Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Новые рефераты » Розрахунок статично визначної стрижневої системи при розтягуванні (стисканні). Плоский вигин балки. Кручення вала

Реферат Розрахунок статично визначної стрижневої системи при розтягуванні (стисканні). Плоский вигин балки. Кручення вала

МІНІСТЕРСТВО СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ

Департамент науково-технологічної політики і освіти

Федеральне державне бюджетне освітня установа вищої професійної освіти

«Красноярський державний АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

Інститут енергетики та управління енергетичними ресурсами АПК

Кафедра «Опір матеріалів і теоретична механіка»Контрольна робота з опору матеріалів
Виконав ст. гр. ЕТ139-1 А.В. ВінніковКРАСНОЯРСК, +2015

Зміст


Завдання №1. «Розрахунок статично визначної стрижневої системи при розтягуванні (стисканні)»

Завдання №2. «Розрахунок статично визначених ступеневої бруса при розтягуванні (стисканні)»

Завдання № 3. «Плоский вигин балки»

Завдання №4. «Крутіння валу»

Список літератури


Завдання №1. «Розрахунок статично визначної стрижневої системи при розтягуванні (стисканні)»


Для статично визначної стрижневої системи (див. Малюнок 1), завантаженої силою Р необхідно:

. Визначити поздовжню силу в кожному зі стрижнів, що підтримують жорсткий брус.

. Підібрати розміри поперечного перерізу стрижнів.

Стрижень 1 сталевий, круглого поперечного перерізу. Допустиме напруження [у1]=160МПа.

Стрижень 2 дерев'яний, квадратного поперечного перерізу. Допустиме напруження [у2ф]=8МПа.

Стрижень 3 дюралюмінієвий, трубчастого поперечного перерізу. Допустиме напруження [у3]=80МПа. Ставлення зовнішнього та внутрішнього діаметра становить D/d=1,2. Висоту жорсткого бруса вважати малою в порівнянні з розмірами конструкції і в розрахунках її не враховувати.

Розрахункові дані: P=20 кН, a=1,3 м, b=1,6 м, с=0,7 м, б=45 °.Малюнок 1 - розрахункова схема до задачі №1.


Рішення:

Визначимо кут нахилу в бруса 3 до площини, для цього використовуємо теорему Піфагора.

Нехай х - довжина гіпотенузи прямокутного трикутника, тоді маємо


х =;x=2.642 м;

Складаємо рівняння проекцій всіх діючих сил на осі x, y, а також рівняння моментів відносно точки O, одержимо наступні вирази:
вирішивши дані рівняння, знайдемо значення поздовжні сили в стержнях, маємо:


Виконаємо перевірку, для цього порахуємо суму моментів відносно точки O, одержимо:- тому сума моментів практично дорівнює нулю, значить сили обчислені, вірно; від'ємне значення сил N3 і N2, говорить про те що напрямок векторів цих направлено в протилежну сторону.

Далі визначаємо розміри поперечних перерізів з умов міцності при розтягуванні (стисканні):


,


де - максимальне значення внутрішнього поздовжнього зусилля в стержні;

- площа поперечного перерізу стержня;

- допустиме нормальне напруження.

Розрахуємо поперечний переріз перший стрижня, МПа, отримаємо

мм2,

мм.

Розрахуємо поперечний переріз другого стрижня, МПа, отримаємо

мм2,

мм.

Розрахуємо поперечний переріз третій стрижня, МПа, отримаємо

мм2,

мм;

мм.

Завдання №2. «Розрахунок статично визначених ступеневої бруса при розтягуванні (стисканні)»


Для ступеневої бруса з жорстко затисненого кінцем (див. Малюнок 2) необхідно:

. Побудувати епюри поздовжніх сил N, нормальних напружень s і переміщень.

. Підібрати величину площі поперечних перерізів всіх ділянок бруса з умови міцності за нормальними напруженням, використовуючи наступні числові значення:

Р1=50 кН; q1=30 кН/м; а=1м; [ур]=160 МПа; [вус]=80 МПа; Е=1,8? 105 МПа; F1=F; F2=3F; F3=2F.Малюнок 2 - розрахункова схема до задачі №2.


Рішення:

. Відповідно до розрахункової схемою (рис. 2) аналітичні залежності для внутрішнього поздовжнього зусилля N будуть мати наступний вигляд:

;
.

2. Епюру нормальних напружень s отримаємо, розділивши значення поздовжньої сили N на відповідні площі поперечних перерізів бруса. Знак поздовжньої сили N визначає і знак відповідного нормального напруги s.


,

підставляючи 2 крайніх значення х2 отримаємо:

.


З умови міцності по нормальних найбільшим напруженням розтягування і стиснення визначимо пар...


сторінка 1 з 3 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Внутрішні сили і напруги, що у поперечних перетинах бруса при розтягуванні ...
  • Реферат на тему: Розрахунок статично невизначених стрижневих систем. Побудова епюр перерізу ...
  • Реферат на тему: Побудова епюр перерізують сил, згинальних моментів і підбір перерізів балок ...
  • Реферат на тему: Розрахунок тонкостінної конструкції з однозамкнутим контуром поперечного пе ...
  • Реферат на тему: Розрахунок на міцність ступеневої бруса