Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Статьи » Аналіз психологічної адаптації студентів, що проживають в Забайкальському краї

Реферат Аналіз психологічної адаптації студентів, що проживають в Забайкальському краї
Дипломна робота

на тему: «Аналіз психологічної адаптації студентів, що проживають в Забайкальському краї»Введення


Актуальність дослідження.

Актуальність дослідження на соціальному рівні полягає в тому, що сьогодні, в умовах екологічного та соціально-економічної кризи, важливо зберегти і поліпшити фізичне і психологічне здоров'я людини. Суспільство потребує здорових, соціально активних, адаптованих людей, які здатні приймати рішення, працювати, виховувати нове покоління, можуть ефективно вирішувати життєві завдання, справлятися з труднощами. Тому вивчення механізмів і закономірностей адаптації людини в різноманітних (і мінливих) природних і соціальних умовах, на різних рівнях набуває в даний час все більшого значення.

Весь період життя людини - з моменту народження і до самої смерті - безперервно супроводжує процес адаптації. Цей процес нероздільний з самим поняттям життя raquo ;: немислиме життя без адаптації, так само і адаптація не існує поза життєвого циклу живого організму.

Наукова актуальність роботи полягає в тому, що, незважаючи на безліч робіт, присвячених психологічної адаптації, майже відсутні дослідження, які визначали б рівень психологічної адаптації людини в не цілком адекватних його природі екологічних умовах життєвого середовища. Вивчається в основному адаптація до соціальних умов, до умов навчання, професійної діяльності, міжособистісної взаємодії [11; 12; 17; 23; 39]. Адаптація до природного середовища вивчається менше, в основному аналізується адаптація до екстремальних природних умов (спеки, холоду, невагомості, високогір'я і т.д.) [5; 10; 24; 25; 29; 31]. Практично не вивчається психологічна адаптація людини до єдиних умов життєвого середовища, природного і соціального. Саме поняття адаптація в психологічній науці неоднозначно і потребує уточнення в системному контексті.

У нашій роботі психологічна адаптація розглядається як цілісне, системне явище. Вивчається психічний і соціально-психологічний рівні психологічної адаптації студентів, що проживають в Забайкальському краї.

Незважаючи на великий обсяг літератури з аналізу психологічних аспектів адаптації студентів до різного роду середовищним впливів (насамперед, соціальним), недостатньо вивчена їх психологічна адаптація до ускладненим умовам життєвого середовища. У нашій роботі реалізується екопсихологічної підхід до розвитку психіки В.І. Панова, відмінною рисою якого є те, що в якості початкового методологічного підстави дослідження виступає аналіз системи «людина - життєве середовище».

На прикладному рівні актуальність роботи полягає в тому, що на основі наших даних можуть бути розроблені програми психологічної адаптації. Вони будуть корисні психологам, супроводжуючим процеси навчання і виховання людей, що проживають в екологічно несприятливих умовах, і людей, що мають проблеми психологічної адаптації.

Все сказане зумовило вибір теми дослідження.

Мета дослідження: визначити показники психічного і соціально-психологічного рівнів психологічної адаптації студентів.

Об'єкт дослідження: психологічна адаптація людини.

Предмет дослідження: показники психічного і соціально-психологічного рівнів психологічної адаптації студентів, що проживають в Забайкальському краї.

Гіпотеза дослідження: виходячи з системного уявлення про психологічної адаптації та наявних у літературі відомостей про знижених показниках психофізіологічного рівня психологічної адаптації людей, що проживають в ускладнених умовах [41], ми припускаємо, що:

- на психічному рівні психологічної адаптації студентів збережеться тенденція до зниження показників психологічної адаптації;

- на соціально-психологічному рівні за рахунок соціальної компенсації показники адаптації більшості людей увійдуть до кордону середньої норми.

Мета і гіпотеза дослідження визначили його завдання:

. Дати теоретичний аналіз стану проблеми психологічної адаптації людини в психологічній науці.

. Виявити показники психічного рівня психологічної адаптації за допомогою опитувальника СМІЛ

. Визначити показники соціально-психологічного рівня психологічної адаптації по тесту життєстійкості С. Мадді.

Методологічну і теоретичну основу роботи склали

методологічні принципи: принцип єдності людини і середовища, принцип детермінізму, принцип системності;

екопсихологічно...


сторінка 1 з 20 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Дослідження соціально-психологічної адаптації молодших підлітків до умов на ...
  • Реферат на тему: Динаміка соціально-психологічної адаптації студентів-психологів
  • Реферат на тему: Особливості соціально-психологічної адаптації та самоактуалізації студентів ...
  • Реферат на тему: Виявлення особливостей соціально-психологічної адаптації засуджених до умов ...
  • Реферат на тему: Особливості соціально-психологічної адаптації