Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты » Міжособистісний конфлікт і шляхи його дозволу

Реферат Міжособистісний конфлікт і шляхи його дозволу

УДМУРТСКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ФАКУЛЬТЕТ ПСИХОЛОГІЇ ТА ПЕДАГОГІКИ

В В В В В В В В 

Курсова робота

НА ТЕМУ:

"Міжособистісний конфлікт та шляхи його дозволу"

В В В В 

Виконала:

Викладач

Леонов Н. І.

В В В В В В В В В 

Іжевськ, 2002

ПЛАН РОБОТИ

В 

Введення

1. Поняття конфлікту

2. Структура конфлікту

3. Підходи до розв'язання конфлікту

Висновок

Список літератури

В 
В В В В 

ВСТУП

В В 

У сучасних умовах проблема ефективного вирішення конфліктів набуває актуальність не тільки в плані поліпшення емоційного клімату міжособистісного взаємодії, але і є необхідною складовою успішного ділового взаємодії між людьми. p> У вітчизняної психології і соціальної психології вивченню сутності конфлікту, причин його виникнення та шляхів вирішення присвячені дослідження А.А.Бодалева, В.О. Агеєва, В.І.Журавлева, Н.Н.Обозова, І.А.Коха, Я.А.Анцупова, А.І.Шіпілова, Н. В. Грішиній, Ф.М.Бородкіна, А.К.Зайцева, Н.І.Леонова, А.Г.Здравомислова та ін

У зарубіжної психології проблему конфлікту розробляли З. Фрейд, А. Адлер, К.Хорни, Е. Фромм, У.Мак-Дугалл, С.Сігеле, К.Левин, Д.Креч, Л.Ліндсей, Д.Доллардом, Л.Берковитц, Н.Міллер, Д.Морено, Е.Дженігс, С.Додд, Г. Гурвич і ін

У Загалом, феномен соціально - психологічного конфлікту вивчений досить повно. Тим не менш, існує нагальна необхідність вивчення можливостей виникнення міжособистісних конфліктів і пошуку шляхів їх вирішення. p> Метою згаданої курсової роботи є аналіз умов і особливостей виникнення і протікання міжособистісних конфліктів, пошук шляхів їхнього вирішення.


В В В В 

1. Поняття конфлікту

В 

Вивчення проблеми конфлікту в соціології, психології, соціальної психології та інших галузях наукового знання має давні традиції.

З'явившись з першими людськими спільнотами, конфлікти представляли собою повсякденні явища і тривалий час не були об'єктом наукового дослідження, хоча окремі геніальні думки про них є в самих древніх джерелах, що дійшли до нас. З часом змінювалися умови життя, видозмінювалися і конфлікти. Іншими ставали їх фізичні, економічні та соціальні наслідки. p> Перші цілісні концепції конфлікту з'явилися на рубежі XIX-XX століть, проте і в попередні століття кращі уми людства пропонували своє бачення природи цього феномена, шляхів запобігання і вирішення конфліктів.

У вітчизняної психології і соціальної психології теорія конфліктів розроблялася в дослідженнях В.О.Агеева (1990), А.А.Бодалева (1983), В.І.Журавлева (1983), Н.Н.Обозова (1979), І.А.Коха (1997), Я.А.Анцупова, А.І.Шіпілова (2000), Ф.М.Бородкіна (1989), А.К.Зайцева (1992, 1993), А.Г.Здравомислова (1995) та ін

У зарубіжної психології серед напрямків досліджень конфлікту в першій половині XX століття виділяються:

В· психоаналітичне (З. Фрейд, А. Адлер, К.Хорни, Е. Фромм),

В· соціотропний (У.Мак-Дугалл, С.Сігеле і ін);

В· етологічне (К. Лоренц, Н. Тінберген),

В· теорія групової динаміки (К. Левін, Д.Креч, Л.Ліндсей);

В· фрустрационно - агресивне (Д.Доллардом, Л.Берковитц, Н.Міллер);

В· поведінковий (А.Басса, А. Бандура, Р.Сірс);

В· социометрическое (Д.Морено, Е.Дженігс, С.Додд, Г. Гурвич);

В· інтеракціоністской (Д.Мид, Т.Шибутани, Д.Шпігель). p> У Загалом, конфлікт можна визначити так [1,5].

Конфлікт (Від лат. "Зіткнення") - зіткнення протилежно спрямованих цілей, інтересів, позицій, думок або поглядів опонентів або суб'єктів взаємодії. В основі будь-якого конфлікту лежить ситуація, що включає або суперечливі позиції сторін з якогось приводу, або протилежні цілі чи засоби їх досягнення в даних умовах, або розбіжність інтересів, бажань, потягів опонентів і т.п.

Вивченню проблеми конфлікту посвещали дослідження в соціології, психології, політичних, історичних науках мистецтвознавстві, педагогіці, правознавстві, социобиологии, математики, військових науках.

Аналіз і оцінка конфліктів припускають їх угруповання, систематизацію, поділ за істотним ознаками, типами та видами. Така класифікація потрібна як свого роду модель вивчення предмета в її цілісності, методичний інструмент розрізнення всього спектру конфліктних проявам.

Підходи до класифікації можуть бути самими різними. Так, соціологи звертають увагу насамперед на макро-або мікрорівень конфліктів, на такі їх основні типи, як соціально - економічний, національно - етнічний і політичний. Юристи розрізняють внутрішньо-і позасистемні конфлікти, сфери їх п...


сторінка 1 з 10 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Поняття конфлікту в філософії, соціології та психології
  • Реферат на тему: Процес конфлікту. Модель конфлікту
  • Реферат на тему: Шляхи вирішення соціального конфлікту. Соціальна мобільність
  • Реферат на тему: Проблема конфлікту в організації та шляхи їх вирішення, роль керівника у ст ...
  • Реферат на тему: Способи вирішення конфлікту