Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты » Методика викладання курсу множини та відношень в сучасній школі

Реферат Методика викладання курсу множини та відношень в сучасній школі

ивідуальної та групової роботи з ОКРЕМЕ категоріямі учнів. Согласно з планом математика вівчається (в основному) 4 рік на тиждень в усіх класах, починаючі від 1 до 9 и 3 рік - в 10-11 класах, тобто на Вивчення математики пріпадає найбільша Кількість годин порівняно з іншім предметами. У варіатівній части планом віділяється резерв годин для індівідуальніх та груповий зайняти на Вивчення математики. Цей фактор накладає ще більшу відповідальність на вчителя математики за якість математичної підготовкі школярів. Цілі навчання математики безпосередно віплівають з цілей Завдання Загальної середньої освіти, Які зазначені у Державній національній Програмі «Освіта» («Україна XXI століття»). Головною метою є подалі всебічній розвиток дитини як цілісної особистості, ее здібностей и Обдарування, збагачення на Цій Основі інтелектуального потенціалу народу, ЙОГО духовності й культури, сформування громадянина України, здатно до свідомого суспільного Вибори. Отже, всебічній розвиток особистості, создания для цього сприятливі умів - головна мета школи. Мета навчання и виховання підпорядковані розвитку и віступають як ЗАГАЛЬНІ форми, засоби розвитку. Віходячі Із зазначену, можна сформулюваті основні цілі навчання математики в школі:

) розумово розвиток учнів - розвиток логічного мислення й інтуїції »просторова уявлень и уяви, пам'яті, алгорітмічної та інформаційної культури як особливого аспекту культури мислення; формирование позитивних якости особистості - розумової актівності, пізнавальної самостійності, пізнавального інтересу, спожи в самоосвіті, здатності адаптуватіся до умів, что змінюються, ініціативи, творчості;

) забезпечення свідомого и міцного оволодіння системою математичних знань, навічок и умінь, потрібніх у повсякдення жітті и Майбутній трудовій ДІЯЛЬНОСТІ шкірному членові современного Суспільства, достатніх для Вивчення других дисциплін, продовження освіти в сістемі безперервної освіти; формирование уявлень про Ідеї и методи математики та ее роль у пізнанні навколишнього світу, формирование навічок математізації СИТУАЦІЙ во время ДОСЛІДЖЕНЬ різніх явіщ Природа і Суспільства;

) формирование наукового світогляду, загальнолюдського духовних цінностей; виховання национальной самосвідомості, поваги до национальной Культура і традіцій України; формирование позитивних рис характеру (чесності й правдівості, наполеглівості; Волі, культури думки и поведінкі, обґрунтованості суджень, відповідальності за Доручення дело ТОЩО); естетичне, екологічне, економічне, патріотичне, трудове виховання, професійна орієнтація на виховання здорового способу життя.

множини вівчаються в загальноосвітній школі в одінадцятому класі. На Дану тему віділено шкільною програмою 8 годин. Тема має назва: Елементи комбінаторікі. Метою є: ввести Поняття множини та ее елементів, ознайоміті з видами множини та операціямі над ними. Навчітісь Виконувати зазначені операции.

Програма для класів Із поглибленим вивченості математики на тему множини. Елементи математичної логіки. Комбінаторіка віділяє у восьмому класі 12-17 годин, в дев ятому - 17 - 20 годин.

Во время Вивчення тими множини и відношення учні повінні знаті: Означення перерізу, об'єднання, різниці, ДОПОВНЕННЯ множини, впорядкованої множини; учні повінні вміті: задаваті множини основними способами: утворюваті підмножіну даної множини, знаходіті про єднання, переріз, різніцю даних множини.

Если учбовим планом школи передбача Інша Кількість годин для поглиблення Вивчення математики, то вчитель самостійно Здійснює та обґрунтовує модіфікацію даної програми та Тематичне планування відповідно до Вибраного підручника з урахуванням підготовленості класу, інтересів учнів.


Розділ II. Методика викладання множини и відношень в сучасній школі


2.1 Поняття множини. Елемент множини. Порожня множини


Теорія множини як галузь математики вінікла порівняно недавно - в середіні? І? століття. ЇЇ засновника є німецький математик Георг Кантор (1845 - 1918).

Основним ПОНЯТТЯ в Теорії множини є Поняття множини. Воно первісне, тобто неозначуване, но его Зміст можна Розкрити путем опису, з помощью конкретних примеров. У повсякдення жітті Термін" множини має ряд синонімів: сукупність, колекція, клас, ансамбль, група и ін. Например, множини квітів у вазі -" букет, множини птахів, что пролітають одночасно, -зграя, множини овець -" отара и т.п.

У математиці Термін" множини такоже має ряд синонімів. Так, вместо" множини значень змінної говорять область значень змінної," множини двох рівнянь -" система двох рівнянь," множини кривих -" сім я кривих ТОЩО.

Отже, під множини розуміють сукупність питань комерційної торгівлі про єктів, Які мают Д...


Назад | сторінка 2 з 8 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Процес ДІЯЛЬНОСТІ вчителя и учня при вівченні множини и відношень
  • Реферат на тему: Вимірні множини
  • Реферат на тему: Логіка и множини
  • Реферат на тему: Метод оптимальної класифікації одновимірного впорядкованої множини на основ ...
  • Реферат на тему: Множини. Функція та її безперервність