Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Статьи » Розробка рекомендацій щодо формування програми інтернет-просування нової освітньої послуги

Реферат Розробка рекомендацій щодо формування програми інтернет-просування нової освітньої послуги

Введення


Інформаційне суспільство і революційні технологічні перетворення, глобалізація та формування світового ринку товарів і послуг пред'являють принципово інші вимоги до систем вищої освіти всіх держав. Необхідність навчання протягом усього життя все більш усвідомлюється не тільки молодим поколінням, а й людьми старшого віку. Високий попит на якісні кастомізовані освітні послуги, з одного боку, і велика кількість вузів, з іншого, актуалізує проблему як розробки нових форм і програм навчання, так і доведення відповідної інформації до потенційних споживачів.

Нові форми навчання, насамперед, дистанційне, припускають широке використання інформаційних і телекомунікаційних технологій. Причому і маркетинг, і просування цих послуг на ринок засноване на перевагах Інтернету. Перед вітчизняними вузами стоїть досить складна проблема розробки навчально-методичного забезпечення для дистанційного навчання оскільки висуваються додаткові вимоги до якості навчальних матеріалів, потрібні спеціальні навички і прийоми в розробці курсів, виникає необхідність зворотного зв'язку викладача з кожним учнем.

Таким чином, необхідність підготовки методико-дидактичних засобів для реалізації дистанційних освітніх технологій (ДОТ) з використанням Інтернет і відсутність програми просування їх на ринку, сформувало проблему, яка полягає в розробці програми інтернет - просування нової освітньої послуги на базі ДОТ.

Зазначена проблема є актуальною для багатьох російських вузів, але особливо для тих, хто пропонує на ринку інноваційні програми. Отримані в процесі написання дипломної роботи теоретичні знання, розглянуті на прикладі просування нової освітньої послуги вузу - дистанційної освіти за допомогою засобів Інтернет.

Об'єктом дослідження є ринок освітніх послуг. Предметом дослідження - освітні програми, реалізовані на основі дистанційної форми навчання і система їх просування на ринок.

Мета даної роботи - розробка рекомендацій щодо формування програми інтернет - просування нової освітньої послуги та підготовка методичного забезпечення для реалізації дистанційних освітніх технологій.

Дана мета зумовила постановку наступних завдань:

- вивчити моделі організації освітнього процесу для дистанційного навчання та виявити умови застосування їх в системі дистанційної освіти на факультеті спеціальної професійної освіти;

проаналізувати моделі маркетингу і виявити умови для їх ефективного застосування у вузі;

розробити проект реалізації нової освітньої послуги із застосуванням сучасних маркетингових комунікацій.

Для вирішення поставлених завдань були використані теоретичні та емпіричні методи дослідження.

Загальна теорія маркетингу, докладно розроблена в працях зарубіжних вчених (Ж.-Ж. Ламбен, Б. Берман, Ф. Котлер, Г.-Г. Леттау, Дж. Еванс та інші), створювалася на досвіді розвинених ринкових країн, і не адаптована до сучасних вітчизняних умов.

У вітчизняній розробці, модель маркетингу освітніх послуг, незважаючи на свою новизну, вже досить висвітлена в літературі. Слід зазначити роботи таких вчених і фахівців як О.Н. Голубков, Г.Л. Багиев А.А. Вороніна, Є.П. Воронова, А.П. Панкрухин, Є.І. Скрипак та інші. Отримані в процесі вивчення різних літературних джерел теоретичні знання систематизовані і представлені в першому розділі дипломної роботи.

З урахуванням отриманих результатів представлена ??програма методичного забезпечення нової освітньої послуги і просування її на ринку послуг засобами інтернет-маркетингу.


1. Теоретичні та методичні аспекти маркетингу освітніх послуг


.1 Концепції та моделі маркетингу послуг

дистанційний освіту навчання програма

На сучасному етапі розвитку економіки, які отримав назву «економіки, заснованої на знаннях», освіта являє собою динамічно розвивається сферу і відноситься до галузей, пред'являє підвищений попит на нові знання. Зміни в технологічній і соціальному середовищі, формування єдиного освітнього простору, де важливу роль відіграє Болонський процес, зумовили необхідність створення кастомізованих освітніх продуктах, найбільш повно відповідних перевагам конкретного споживача. Складність проблеми полягає в тому, що в цій сфері необхідно враховувати інтереси не тільки навчаються, а й бізнес середовища, потенційних роботодавців, вимоги державних стандартів та багатьох інших факторів макро- і мікрооточення. Тому для сфери освіти застосування маркетингу є актуальним, науково обгрунтованим способом забезпечення успішної діяльності та має суттєві особливості.


сторінка 1 з 13 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Розробка комплексу заходів щодо просування на ринку освітніх послуг АНО &Ка ...
  • Реферат на тему: Дослідження особливостей просування освітніх послуг з використанням сайту Н ...
  • Реферат на тему: Комерціалізація системи освіти і формування ринку освітніх послуг
  • Реферат на тему: Аналіз програми просування послуги
  • Реферат на тему: Виставкова діяльність як інструмент просування освітніх послуг