Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты » Особливості соціально-психологічної адаптації та самоактуалізації студентів, що живуть у батьківській ...

Реферат Особливості соціально-психологічної адаптації та самоактуалізації студентів, що живуть у батьківській ...

Особливості соціально-психологічної адаптації

і самоактуалізації студентів, що живуть

в батьківській сім'ї і поза нею.

Зміст


Введення

Глава I. Теоретичний аналіз досліджуваної проблеми

Глава II. Організація та методики дослідження

2.1. Організація дослідження

2.2. Методики дослідження

2.3. Використовувані показники і їх умовні позначення

Глава III. Результати дослідження та їх обговорення

3.1. Дослідження відмінностей у ступені вираженості соціально-психологічної адаптованості і самоактуалізації особистості у студентів, що живуть у батьківській родині й у НЕ її

3.2. Дослідження специфіки показників соціально-психологічної адаптованості і самоактуалізації у студентів живуть у батьківській родині і В не її

Загальні висновки

Список літератури

Додаток 1

Додаток 2

Додаток 3

Введення


Нинішня російська система освіти переживає різні етапи змін. Концепцією модернізації російської освіти на період до 2010 року визначено основні завдання професійної освіти - підготовка кваліфікованого працівника відповідного рівня і профілю, конкурентноздатного на ринку праці, компетентного, відповідального, що вільно володіє своєю професією і орієнтованого в суміжних областях діяльності, здатного до ефективної роботі за фахом на рівні світових стандартів, готового до постійного професійному зростанню, соціальної та професійної мобільності; задоволення потреб особистості в отриманні відповідної освіти. В даний час проблема самоактуалізації та адаптації особистості на такому важливому віковому етапі, як молодість, недостатньо розроблена; базові та додаткові конструкти, що складають структуру потреби самоактуалізації, не вивчені. p> Наукова та практична актуальність проблеми адаптації та самоактуалізації полягає в тому, що сучасне суспільство зацікавлене зберегти і поліпшити здоров'я людини, допомогти йому розвинути свій потенціал. Тому вивчення механізмів і закономірностей адаптації та самоактуалізації людини в різноманітних соціальних умовах на різних рівнях набуває в даний час фундаментальне значення. Наукова новизна даної роботи полягає в тому, що зроблена спроба поглянути на адаптацію та самоактуалізацію сучасного студента з урахуванням проживання в батьківській родині і поза нею.

Об'єкт даної роботи - особливості соціально-психологічної адаптації та самоактуалізації студентів, що живуть у батьківській родині і поза нею.

Предмет дослідження - специфіка особливостей соціально-психологічної адаптації та самоактуалізації студентів, що живуть у батьківській родині і поза нею.

Гіпотеза дослідження: існують особливості в адаптації та самоактуалізації серед студентів, живуть у батьківській родині і поза нею.

Мета дослідження: вивчення особливостей соціально - психологічної адаптації та самоактуалізації студентів, що проживають з батьками у порівнянні зі студентами, які живуть самостійно.

Завдання дослідження:

1. Вивчити існуючі теоретичні положення про соціально-психологічної адаптації та самоактуалізації особистості у вітчизняній та зарубіжній літературі.

2. Виявити відмінності і особливості соціально - психологічної адаптації та самоактуалізації студентів, що живуть з батьками, від студентів, що живуть самостійно.

Глава I . Теоретичний аналіз досліджуваної проблеми


У вітчизняній і зарубіжної психології існує безліч підходів до дослідження адаптації та самоактуалізації особистості.

Поняття В«адаптаціяВ» - одне з ключових в науковому дослідженні живого організму, оскільки саме механізми адаптації, вироблені в результаті тривалої еволюції, забезпечують можливість існування організму в постійно мінливих умовах середовища [3]. Існують різні підходи до поняття В«психологічна адаптація В». Її розглядають як результат діяльності цілісної самокерованої системи, В«яка забезпечує діяльність людини на рівні В«Оперативного спокоюВ», дозволяючи йому не тільки найбільш оптимально протистояти різним природним і соціальним чинникам, а й активно і цілеспрямовано впливати на них В»[1].

У період всієї життя людини - з моменту народження (тобто виділення з утроби матері як автономного, самостійного організму) і до самої смерті - його безперервно супроводжує процес адаптації. Цей процес нероздільний з самим поняттям В«ЖиттяВ»: немислиме життя без адаптації, так само як і адаптація не існує поза життєвого циклу живого організму. p> Налчаджян А.А. розглядав адаптацію, як процес пристосування до умов середовища з метою встановлення певного стану, і як сам стан, при якому потреби організму задоволені з урахуванням вимог з боку се...


сторінка 1 з 16 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Динаміка соціально-психологічної адаптації студентів-психологів
  • Реферат на тему: Дослідження соціально-психологічної адаптації молодших підлітків до умов на ...
  • Реферат на тему: Аналіз психологічної адаптації студентів, що проживають в Забайкальському к ...
  • Реферат на тему: Особливості соціально-психологічної адаптації
  • Реферат на тему: Взаємозв'язок емоційного інтелекту та індивідуальних проявів самоактуал ...