Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Новые рефераты » Логіка публічного виступу та дискусії

Реферат Логіка публічного виступу та дискусії

ь аргументацію однією з можливостей мовного впливу на свідомість людини.

Розмежування логічного і риторичного в аргументації має позитивне значення для обох наук. Як відправний пункт такого розмежування розглянемо точку зору В.Ф. Беркова: «Будь-яка аргументація має два аспекти - логічний і комунікативний. У логічному плані аргументація виступає як процедура пошуку і пред'явлення для певного положення (тези), що виражає певну точку зору, опори в інших положеннях (підставах, аргументах). У комунікативному плані аргументація - це процес передачі, тлумачення і навіювання реципієнту інформації, зафіксованої в тезі мовця. Кінцева мета цього процесу - формування цього переконання. Аргументація досягає мети лише в тому випадку, якщо адресат: а) сприйняв, б) зрозумів і в) прийняв тезу адресата. Відповідно до цих двох аспектам виділяються функції аргументації: пізнавальна і комунікативна »[2].

2. Фактичний матеріал ВИСТУПИ


Фактичний матеріал - змістовна основа всякого виступи, жодної аргументації. В якості такого матеріалу привертають статистичні дані, факти навколишньої дійсності, факти з життя людей, посилання на авторитетні і надійні джерела і т.п. [5]


2.1 Структура стратегії виступу


Для того щоб переконати аудиторію необхідно дотримуватися деяких правил, а саме: слід починати промову з великим прагненням досягти поставленої мети; належить твердо знати те, про що йтиметься.

Оратору потрібно спрямувати всі зусилля на те, щоб залучити, як би прикувати до себе увагу аудиторії, зацікавити промовою слухачів з першої миті виступу.

Якщо людина не обдумав, чи не спланував заздалегідь промову, він буде почувати себе невпевненим перед слухачами і навряд чи зможе їх переконати в чому те.

Мова - це не просто набір пропозицій, вона містить у собі ряд певних елементів, без яких була б безглуздою і нікому не потрібною. За визначенні теми виступу і моделюванні аудиторії (складання її портрета), важливо розробити стратегію промови (виявити основні її напрямки), а потім побудувати її тактику - мати зовнішню структуру докази ідей, реалізовувати в ході виступу відповідні принципи мовлення, способи і прийоми докази. [2]

Зупинимося на висвітленні стратегічного і тактичного законів. Спочатку з'ясуймо концепцію з позицій ораторського мистецтва і звернемося.

Концепція - це основа мисленнєво-мовленнєвої діяльності, над якою надбудовується стратегія діяльності, тобто тезу, установка (цільове спрямування). Отже, концепція в широкому сенсі цього слова не їсти, ні стратегією (програмою дій), ні тезою (складовою стратегії, оскільки стратегія в реалізації концепції, а теза - головна думкою (частина стратегії). Враховуючи цю обставину, можна переконатися, що концепція - це система знань про предмет, яка відображена коротко. Таке розуміння концепції найбільше відповідає її функціональному призначенню - бути першоосновою мисленнєво-мовленнєвої діяльності.


2.2 Характеристика стратегії виступу


Отже, визначивши, що таке концепція, почнемо досліджувати стратегічний закон. Він передбачає системний побудова програми впливу на конкретну аудиторію.

Стратегія (програма дій) становить варіант реалізації концепції і характеризируется наступним ознаками: динамічністю, гнучкістю. Іншими словами, та ж концепція може мати кілька стратегій залежно від аудиторії та етапів її реалізації.

З яких компонентів складається стратегія? Насамперед треба виділити установку, заради якої готується виклад концепції.

За визначенні установки (чого хочу досягти, чого добиваюся від тієї чи іншої аудиторії) необхідно вичленувати з концепції коло питань (згідно з психологічною законом сприйняття, їх повинно бути не більше ніж 7, може бути і менше (від 1 до 3), залежить від установки, особливостей аудиторії), орієнтованих на аудиторію, проаналізувати їх і сформулювати власний підхід до пошуку відповідей на них. Свої міркування щодо формування стратегії суб'єкт побудувати на заключному етапі у вигляді тези. [2]

Теза розглядається як ключова ідея, сукупність тверджень, що розгортаються оратором під час спілкування з аудиторією. Наявність тези дозволяє уникнути безглуздого викладу концепції. Теза відіграє роль взаємозв'язку в цілісності всіх компонентів промови: концепції, питань, установки, аудиторії.

Отже, стратегія дій становить таку послідовність: визначити установку; вичленувати з концепції питання, розраховані на певну аудиторію, їх аналіз; сформулювати тезу (система, коротких відповідей суб'єкта на поставлені питання). [4]

Стратегія, хоча і являє собою пе...


Назад | сторінка 2 з 3 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Розробка концепції та стратегії гостинності в туристському обслуговуванні
  • Реферат на тему: Основні положення концепції культури та психології мистецтва з точки зору п ...
  • Реферат на тему: Геополітичні концепції кінця XIX-XX століття на прикладі концепції Гелфорда ...
  • Реферат на тему: Стратегія інновацій та технологій як частина стратегії бізнесу
  • Реферат на тему: Механізм реалізації енергозберігаючих заходів з позицій концепції зацікавле ...