Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Контрольные работы » Основні підходи до оцінки бізнесу і загальна характеристика методів оцінки. Особливості оцінки нерухомості

Реферат Основні підходи до оцінки бізнесу і загальна характеристика методів оцінки. Особливості оцінки нерухомості

39;єктів переважно витратний метод. p> Прибуткові підприємства, як правило, оцінюються на основі їх комерційного потенціалу (наприклад, бензозаправна станція, торговий центр або мотель). Обсяг продажів бензину, кількість постояльців в готелі є джерелами доходу, який після порівняння з вартістю операційних витрат дозволяє визначити прибутковість даного підприємства. Такий підхід до оцінки називається дохідним. Дохідний метод грунтується на капіталізації або дисконтуванні доходу, яка буде отримана у разі здачі в оренду. Результат оцінки по даному методу включає в себе вартість будівлі, і вартість земельної ділянки. p> Якщо підприємство (бізнес) не продається і не купується і не існує розвиненого ринку даного бізнесу, коли міркування доходу не є основною для інвестицій (лікарні, урядові будівлі), оцінка може проводитися на основі визначення вартості будівництва з урахуванням амортизації і відшкодування зносу, тобто витратним підходом.

У тому випадку, коли існує ринок бізнесу, подібний оцінюваного ринку, можна використовувати для визначення ринкової вартості порівняльний, або ринковий, метод, що базується на виборі зіставних об'єктів, вже проданих на даному ринку.

На ідеальному ринку всі підходи до оцінки бізнесу повинні привести до однієї і тієї ж величини вартості. Однак більшість ринків є недосконалими, потенційні користувачі можуть бути неправильно інформовані, виробники можуть бути неефективні. За цим, а також з інших причин дані підходи можуть давати різні показники вартості.

Всі підходи до оцінки бізнесу припускають використання в роботі властивих саме даному підходу методів.

Прибутковий підхід до оцінки бізнесу передбачає використання метод капіталізації та метод дисконтованих грошових потоків. Метод капіталізації застосовується до тих підприємств, які встигли накопичити активи в результаті капіталізації їх в попередні періоди; іншими словами, цей метод найбільш адекватний оцінці В«зрілихВ» по своєму віку підприємств. Метод дисконтованих грошових потоків орієнтований на оцінку підприємства як діючого, яке і далі передбачає функціонувати. Він більш застосовний для оцінки молодих підприємств, не встигли заробити достатньо доходів для капіталізації в додаткові активи, на які, тим не менш, мають перспективний продукт і володіють явними конкурентними перевагами в порівнянні з існуючими та потенційними конкурентами.

У витратному підході до оцінки бізнесу використовуються:

В§ метод чистих активів;

Метод застосовний для випадку, коли інвестор має намір закрити підприємство або істотно скоротити обсяг його випуску.

В§ метод ліквідаційної вартості. p> При порівняльному підході до оцінки бізнесу використовуються:

В§ метод ринку капіталу;

Метод орієнтований на оцінку підприємства, яке і далі буде функціонувати.

В§ метод угод;

Метод застосовний для випадку, коли інвестор має намір закрити підприємство або істотно скоротити обсяг його випуску.

В§ метод галузевих коефіцієнтів. p> Метод орієнтований на оцінку підприємства як діючого.

Методи ринку капіталу, операцій і галузевих коефіцієнтів придатні за умови суворого вибору підприємства - аналога, яке повинно ставитися, до того ж типу, що й оцінюване підприємство. Можливість, і навіть у багатьох випадках необхідність (для отримання більш достовірного результату), застосувати до оцінки підприємства в конкретній інвестиційній ситуації різні методи оцінки бізнесу призводить до вельми простої ідеї В«зважуванняВ» оцінок, розраховуються по різних методах, і підсумовування таких "зважених" оцінок. При цьому вагомі коефіцієнти значущості оцінок, в принципі допустимі в даній ситуації, методом оцінки розуміються як коефіцієнти довіри до відповідному методу. Ці коефіцієнти мають суто експертний характер - визначаються оцінювачем самостійно або на основі консультації з іншими фахівцями (експертами). p> Для визначення ринкової або іншого виду вартості оцінювачі застосовують спеціальні прийоми і способи розрахунку, які отримали назву методів оцінки. Кожен метод оцінки припускає попередній аналіз певної інформаційної бази і відповідний алгоритм розрахунку. Всі методи оцінки дозволяють визначити вартість бізнесу на конкретну дату, і всі методи є ринковими, тому що враховують нинішню ринкову кон'юнктуру, ринкові очікування інвесторів, ринкові ризики, пов'язані з оцінюваним бізнесом, і передбачувану В«реакціюВ» ринку при угодах купівлі-продажу з оцінюваним об'єктом.

Як ми вже з'ясували, В«оцінювана вартістьВ» - поняття багаторазове, її величина залежить від безлічі різних факторів. Всі фактори неможливо одночасно врахувати в рамках одного розрахункового алгоритму. Тому при побудові тієї чи іншої моделі визначення вартості бізнесу ряд факторів приймається за постійну величину, в той час як інші - за змінну. Величина вартості бізнесу одним з методів розраховується з урахуванням впливу не тільки декількох основних фа...


Назад | сторінка 2 з 10 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Сутність і поняття оцінки вартості підприємства (бізнесу)
  • Реферат на тему: Дохідний підхід до оцінки вартості бізнесу
  • Реферат на тему: Порівняльний підхід до оцінки бізнесу (підприємства)
  • Реферат на тему: Метод експертної оцінки
  • Реферат на тему: Художній метод М. А. Врубеля: інтерпретації та оцінки