Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые обзорные » Кільцевій індукційний датчик кута

Реферат Кільцевій індукційний датчик кута

Міністерство освіти і науки РФ

Федеральне агентство з освіти

ГОУ ВПО

Саратовський державний технічний університет

Кафедра В«ПриладобудуванняВ»

Кільцевій індукційний датчик кута


Пояснювальна записка до курсовій роботі з дисципліни

В«Електричні вимірюванняВ»Виконала:

студентка групи ПБС-32

Боровкова Т.М.

Перевірив: доц. каф. ПБС

Ледовських В.І.


Саратов 2006


Реферат


Пояснювальна записка містить 46 с., 15 рисунків. Додаток містить графічний матеріал, в сумі становить один формат А1.

Ключові слова: кільцевої індукційний датчик кута, обертовий трансформатор, статор, ротор, магнітопровід, обмотки.

У даній пояснювальній записці до курсової роботи з дисципліни В«Електричні вимірюванняВ» розглядається такий різновид датчиків кута, як кільцеві індукційні датчики кута (Киду). Описана конструкція Киду, принцип дії, включаючи рівняння е.р.с., що основні типи помилок, властивих даному типу датчиків кута. Наведено розрахунок основних геометричних і електричні параметри Киду, на основі якого виконані складальний і робочі креслення деталей.

У процесі виконання курсової роботи використовувалися сучасні програмні засоби, такі як САПР В«Компас 3D 8В», векторний графічний редактор В«Corel Draw 12В», середа математичного моделювання В«MatLab 7В» і п.р.Зміст


Введення

1. Конструкція кільцевих датчиків кута

2. Конструкція двополюсного Киду

3. Принцип дії Киду

3.1 Рівняння е. д. с.

3.2 Параметри Киду

4. Похибки Киду

4.1 Класифікація похибок

5. Розрахунок Киду

5.1 Вибір геометрії магнітопровода

5.2 Розрахунок обмоток і параметрів Киду

6. Киду з скосом пазів

Висновок

Список використаних джерелВведення

Для визначення кутового положення гіроскопа і передачі цих Невідомо в систему управління гіропріборов необхідно перетворювати куток повороту карданових кілець в іншу фізичну величину, більш зручну для дистанційної передачі і подальшого використання [1]. Пристрої, що виконують такого роду перетворення, називаються датчиками кута.

До датчикам кута, застосовуваним в гіропріборов, пред'являються наступні вимоги [1]:

1. момент, що прикладається з боку датчика до гіроскопа, має бути мінімальним;

2. характеристика датчика повинна бути лінійною, де U вих - напруга, що знімається з датчика; a - кут повороту ротора; k д - коефіцієнт пропорційності, який називається крутістю характеристики датчика;

3. поріг чутливості повинен бути мінімальним, з тим щоб забезпечити фіксування досить малих кутів повороту гіроскопа;

4. маса і габарити рухомих частин датчика повинні бути також мінімальні, з тим щоб не збільшувати тертя в опорах гіропріборов;

5. потужність сигналу, що знімається з датчика, повинна бути максимально великою; це дозволяє в ряді випадків не вдаватися до посилення сигналу, що спрощує загальну схему;

6. характеристика датчика повинна бути стабільною і не залежною від умов роботи приладу;

7. залишковий сигнал датчика і шуми повинні бути мінімальними, в вихідному напрузі датчиків, працюючих на змінному струмі, не повинно бути вищих гармонік, перешкод і залишкових е. д. с, зрушених по фазі на 90 В° щодо корисного сигналу.

Перелічені вимоги іноді виявляються суперечливими; так, наприклад, збільшення вихідної потужності призводить до збільшення моменту, створюваного датчиком. Вирішення питання про те, яке з перерахованих вимог є основним, залежить від типу гіроскопічної системи, її призначення та необхідної точності.

В якості датчиків кута можуть застосовуватися різного типу пристрою: потенціометричні, індукційні, ємнісні, фотоелектричні, пневматичні, електромашинні і т. п. У цьому курсової роботі розглядаються кільцеві індукційні датчики кута (Киду).

Основними достоїнствами Киду є [1]:

1. відсутність механічного контакту між рухомою і нерухомою частинами датчика, унаслідок чого при роботі датчика не виникають моменти сил сухого тертя;

2. можливість забезпечення великого робочого кута;

3. досить висока роздільна здатність;

4. простота конструкції датчика, яка обумовлює вищу надійність роботи і малу вартість;

5. зручність компонування в приладі внаслідок симетричності конструкції;

6. можливість використання в різних режимах роботи.

Основними недоліками Киду є:

1. наявність залишкового сигналу і порівняно великого зворотного моменту;

2. невелика потужність вихідного сигналу, що потребує...


сторінка 1 з 8 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Датчик кута повороту
  • Реферат на тему: Розробка дистанційної стежить системи передачі кута повороту
  • Реферат на тему: Здвоєний датчик кута трансформаторного типу з рухомим якорем
  • Реферат на тему: Проектування системи автоматичного регулювання кута повороту вала електродв ...
  • Реферат на тему: Новий спосіб регулювання кута вистою і класифікація регульованих зубчато-ва ...