняної психології як Б.Г. Ананьєв, А.Н. Леонтьєв, С. Л. Рубінштейн, Б. М. Теплов, Н.С. Лейтес та інші. Понятійний апарат, зміст та основні положення теорії здібностей розроблені, головним чином, саме в працях цих учених.

Отже, під здібностями розуміються індивідуально - психологічні та рухові особливості індивіда, які мають відношення до успішності виконання якої - або діяльності, але не зводяться до знань, умінням і навичкам, які вже вироблені у дитини. При цьому успішність у будь - якої діяльності може бути забезпечена не окремої здатністю, а лише тим своєрідним їх поєднанням, яке характеризує особистість.

Вітчизняні психологи А. Н. Леонтьєв та Б. М. Теплов займалися вивченням здібностей, з різних точок зору. У фокусі уваги Б.М. Теплова були індивідуально - психологічні передумови неоднакового успішного розвитку тих чи інших функцій і умінь; А.Н. Леонтьєва цікавило, головним чином, то, як з природних передумов на основі структур людської діяльності виникає якісно психічні функції і процеси (в дусі поняття вищих психічних функцій, по Л.С. Виготському).

Ні той, ні інший не заперечували вродженого нерівності задатків, з одного боку, і неоднозначних зв'язку цих задатків з підсумковою успішністю складних форм діяльності - з іншого, проте акценти розрізнялися, як розрізнялося і вживання понять. Б.М.Теплов в контексті диференціальної психофізіології пов'язував поняття здібностей насамперед з біологічно зумовленими відмінностями, А.Н. Леонтьєв ж в контексті системного розуміння психологічних функцій та їх розвитку відносив це слово до складних, окультурених, що стали людськими функціями.

Визначення: Здібності=психічні особливості, від яких залежить можливість, здійснення і ступінь успішності діяльності.

Якщо звернутися до Тлумачного словника російської мови С.І. Ожегова, у нього поняття здатність розглядається так: здатність - природна обдарованість талановитість.

Людина з великими здібностями. Розумові здібності до художньої діяльності. Здатний - володіє здібностями до чого-небудь, обдарований. Що може що-небудь зробити; володіє яким-небудь властивістю. Здатний трудитися. Ця людина здатна на все / ні перед чим не зупиниться.

У Педагогічному енциклопедичному словнику здатність трактується як індивідуально-психологічні особливості особистості, є

умовами успішного виконання певної діяльності. Включають в себе як окремі знання вміння та навички, так і готовність до навчання новим способом і прийомам діяльності.

Для класифікації здібностей використовуються різні критерії. Так можуть бути виділені сенсомоторні, перцептивні, мнемонічні, імажінативні, розумові, комунікативні здібності. В якості іншого критерію може виступати та чи інша предметна область, відповідно до чого здібності можуть бути кваліфіковані як наукові / лінгвістичні, гуманітарні /, творчі / музичні, літературні, художні, інженерні /.

Розрізняють також загальні та спеціальні: загальні - це властивості розуму, що лежать в основі різноманітних спеціальних, що виділяються у відповідності з тими видами діяльності, в яких вони проявляються / технічні, художні, музичні /.

Виявлено компоненти, складові структури спеціальних зд...


сторінка 1 з 9 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Загальні Поняття розвітку Рухів здібностей школярів. Сілові здібності та ї ...
  • Реферат на тему: Здібності. Взаємодія і взаємокомпенсації здібностей. Поняття про обдарова ...
  • Реферат на тему: Розвиток творчих здібностей молодших школярів у процесі аматорської художнь ...
  • Реферат на тему: Методика соціально-педагогічної діяльності з розвитку творчих здібностей ді ...
  • Реферат на тему: Індивідуально-психологічні особливості особистості успішного підприємця