Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Новые рефераты » Актуальні економіко-статистичні методи оцінки ризиків

Реферат Актуальні економіко-статистичні методи оцінки ризиків

Введення

ризик економічний статистичний

В умовах ринкової економіки комерційні організації стикаються з різними ризиками через наявність конкуренції, а також непередбачуваних ситуацій, контроль над деякими з яких досить складний.

Так як деякі зміни, що відбуваються з причини виникнення тих чи інших непередбачених обставин, найчастіше негативно впливають на подальшу діяльність організації, власнику необхідно стежити за ризиками.

Ризик є ймовірністю того, що підприємство понесе збитки або втрати, якщо намічений управлінське рішення не реалізується, або навпаки реалізується. Саме для уникнення ситуацій, що несуть втрати, підприємцям необхідно проводити оцінку ризику.

Оцінка ризику - це сукупність аналітичних заходів, що дозволяють спрогнозувати можливість отримання додаткового підприємницького доходу або певної величини збитку від виниклої ризикової ситуації та несвоєчасного прийняття заходів щодо запобігання ризику.

Існує кілька способів оцінки ризику:

статистичний метод оцінки;

метод експертних оцінок;

використання аналогів;

комбінований метод.

Таким чином, тема даної роботи є актуальною, так як одним з найбільш поширених методів оцінки ризику є статистичний, отже, його вивчення корисно як для студентів, так і для власників і фахівців в області ризик-менеджменту.

Метою роботи є ознайомлення зі статистичним методом оцінки ризику. Завдання: вивчення теоретичних аспектів статистичного методу, дослідження його інструментів, розгляд актуальних економіко-статистичних методів оцінки ризику.


. Сутність статистичного методу оцінки ризику


Всі суспільні процеси піддаються постійним процедурам всебічного збору, аналізу та обробки інформації. Для цих цілей створюються і функціонують спеціальні державні структури або статистичні організації. Всі колективні формування та юридичні особи або підприємства в обов'язковому порядку, в певній формі та у конкретні терміни повинні надавати сукупні дані про свою діяльність у формі звітів у статистичні органи.

Статистичний облік є основним видом господарського контролю технічних, економічних, соціальних, політичних, культурних та інших явищ, який складається та систематизується відповідно до оперативного бухгалтерським обліком всіх напрямків діяльності на підставі державних норм і вимог про звітність. Всі види інформаційних вихідних показників об'єднуються згідно з науковими принципами, методами і засобами пізнання і являють собою окрему суспільну галузь вимірювання та дослідження масових відносин і соціальних взаємозв'язків, яка викладається навчальними дисциплінами і теорією ймовірності властивостей подій і величин, а також супутніх операцій.

Статистичний метод оцінки інвестиційного ризику розглядає передумови ймовірності можливих непередбачених подій чи явищ на основі сукупної інформації, сконцентрованої в статистичних зведених базах даних минулих періодів у певних галузях суспільного життя з використанням коефіцієнта ризику або відносини числового значення передбачуваного збитку до обсягом запланованого прибутку.

Іншими словами, с...


сторінка 1 з 5 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Статистичний метод аналізу фінансового ризику
  • Реферат на тему: Методи оцінки доходу та ризику фінансових активів
  • Реферат на тему: Методи оцінки і способи аналізу процентного ризику
  • Реферат на тему: Характеристика порядку оцінки аудиторського ризику
  • Реферат на тему: Розвиток способів оцінки кредитування ризику споживчих позик