Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Статьи » Дослідження соціально-психологічної адаптації молодших підлітків до умов навчання в середній ланці загальноосвітньої школи

Реферат Дослідження соціально-психологічної адаптації молодших підлітків до умов навчання в середній ланці загальноосвітньої школи

ify"> Визначення об'єкта, предмета і мети дослідження, попереднє вивчення психолого-педагогічної літератури дозволили сформулювати робочу гіпотезу : Адаптація учнів при переході з початкової в основну школу буде ефективна за умови впровадження системи науково-методичних рекомендацій призначених вчителям і психологам по адаптації молодшого підлітка до навчально-виховному процесу в середній ланці загальноосвітньої школи.

Виходячи з мети і гіпотези, були визначені наступні завдання нашого дослідження:

. Вивчити стан проблеми адаптації школярів у процесі переходу з початкової в основну школу в теорії і практиці.

. Визначити критерії успішної адаптації учнів 5-х класів, розробити науково-методичні рекомендації та тренінг адаптації.

. Перевірити ефективність структури успішної адаптації учнів 5-х класів в основній школі і вплив науково-методичних рекомендацій на адаптацію п'ятикласників.

Методологічну основу дослідження склали:

Теорія адаптації та концепція етичної педагогіки, відповідно до роботами ряду авторів (І.В. Дубровіна [28], Т.Л. Ульянова [39], А. Н. Леонтьєв [17], Т.Д. Марцинковская [18], Г.І. Цукерман [46]).

Для вирішення поставлених завдань використовувалися різні методи дослідження :

. Теоретичні методи - моделювання, аналіз, синтез, які дозволили виявити специфічні сторони досліджуваного процесу, визначити та обгрунтувати діяльність по адаптації п'ятикласників.

. Емпіричні методи - анкетування, тестування, вивчення документації, дослідно-експериментальна робота.

Практична значимість проведеного дослідження полягає в розробці психологічного тренінгу щодо забезпечення успішної навчальної адаптації учнів 5-х класів в основній школі.1. Огляд літератури з проблеми вивчення соціально-психологічної адаптації молодших підлітків до умов навчання в середній ланці загальноосвітньої школи


1.1 Вивчення соціально-психологічної адаптації молодших підлітків


Сучасна соціально-економічна ситуація характеризується динамічністю і мінливістю. Але люди по-різному реагують на зміни, що відбуваються як у суспільстві, так і їхнього особистого життя, тобто відрізняються за ступенем пристосовності.

«Адаптація» - це міждисциплінарний поняття, тому воно розглядається багатьма дослідниками. Дане поняття охоплює різні адаптивні системи. Термін адаптація походить від латинського слова adaptatio -Приладдя. Може бути, тому багато авторів дають його дефініцію через переклад і визначають адаптацію як пристосування організму до умов середовища [41, c. 67].

Візьмемо за основу дефініцію розглянутого терміна, дану Ю. А. Урманцева, як найбільш загальне визначення адаптації [44, c. 173]. Отже, адаптація є сообразную або сообразуемую з особливостями об'єкта і середовища її проживання систему ознак, здатну реалізувати його (об'єкта) цілі у цьому середовищі, створену і створювану у відповідь на дійсні та можливі дії факторів. Другий варіант визначення - це пріноравленіе системи ознак об'єктом-системою до особливостей середовища її проживання для реалізації ним його цілей у цьому середовищі" [39, c. 21].

У найбільш загальній формі адаптація проявляється в еволюційному розвитку органічного світу з погляду філогенезу: сам факт існування біологічного виду - результат філогенетичної адаптації. Не менш поширені і адаптивні процеси в окремому організмі, які проявляються на протягом одного життя, в онтогенезі. У поняття адаптації включено діалектичну єдність середовища проживання і самого об'єкта-системи, єдність і боротьба протилежностей. Як зазначає В.М. Грибов [45, c. 125], адаптація як процес взаємного замирення середовища і організму спрямована на досягнення рівноваги, що є підсумком адаптації. Процес утримання рівноваги через адаптацію називається гомеостазисом. В.Н. Грибов виявив співвідношення категорій рівновагу raquo ;, гомеостазіс raquo ;, організм raquo ;, середу через категорію адаптація raquo ;: поняття адаптація є опосередкованим ланкою між об'єктами організм і середу і між процесами рівновагу і гомеостазіс .

Доцільно уточнити думку В.Н. Грибова: Рівновага між організмом і середовищем є підсумок процесу адаптації. Сам же цей процес є механізм забезпечення гомеостазису, тобто процесу, що забезпечує рівновагу між організмом і середовищем raquo ;. Оскільки існує, на наш погляд, ще одна важлива точка зору на адаптацію як на процес взаємодії суб'єкта та об'єкта, суб'єкта і суб'єкта [28, c. 43], в результаті якого нем...


Назад | сторінка 2 з 31 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Дослідження соціальної адаптації учнів в середній ланці
  • Реферат на тему: Дидактична гра на уроці математики як засіб реалізації адаптації учнів 5 кл ...
  • Реферат на тему: Адаптація до фізичних навантажень і резервні можливості організму. Стадії ...
  • Реферат на тему: Дослідження рівня тривожності на етапі адаптації учнів 5-ох класів
  • Реферат на тему: Виявлення особливостей соціально-психологічної адаптації засуджених до умов ...