Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Новые рефераты » Особливості маркетингу послуг на промисловому ринку

Реферат Особливості маркетингу послуг на промисловому ринку

Міністерство освіти і науки Російської Федерації

Державна освітня установа вищої професійної освіти

НАЦІОНАЛЬНИЙ ДОСЛІДНИЙ ТОМСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Факультет Інженерно-економічний

Спеціальність: 080111 Маркетинг

Кафедра Маркетингу та антикризового управління

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до випускної кваліфікаційної роботи

ОСОБЛИВОСТІ МАРКЕТИНГУ ПОСЛУГ НА ПРОМИСЛОВОМУ РИНКУСтудент групи 3660 А.Г. Кафанова

Науковий керівник

доцент, к.е.н. Селевіч

Консультант з

іноземної мови

Л.В. Безкровна

Томськ 2011р.

РЕФЕРАТ


Об'єктом дослідження є сервісна компанія ТОВ «Гео груп». Предмет дослідження - ефективність маркетингової діяльності цієї компанії.

Мета роботи - виявити специфіку застосування комплексу маркетингу на промисловому ринку, здійснити аналіз ефективності комплексу маркетингу конкретного підприємства, що працює в сфері B2B.

У процесі роботи визначено поняття «промислова послуга», виявлена ??специфіка надання послуг на промисловому ринку, а також розглянуті інструменти маркетингу, їх застосування в сервісній компанії.

Ці інструменти дають можливість фірмі вивчити особливості ринку для створення довгострокової зв'язку з споживачами, що дозволить їй ефективніше діяти на ринку.

Незважаючи на велику кількість існуючої літератури по даному напрямку, науковий і практичний інтерес все ж продовжує зростати. Дана робота покликана поглибити знання з проблеми виходу на нові сегменти ринку, використовуючи такий маркетинговий інструментарій як товар, ціна, розподіл, просування.

Випускна кваліфікаційна робота виконана у текстовому редакторі Microsoft Office Word 2003 і представлена ??в роздрукованому вигляді на аркушах формату А4; в електронному вигляді (на диску CD-R80) в конверті на звороті обкладинки.


ВСТУП


Сфера послуг є однією з найбільш перспективних, що швидко галузей економіки. Вона охоплює широке поле діяльності: від торгівлі і транспорту до фінансування, страхування і посередництва самого різного роду.

У провідних європейських країнах, а також в США та Японії, кількість співробітників, що працюють у сфері послуг, перевищує число зайнятих у всіх інших галузях разом узятих. Сектор громадських і приватних послуг у цих країнах становить 60-70% від загального національного виробництва. У міжнародній торгівлі послуги нараховують приблизно чверть суми загального світового експорту.

Як показує практика розвинених країн, в міру ускладнення виробництва і насичення ринку товарами зростає попит на послуги. Маркетинг послуг проходить в нашій країні природний шлях еволюційного розвитку, накопичення досвіду. У наші дні маркетинг зачіпає інтереси кожного індивідуума. Це процес, в ході якого розробляються і надаються в розпорядження людей товари і послуги, що забезпечу...


сторінка 1 з 47 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Проект підприємства з надання інформаційно-технічних послуг та послуг з апа ...
  • Реферат на тему: Маркетинг на ринку послуг стільникового зв'язку
  • Реферат на тему: Методи дослідження ринку сервісних послуг. Визначення ємності ринку
  • Реферат на тему: Особливості маркетингу в сфері послуг
  • Реферат на тему: Створення Web-сайту компанії, яка обслуговує сектор ринку послуг: косметоло ...