Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Новые рефераты » Аудит бухгалтерського обліку зобов'язань організацій

Реферат Аудит бухгалтерського обліку зобов'язань організацій

сконалення обліку зобов'язань організацій в Республіці Казахстан.

Предметом дипломної роботи є сукупність організаційно-економічних питань, пов'язаних з теоретичними аспектами та практичними методами обліку зобов'язань організацій.

Об'єктом дипломної роботи є товариство з обмеженою відповідальністю «Алтин-Кум».

Теоретичною та методологічною основою дипломної роботи є твори класиків економічної науки, законодавчі та нормативні акти Президента, Парламенту та Уряду Казахстану, нормативні та інструктивні матеріали Міністерства фінансів Республіки Казахстан, праці зарубіжних та провідних казахстанських учених економістів Н.А . Назарбаєва, А.Ш. Нурсеітов, А.К. Кошанова, К.А.Сагадіева, Я.А. Аубакирова, Г.С. Сейткасімова, Г.Д. Карагусова, Н.К. Кучуковая, В.Д. Лі, К.О. Окаева, М.Т. Оспанова, К.К. Ільясова, Г. Явлінського, В.Д. Мельникова, А.А. Алімбаева, А.Д. Челекбая, Н.Н. Хамітова та ін по розглянутих питань, первинні звітні дані, зібрані та оброблені в ході дослідження. Були використані методи комплексного аналізу, економіко-статистична обробка інформації, порівняння, узагальнення та ін

Наукова новизна дипломної роботи полягає в аналізі та узагальненні теоретичних і практичних питань, пов'язаних з обліків зобов'язань організацій, у розробці науково-обгрунтованих рекомендацій і пропозицій щодо вдосконалення обліку зобов'язань організацій в Казахстані. У ході дослідження сформульовані нові положення, висновки і рекомендації, найбільш суттєвими з яких можна вважати наступні:

?? поглиблені окремі теоретичні аспекти обліку зобов'язань організацій, дано авторське визначення поняття «зобов'язання», що враховує як економічні, так і юридичні ознаки даної економічної категорії;

?? вивчена і узагальнена практика організації обліку зобов'язань підприємства в розвинених ринкових державах світу і на цій основі визначено перспективи використання її результатів при проведенні обліку зобов'язань організацій в Республіці Казахстан;

?? розроблено рекомендації щодо вдосконалення обліку зобов'язань організацій в Республіці Казахстан.

Практична значимість дипломної роботи полягає в тому, що деякі теоретичні узагальнення, висновки можуть бути використані для подальшої розробки та поглиблення бухгалтерського обліку зобов'язань, нормативно-методичних та інструктивних документів, уточнення та розробки науково-обгрунтованих рекомендацій та пропозицій з удосконалення обліку зобов'язань організацій в Казахстані.

Структура дипломної роботи складається з вступу, основної частини, списку використаної літератури, містить таблиці, малюнки і додатки. У першому розділі викладено виключно теоретичний і науковий матеріал і основи за зобов'язаннями, їх класифікація і необхідність, завдання і цілі обліку та аудиту зобов'язань. Теоретичний матеріал викладено в відповідностей з нормативними документами і законодавством, чинним в даний час в Республіки Казахстан. Друга глава присвячена розкриттю обліку зобов'язань на самому господарюючому суб'єктові, нормативно-правового регулювання, розглянута облікова політика організацій, особливості її організаційно-економічної характеристики, організація ведення обліку, характеристика основних показників діяльності, докладний опис форм і розрахунків з постачальниками та підрядниками, обліку позик, ...


Назад | сторінка 2 з 18 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Система обліку зобов'язань в Республіці Казахстан
  • Реферат на тему: Документальне оформлення результатів інвентарізації потокової зобов'яза ...
  • Реферат на тему: Організація та методика обліку зобов'язань підприємства на прікладі ДП ...
  • Реферат на тему: Ведення бухгалтерського обліку джерел формування майна, виконання робіт з і ...
  • Реферат на тему: Порядок проведення та відображення в обліку результатів інвентаризації майн ...