Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Новые рефераты » Загальні уявлення про науковому пізнанні і науковому дослідженні. Поняття та основні форми наукового знання

Реферат Загальні уявлення про науковому пізнанні і науковому дослідженні. Поняття та основні форми наукового знання


Контрольна робота

Загальні уявлення про науковому пізнанні і науковому дослідженні. Поняття та основні форми наукового знанняЗміст


1. Сутність та специфіка наукового пізнання, його рівні

. Поняття і загальна характеристика наукового знання

. 1 Поняття знання і наукове знання

. 2 Співвідношення дійсного і гіпотетичного, відносного і абсолютного, емпіричного і теоретичного наукового знання

. 3 Критерії науковості знання

. 4 Функції наукового знання

. Основні форми наукового знання: наукові факти, закони, процеси, гіпотези, теорії, ідеї

. 1 Наукові факти і їх роль у науковому дослідженні

. 2 Поняття наукової проблеми, її постановка і формулювання

. 3 Зміст наукової гіпотези, її висунення та обгрунтування

. 4 Теорія як вища форма організації наукового знання

. Наукове дослідження як спосіб і результат пізнання дійсності

. 1 Поняття наукового дослідження. Його цілі, завдання, суб'єкти, об'єкти, засоби, результати

. 2 Види, рівні та структура наукових досліджень

Література. Сутність та специфіка наукового пізнання, його рівні


Наука - особливий вид пізнавальної діяльності, спрямованої на отримання, уточнення і поширення об'єктивних, системно-організованих і обгрунтованих знань про природу, суспільство і мислення. Наукове пізнання, як і всі форми накопичення культурних цінностей, необхідно, щоб регулювати людську діяльність. Наука ставить своєю кінцевою метою передбачити процес перетворення предметів практичної діяльності. Це перетворення завжди визначено сутнісними зв'язками, законами зміни та розвитку об'єктів. Сама діяльність може бути успішною тільки тоді, коли вона узгоджується з цими законами. Тому основне завдання науки - виявити закони, відповідно до яких змінюються і розвиваються об'єкти.

Виходячи з цього, можна дати таке визначення наукового пізнання: наукове пізнання - це спеціальним чином організований, систематизований і оформлений вид пізнавальної діяльності, спрямований на отримання об'єктивних знань про світ.

Перша особливість наукового пізнання - орієнтація науки на вивчення об'єктів, дослідження об'єктивних законів їх зміни і розвитку. Ця особливість відрізняє наукове пізнання від інших форм пізнавальної діяльності людини, наприклад, буденного або художньо-образного пізнання.

Мета науки - отримання знань про реальність. Знання здобуваються людиною у всіх формах його діяльності - і в повсякденному житті, і в політиці, і в економіці, і в мистецтві, і в техніці, але тільки в науці отримання знань є головною метою.

Наука орієнтована на предметне і об'єктивне дослідження дійсності. Вивчаючи об'єкти, преутворені в діяльності, наука не обмежується пізнанням тільки тих предметних зв'язків, які можуть бути освоєні в рамках історично сформованих на даному етапі розвитку суспільства типів діяльності. Мета науки полягає в тому, щоб передбачати можливі майбутні зміни об'єктів, у тому числі й ті, які відповідали б майбутнім типами та формами практичного зміни світу. Націленість науки на вивчення не тільки об'єктів, преутворених в сьогоднішній практиці, а й тих, які можуть стати предметом практичного освоєння в майбутньому, є другою відмітною рисою наукового пізнання.

Прагнення вивчати об'єкти реального світу і на цій основі передбачати результати його практичного перетворення властиво не тільки науці, але й буденне пізнання, яке вплетено в практику і розвивається на її основі. Як і наука, останнє може правильно відображати дійсність, давати істинне знання. Ці знання відіграють важливу роль в житті людей, проте в них не розкриваються сутність процесів та їх закони.

Буденне пізнання користується природною мовою, наука, хоча і використовує природну мову, не може тільки на його основі описувати і вивчати свої об'єкти. По-перше, природна мова пристосований для опису об'єктів, включених в практику людини (наука ж виходить за її рамки); по-друге, поняття природної мови нечіткі і багатозначні, їх точний зміст найчастіше виявляється лише в контексті мовного спілкування.

Наука ж прагне якомога більш чітко фіксувати свої поняття і визначення. Вироблення наукою спеціальної мови, придатного для опису нею об'єктів, незвичайних з точки зору здорового глузду, є третьою специ...


сторінка 1 з 12 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Метод наукового пізнання Ф. Бекона і його значення в розвитку науки
  • Реферат на тему: Структура наукового знання. Підстава науки
  • Реферат на тему: Дедукція як метод наукового Пізнання Економічної науки
  • Реферат на тему: Форми наукового пізнання
  • Реферат на тему: Методи і форми наукового пізнання