Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Новые рефераты » Аналіз категорії ступенів порівняння прикметників в англійській мові

Реферат Аналіз категорії ступенів порівняння прикметників в англійській мові

Введення

граматичний категорія мову

Мета будь-якої мови - комунікація, проте мета ця досягається різними способами. Ми вивчаємо англійську мову і це не випадково. У наш час саме англійська мова є загальновизнаним мовою міжнародного спілкування. На нього говорять і пишуть сотні мільйонів людей у ??самих різних країнах по всьому світу. Це мова сучасної науки, бізнесу, і, безумовно, інформаційних технологій.

Актуальною дана робота тому що, англійська мова, як і будь абсолютно інша мова не стоїть на місці. Розмовні вирази стають з часом письмовими стандартами, і правила їх вживання описуються в граматичних довідниках. Більш того, щодо утворення ступенів порівняння імені прикметника в англійській мові існує велика кількість питань, щодо яких вчені мають різні точки зору і не можуть прийти до єдиної думки. З розвитком ж мови з'являються нові аргументи на захист тієї чи іншої теорії. Саме тому важливо дослідити способи утворення ступенів порівняння прикметника, тобто метою даної роботи є виявлення засобів вираження граматичної категорії ступенів порівняння імені прикметника в англійській мові на матеріалах художньої літератури.

Для досягнення поставленої мети були виділені наступні завдання:

. дати поняття граматичної категорії;

. дати поняття категорії ступенів порівняння імені прикметника;

. провести вибірку фактичного матеріалу;

. згрупувати засоби вираження граматичної категорії ступенів порівняння прикметника в англійській мові.

Як об'єкт дослідження визначені засоби вираження категорії ступенів порівняння прикметника, предметом ж дослідження виступає сама категорія ступенів порівняння імені прикметника.

Дана робота складається з вступу, двох розділів, висновків та списку використаної літератури. У вступі обгрунтовується актуальність теми дослідження, визначаються об'єкт, предмет, мета і завдання дослідження, а також структура роботи. У першому розділі розглядається поняття граматичної категорії і безпосередньо категорія ступенів порівняння прикметника. У другому розділі проводиться аналіз засобів вираження категорії ступенів порівняння в англійській мові на фактичному матеріалі і їх групування. У висновку коротко підбиваються підсумки всього проведеного дослідження та формулюються висновки.1. Категорія ступенів порівняння імені прикметника в англійській мові


1.1 Поняття граматичної категорії в англійській мові


Граматична категорія - одне з основних і найважливіших понять будь-якої мови.

Граматична категорія - об'єднання двох або більше граматичних форм, співвіднесених за граматичним значенням. Це граматичне значення закріплено за даним набором форм (парадигмою). Поза постійних формальних показників граматичної категорії не існує. [1,11] Граматична категорія включає як мінімум дві протиставлені форми, можливо і більшу їх кількість. Наприклад: існує три форми часу - теперішнє, минуле і майбутнє, чотири дієслівних розряду, дві форми числа іменників, два застави і т. д. Не існує граматичних категорій, у яких тільки лише одна форма: не може бути одного артикля, одного застави, одно...


сторінка 1 з 13 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Освіта форм ступенів порівняння в російській і англійській мовах
  • Реферат на тему: Способи вираження категорії &запах& в англійській мові
  • Реферат на тему: Граматичні категорії іменніка в англійській мові
  • Реферат на тему: Категорії відмінка іменника в сучасній англійській мові
  • Реферат на тему: Основні способи вираження граматичних значень в англійській мові