Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Статьи » Дослідно-експериментальне дослідження впливу батьківського ставлення на мотивацію успіху дитини молодшого шкільного віку

Реферат Дослідно-експериментальне дослідження впливу батьківського ставлення на мотивацію успіху дитини молодшого шкільного віку





Зміст


Введення

Глава 1. Теоретичне стан проблеми впливу батьківського ставлення на мотивацію успіху дитини молодшого шкільного віку

.1 Вплив батьківського ставлення на особистість дитини

.2 Мотивація успіху дитини молодшого шкільного віку

Висновки по першому розділі

Глава 2. Дослідно-експериментальне дослідження впливу батьківського ставлення на мотивацію успіху дитини молодшого шкільного віку

.1 Організація і методика дослідження впливу батьківського ставлення на мотивацію успіху дитини молодшого шкільного віку

.2 Результати дослідження впливу батьківського ставлення на мотивацію успіху дитини молодшого шкільного віку

.3 Аналіз та інтерпретація отриманих даних дослідження

Висновки по другому розділі

Висновок

Список літератури

Програми

батьківський ставлення мотивація успіх

Введення


Мотивація успіху грає lt; # justify gt; Мета дослідження: виявити особливості впливу батьківського ставлення на мотивацію успіху дитини молодшого шкільного віку.

Об'єкт дослідження мотивація успіху дитини молодшого шкільного віку

Предметом дослідження є вплив батьківського ставлення на мотивацію успіху дитини молодшого шкільного віку.

Завдання дослідження:

) Виявити основні теоретичні підходи до проблеми впливу батьківського ставлення на мотивацію успіху дитини.

) Провести експериментальне дослідження впливу батьківського ставлення на мотивацію успіху дитини

Гіпотеза дослідження:

Особливості мотивації успіху дитини (рівень вираженості мотивів прагнення до успіху і уникнення невдачі) є результатом опосередкованого впливу батьківського ставлення, як найбільш значущого соціального фактора у становленні особистості дитини.

Методи дослідження.

Для вирішення поставлених завдань використовували комплекс теоретичних та емпіричних методів дослідження:

теоретико-методологічний аналіз психолого-педагогічної літератури з досліджуваної проблеми;

На підготовчому етапі дослідження, з метою формування вибірки випробовуваних, в якості методів були використані спостереження, бесіда, тестування.

Дослідження проводилося на базі середньої школи Азовського району. В експерименті брали участь 52 учнів 1-х класів у віці 6-7 років, з них 22 дівчинки і 30 хлопчиків.


Глава 1. Теоретичне стан проблеми впливу батьківського ставлення на мотивацію успіху дитини молодшого шкільного віку


. 1 Особливості батьківського ставлення до дітей молодшого шкільного віку


З надходженням дитини в школу відбуваються зміни в його взаєминах з оточуючими людьми, причому досить істотні. Насамперед значно збільшується час, що відводиться на спілкування. Тепер більшу частину дня діти проводять в контактах з оточуючими людьми: батьками, вчителями, іншими дітьми.

Старанність, дисциплінованість молодшого школяра, прийняття ним правил шкільного життя, успішність чи неуспішність навчання позначається на всій системі дитячо-батьківських відносин [18]

У молодшому шкільному віці відкриваються нові можливості для стимулювання психічного розвитку дитини через цикл його відносин з оточуючими людьми, особливо з батьками, до впливів яких в цьому віці дитина ще досить відкритий. Це дозволяє батькам використовувати у вихованні соціальні мотиви дитини, надання на нього позитивні впливи. Йдеться мотивах, як визнання, схвалення з боку значущих дорослих людей (батьків), прагнення отримати високу оцінку та ряді інших. Разом з тим молодший школяр отримує і нові права: право на шанобливе ставлення батьків до своїх навчальних занять, на робоче місце, навчальні приладдя [22].

Поступив в школу дитина автоматично займає абсолютно нове місце в системі дитячо-батьківських відносин: у нього з'являються постійні обов'язки, пов'язані з навчальною діяльністю. Батьки спілкуються з дитиною не тільки як з унікальною людиною, але і як з людиною, що взяли на себе зобов'язання (неважливо - вільно чи з примусу) вчитися, як всі діти в його віці.

Живучи серед тих же близьких, в тому ж просторі, званому будинок raquo ;, він починає відчувати, що його життя принципово змінилася - на нього лягли зобов'язання не тільки щодня відвідувати школу, але і підкорятися вимогам навчальної діяльності [23].

Свобода дошкільного дитинства змінюється відносинами залежності і підпорядкування новим правилам життя. Батьки починають по-новому контролювати дитину у зв'язку з...


сторінка 1 з 14 | Наступна сторінка





Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Психологічні особливості батьківського ставлення до єдиної дитини
  • Реферат на тему: Вивчення впливу типів батьківського ставлення на рівень тривожності дітей с ...
  • Реферат на тему: Роль сім'ї у формуванні особистості дитини молодшого шкільного віку
  • Реферат на тему: Особливості впліву сімейного виховання на розвиток дитини молодшого шкільно ...
  • Реферат на тему: Фізкультурні свята як засіб гармонійного розвитку дитини молодшого шкільног ...