Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Статьи » Розробка електронного підручника з курсу &Нові інформаційні технології&

Реферат Розробка електронного підручника з курсу &Нові інформаційні технології&

Введення


Одним із пріоритетних напрямків процесу інформатизації сучасного суспільства є інформатизація освіти - процес забезпечення сфери освіти методологією і практикою розробки та оптимального використання нових інформаційних технологій, орієнтованих на реалізацію психолого - педагогічних цілей навчання і виховання. Цей процес ініціює викладача ВНЗ на виконання наступних обов'язкових умов:

вдосконалення методології та стратегії відбору змісту, методів і організаційних форм навчання,

- створення методичних систем навчання, орієнтованих на розвиток інтелектуального потенціалу учня, на формування умінь самостійно здобувати знання, здійснювати інформаційно - навчальну, експериментально - дослідну, самостійну діяльність з обробки інформації;

створення і використання комп'ютерних тестуючих, диагностирующих методик контролю та оцінки рівня знань учнів

Нові методи навчання, засновані на активних, самостійних формах набуття знань і роботі з інформацією, витісняють демонстраційні й ілюстративно-пояснювальні і методи, широко використовувані традиційною методикою навчання, орієнтованої, в основному, на колективне сприйняття інформації.

З метою інтенсифікації навчального процесу, підвищення його ефективності та якості, не менш важлива задача використання електронних підручників. Електронний підручник, будучи однією з форм комп'ютерних навчальних систем, залежно від закладених можливостей може бути віднесений до різних типів. Тепер очевидно, що електронний підручник ставиться в один ряд з автоматизованими навчальними системами.

Особливої ??уваги заслуговує опис унікальних можливостей електронних підручників, використання яких створює передумови для небувалою історія педагогіки інтенсифікації освітнього процесу:

- комп'ютерна візуалізація навчальної інформації про об'єкти або закономірності процесів, явищ, як реально протікають, так і «віртуальних»;

архівне зберігання досить великих обсягів інформації з можливістю її передачі, а також легкого доступу та звернення користувача;

автоматизація процесів обчислювальної інформаційно - пошукової діяльності, а також обробки результатів навчального експерименту з можливістю багаторазового повторення фрагмента або експерименту;

- автоматизація процесів інформаційно-методичного забезпечення, організаційного управління навчальною діяльністю та контролю за результатами засвоєння.

Можливості електронних підручників істотно впливають на розвиток особистості учня, якісно іншу підготовку фахівців нової формації, озброюють людини навичками комфортного життя в умовах інформаційного суспільства та забезпечують:

- розвиток мислення, (наприклад, наочно-дієвого, наочно-образного, інтуїтивного, творчого, теоретичного);

- естетичне виховання (наприклад, за рахунок використання можливостей комп'ютерної графіки, технології Мультимедіа);

- розвиток комунікативних здібностей;

- розвиток умінь здійснювати експериментально-дослідницьку діяльність;

Розробка електронного підручника з курсу «Нові інформаційні технології», що дозволяє використовувати комп'ютер як основний засіб навчання, що застосовується під час лекцій, практичних роботах, а також перевірки знань дає викладачеві можливість вносити структурну та змістовну правку у зміст електронного підручника, обумовлює - актуальність теми дослідження.

Об'єктом дослідження в дипломному проекті є навчальний процес з використанням електронних підручників та електронних посібників.

Предметом дослідження є методика використання електронного навчального посібника у вивченні дисципліни «Нові інформаційні технології».

Проблема дослідження:

Сьогодні недостатньо розроблені критерії оцінки комп'ютерних програм по «новим інформаційним технологіям» і практична методика застосування електронних підручників у вивченні дисципліни «Нові інформаційні технології».

Метою даного дипломного проекту є розробка електронного підручника з курсу «Нові інформаційні технології».

Для того щоб розробити електронний підручник з курсу «Нові інформаційні технології» необхідно вирішити наступні завдання:

- Зібрати матеріал з курсу «Нові інформаційні технології»;

- Обгрунтувати використання обчислювальної техніки;

- Обгрунтувати розробки за всіма видами забезпечення;

сторінка 1 з 24 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Нові інформаційні технології в сфері міжнародної освіти
  • Реферат на тему: Нові інформаційні технології в позакласній і позаурочній роботі
  • Реферат на тему: Створення електронного посібника з використання комп'ютерних систем бро ...
  • Реферат на тему: Нові інформаційні технології в практиці роботи фармацевтичних організацій
  • Реферат на тему: Нові технології виробництва комп'ютерів