Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые обзорные » Динаміка соціально-психологічної адаптації студентів-психологів

Реферат Динаміка соціально-психологічної адаптації студентів-психологів

Зміст


Введення

1. Теоретичні основи проблеми динаміки соціально-психологічної адаптації студентів-психологів у вітчизняній і зарубіжній психології

1.1 Основні підходи до вивчення процесу адаптації

1.2 Адаптація як психологічний процес

1.3 Можливості психолого-педагогічного впливу на процес адаптації

2. Практичне дослідження й аналіз отриманих результатів

2.1 Мета, завдання, гіпотеза та методики дослідження

2.2 Дослідження

Висновок

Список використаної літератури

Програми


Введення


Актуальність теми дослідження:

Бурхливі соціально-економічні перетворення, накопичення нових знань у різних галузях науки, вдосконалення процесів виробництва, стрімке інформатизація суспільства все це породило нові вимоги до людини. Сучасному суспільству необхідні люди, здатні не тільки співіснувати з навколишнім середовищем, а й реалізовувати свій внутрішній потенціал в ній.

Однак більша частина сучасної молоді нездатна пристосовуватися і розвиватися в умовах змінюється дійсності. Проблема дезадаптації молоді особливо актуальна, коли йдеться про майбутнє фахівця. Саме від того, як підготовлений молодий фахівець буде залежати рівень його професійної діяльності, а, отже, рівень виконуваної роботи.

В даний час проблема адаптації студентів на початковому етапі професійної підготовки займає одне з центральних місць у психолого-педагогічних дослідженнях. Це обумовлено тим, що система освіти у ВНЗ виявилася непідготовленою до трансформаціям суспільного життя, коли одні тільки знання в традиційному розумінні не можуть виступати в якості засобу успішної адаптації вчорашніх школярів.

У своєму дослідженні ми розглядаємо адаптацію в контексті соціалізації особистості, процесу, який дозволяє людині придбати новий статус студента майбутнього фахівця. Від того, як довго за часом і по різних витратам відбувається процес адаптації, залежать поточні і майбутні успіхи студентів, процес їх професійного становлення.

Зазначені обставини визначили вибір теми дослідження та основні напрями її розробки.

Розробленість проблеми:

Аналіз численних робіт з даної проблеми дозволив сформулювати власне розуміння поняття адаптації як процесу взаємодії особистості з середовищем, який розгортається у вигляді активності, що сприяє перетворенню середовища в Відповідно до нових умов і цілями діяльності. Для розуміння сутнісних характеристик процесу адаптації до професійної підготовки були виділені такі основні функції: комунікативна, мотиваційна, яка орієнтує, розвиваюча, когнітивна. Всі виділені функції процесу адаптації опосередковані її структурою, а саме соціальними ролями, соціальними формами поведінки і соціальними зв'язками.

У дослідженнях Богоявленської Д.Б., Кулюткіна Ю.М., Мілославова Н.А. підкреслюється залежність адаптації від активності самої особистості у навчанні та вихованні.

Прикладні аспекти проблеми соціально-психологічної адаптації розробляються багатьма вченими по цілого ряду напрямків: адаптація особистості в різних групах і колективах (Георгієва, 1985; Свиридов, 1974; Таранов, 1976; Ходаков, 1976; Хохлова, 1981 і ін); в різних сферах навчальної (Гапонова, 1994 і ін), трудової, виробничої діяльності (Жмиріков, 1989; Прохватілов, Шалито, 1989 і ін), при різних психосоматичних і невротичних захворюваннях (Бурлачук, Коржакова, 1992; Барлас, 1994) та ін

Ряд плідних вишукувань у напрямку вивчення соціально-психологічної адаптації особистості в різних сферах виробничого колективу було здійснено науковим колективом Лабораторії соціальної та економічної психології Інституту психології РАН (В.Н.Безносіков, А.Л.Журавлев, О.І.Зотова, Л.В.Ключнікова, І.К.Кряжева, В.П.Поздняков, С.Н.Пустовалов, Е.В.Таранов та ін.) p> Мета і завдання дослідження: мета даного дослідження полягає в діагностиці соціально-психологічної адаптації студентів-психологів і вивчення процесу адаптації. Виходячи з поставленої мети, нами вирішуються такі завдання:

1. розглянути роботи зарубіжних і вітчизняних дослідників з використанням наукової літератури на досліджувану тему;

2. розкрити сутність процесу адаптації як психологічного процесу;

3. виявити особливості соціально-психологічної адаптації студентів-психологів і її вплив на навчальну діяльність;

4. вивчити можливість психолого-педагогічного впливу на процес соціальної адаптації студентів;

5. діагностувати і визначити ступінь соціальної адаптації з допомогою спеціалізованих методик;

6. зробити аналіз результатів проведеного дослідження.

Гіпотеза дослідження: у проведеному дослідженні я висуваю гіпотезу про те, що у студентів-психологів ступінь соціально-психологічної адаптації вище, ніж у студентів інших вузів.

Об'єктом дослідження: соціально-психологічна адаптація.

Предметом дослідження: Динаміка соціальн...


сторінка 1 з 24 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Особливості соціально-психологічної адаптації та самоактуалізації студентів ...
  • Реферат на тему: Дослідження соціально-психологічної адаптації молодших підлітків до умов на ...
  • Реферат на тему: Аналіз психологічної адаптації студентів, що проживають в Забайкальському к ...
  • Реферат на тему: Особливості соціально-психологічної адаптації
  • Реферат на тему: Гендерні відмінності в соціально-психологічної адаптації персоналу