Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты » Облік витрат на виробництво і калькулювання собівартості продукції при позамовному методі

Реферат Облік витрат на виробництво і калькулювання собівартості продукції при позамовному методі

ської діяльності підприємства всіх форм власності несуть різні за економічним змістом і цільовим призначенням витрати. І щоб вистояти в конкурентній боротьбі необхідно вишукувати всі можливі шляхи зниження витрат. У зв'язку з цим підвищується значимість планування та обліку зроблених витрат, калькулювання собівартості продукції [13, с. 5].

Вживані суб'єктів господарювання в умовах конкуренції багато в чому залежить від здатності підтримувати оптимальний рівень собівартості продукції.

Собівартість продукції - це виражені в грошовій формі витрати на її виробництво і реалізацію [6, с. 87]. Вона складається з витрат, пов'язаних з використанням у процесі виробництва продукції природних ресурсів, сировини, матеріалів, палива, енергії, основних фондів, трудових ресурсів, а так само інших витрат на її виробництво і реалізацію. Собівартість продукції є якісним показником, в якому концентровано відбиваються результати господарської діяльності організації, її досягнення і наявні резерви. Чим нижча собівартість продукції, тим більше економиться праця, краще використовуються основні фонди, матеріали, паливо, тим дешевше виробництво продукції обходиться як підприємству, так і всьому суспільству [10, с. 76]. Калькулювання собівартості продукції є одним з найважливіших завдань управлінського обліку.

В даний час у світовій бухгалтерській практиці питань виробничого та управлінського обліків, у тому числі методикам планування та обліку витрат і калькулювання собівартості продукції, надається велике значення. Метод калькулювання передбачає систему виробничого обліку, при якій визначаються фактична собівартість продукції, а також витрати на одиницю продукції. Вибір методу калькулювання собівартості продукції пов'язаний з технологією виробництва, його організацією, особливостями продукції, що випускається. Цим характеризується актуальність теми курсової роботи.

Існує безліч способів визначення собівартості продукції. Одним з них є позамовний метод обліку витрат і калькулювання собівартості.

Принципові переваги методу позаказного калькулювання полягають в тому, що цей метод робить можливим зіставлення витрат між замовленнями, показує найбільш і найменш рентабельні замовлення, а також які операції в аналогічних замовленнях найбільш дорогі, а які найбільш ефективні. Позамовний метод забезпечує базу для планування витрат і продажних цін по майбутнім замовленнях [6, с. 265].

Мета роботи - дослідити теоретичні основи і діючу практику позамовного методу обліку витрат на виробництво і калькулювання собівартості продукції. Дана мета реалізується наступними завданнями:

досліджувати загальну характеристику і види позамовному калькуляції витрат;

розглянути особливості застосування позамовного методу обліку витрат і калькулювання собівартості продукції;

вивчити об'єкти обліку витрат і калькулювання собівартості послуг;

вивчити організацію обліку прямих витрат при позамовному методу обліку витрат;

організацію обліку непрямих витрат при позамовному методі обліку витрат;

відобразити особливості документообігу та облікових процедур з обліку витрат в системі позамовному калькуляції собівартості на прикладі промислового підприємства;

розглянути питання подальшого вдосконалення обліку витрат на виробництво в умовах використання сучасних комп'ютерних технологій.

Об'єктом дослідження послужило підприємство ЧУП «СімРайт», основним видом діяльності якого є виробництво поліпропіленових труб і комплектуючих для систем внутрішнього водопроводу і каналізації, і застосовується для обліку витрат позамовний метод.

У процесі дослідження та написання курсової роботи були вивчені: чинні нормативно-правові акти з питань обліку матеріалів в Республіці Білорусь; підручники та навчальні посібники з бухгалтерського обліку вітчизняних і зарубіжних авторів; публікації в журналах, газетах, а також бухгалтерська звітність підприємства ЧУП «СімРайт».1. Сутність і значення обліку витрат на виробництво продукції


1.1 Поняття і класифікація витрат на виробництво продукції


У процесі господарської діяльності використовуються сировина і матеріали, витрачаються кошти на оплату праці та соціальні потреби, мають місце витрати по амортизації основних засобів та ін.

Собівартість продукції - це витрати підприємства в грошовій формі на її виробництво і реалізацію.

Підприємства повинні керуватися в бухгалтерському обліку витрат наступними документами.

. Закон Республіки Білорусь «Про бухгалтерський ...


Назад | сторінка 2 з 14 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Організація обліку витрат на виробництво і калькулювання собівартості проду ...
  • Реферат на тему: Методи обліку витрат на виробництво і калькулювання собівартості продукції ...
  • Реферат на тему: Методика обліку витрат і калькулювання собівартості продукції та їх вплив н ...
  • Реферат на тему: Аналіз стану управлінського обліку витрат і калькулювання собівартості прод ...
  • Реферат на тему: Облік витрат на виробництво при попроцессном методі калькулювання собіварто ...