Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Статьи » Планування доходів і витрат на реалізацію продукції, робіт і послуг (на прикладі ВАТ &Екатерінбурггаз&)

Реферат Планування доходів і витрат на реалізацію продукції, робіт і послуг (на прикладі ВАТ &Екатерінбурггаз&)

о контролювати, не допускаючи їх перевищення над доходами.

Об'єктом дослідження дипломної роботи є Відкрите Акціонерне товариство «Екатерінбурггаз».

Предметом дослідження є діяльність Відкритого Акціонерного Товариства «Екатерінбурггаз» з планування доходів і витрат на реалізацію продукції, робіт і послуг.

Мета роботи передбачає вирішення наступних завдань:

Вивчення поняття і сутності витрат на виробництві підприємства.

Складання класифікації виробничих витрат за видами, розгляд їх складу і структуру.

Аналіз діяльності ВАТ «Екатерінбурггаз», починаючи з історичних часів, закінчуючи сьогоднішнім днем.

Оцінка управління витратами на підприємстві «Екатерінбурггаз».

Виявлення проблем управління витратами на ВАТ «Екатерінбурггаз». Пошук можливих шляхів і способів їх усунення.

Методика дослідження - використовувати історичні, порівняльно-економічні, фінансові методи дослідження, використовувати дані останніх років, підсумки вивчення та узагальнення бухгалтерської практики.

Практична значимість роботи полягає в тому, що запропоновані шляхи вирішення проблем щодо усунення негативної рентабельності підприємства, мають теоретичне і практичне значення, і можуть бути використані в реальній практиці керівниками підприємств, які зацікавлені в успішному веденні свого бізнесу.

Структура роботи відповідає поставленим завданням. Перша глава присвячена теоретичним питанням, що стосуються витрат на підприємстві - їх характеристика та класифікація. У другому розділі дипломної роботи представлена ??коротка характеристика діяльності підприємства ВАТ «Екатерінбурггаз», починаючи з історичної довідки і закінчуючи аналізом діяльності станом на сьогоднішній день. Також другий розділ містить оцінку управління витратами на підприємстві за період за 2011 по 2013 рік, і подальші перспективи розвитку ВАТ «Екатерінбурггаз». У третьому розділі розглянуто список конкретних заходів, які звичайно застосовуються для найбільш ефективного і розумного управління витратами на підприємстві.

Для написання дипломного проекту мною були використані публікації журналів і газет економічного змісту, підручники з економічних і фінансових дисциплін, офіційний Інтернет - сайт підприємства ВАТ «Екатерінбурггаз»; для аналізу економічної діяльності підприємства були використані бухгалтерські звіти і документи за період 2011, 2012 і 2013 років.

виробнича витрата управління

1. Теоретична сутність витрат підприємства


. 1 Поняття витрат і витрат на виробництві


Сутність витрат на виробництво і витрат виробництва не тотожні між собою в теоретичному і практичному планах, як на рівні суспільного виробництва, так і в макроекономіці у вітчизняній і зарубіжній практиці. З позицій суспільства витрати на виробництво включають повний обсяг витрат живої і матеріалізованої праці і рівні вартості продукту. Витрати на виробництво вітчизняних підприємств складаються з їхніх власних грошових витрат, а витрати зарубіжних фірм включають нормативну прибуток.

Витрати виробництва - витрати на покупку економічних ресурсів, спожитих у процесі випуску тих чи інших благ.

Будь-яке виробництво товарів і послуг, як відомо, пов'язане з використанням праці, капіталу та природних ресурсів, які являють собою фактори виробництва, вартість яких визначається витратами виробництва.

У зв'язку з обмеженістю ресурсів виникає проблема найкращого їх використання з усіх відкинутих альтернатив.

Поняття витрат підприємства істотно розрізняється залежно від їх економічного призначення. Чітке розмежування витрат з їх ролі в процесі відтворення є визначальним моментом в теорії та практичної діяльності. Відповідно до нього на всіх рівнях управління здійснюється угруповання витрат, формується собівартість продукції, визначаються джерела фінансування. За відтворюваного ознакою витрати підприємства поділяються на три види:

витрати на виробництво і реалізацію продукції, що утворюють її собівартість. Це поточні витрати, що покриваються з виручки від реалізації продукції при посередництві кругообігу оборотного капіталу;

витрати на розширення і оновлення виробництва. Як правило, це великі одноразові вкладення коштів капітального характеру під нову або модернізовану продукцію. Вони розширюють застосовувані фактори виробництва, збільшують статутний капітал. Витрати складаються з капітальних вкладень в основні фонди, приросту нормативу оборотних коштів, витрат на формування додаткової робочої сили для нового виробництва. Ці ви...


Назад | сторінка 2 з 30 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Аналіз витрат на виробництво і реалізацію продукції (робіт, послуг) на підп ...
  • Реферат на тему: Оцінка витрат на виробництво і реалізацію продукції підприємства
  • Реферат на тему: Рекомендації щодо підвищення ефективності поточних витрат підприємства на в ...
  • Реферат на тему: Статистичне вивчення витрат на виробництво і реалізацію продукції і послуг ...
  • Реферат на тему: Види витрат виробництва постійні, змінні і загальні, середні і граничні вит ...