Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Статьи » Планування доходів і витрат на реалізацію продукції, робіт і послуг (на прикладі ВАТ &Екатерінбурггаз&)

Реферат Планування доходів і витрат на реалізацію продукції, робіт і послуг (на прикладі ВАТ &Екатерінбурггаз&)

Зміст


Введення

1. Теоретична сутність витрат підприємства

1.1 Поняття витрат і витрат на виробництві

1.2 Класифікація виробничих витрат: склад і структура

1.3 Сучасні механізми управління витратами на підприємстві

1.4 Актуальні методи управління витратами підприємства

2. Характеристика діяльності підприємства. Аналіз витрат на виробництво у ВАТ «Екатерінбурггаз»

2.1 Історія створення компанії ВАТ «Екатерінбурггаз»

2.2 Характеристика і аналіз діяльності ВАТ «Екатерінбурггаз»

2.3 Оцінка управління витратами на об'єкті дослідження

2.4 Ризики в господарській діяльності ВАТ «Екатерінбурггаз»

3. Управління витратами на підприємстві

3.1 Проблеми управління витратами на ВАТ «Екатерінбурггаз». Можливі способи їх усунення

3.2 Зарубіжний досвід управління витратами на підприємстві

Висновок

Список використаних джерел


Введення


У умовах ринкових відносин в нашій країні підприємство стає юридично та економічно самостійним. Ефективне управління виробничою діяльністю підприємства все більше залежить від рівня інформаційного забезпечення його окремих підрозділів і служб.

В даний час деякі російські організації мають, таким чином, поставлений бухгалтерський облік, щоб міститься в ньому інформація була придатна для оперативного управління та аналізу. На сьогоднішній день тільки банки на вимогу Центробанку РФ з метою контролю за їх надійністю і ліквідністю зводять баланс щодня.

Підприємства, що мають складну виробничу структуру, гостро потребують оперативної економічної та фінансової інформації, що допомагає оптимізувати витрати і фінансові результати, приймати обгрунтовані управлінські рішення.

Інформація, необхідна для оперативного управління підприємством, міститься в системі управлінського обліку, який вважають одним з нових і перспективних напрямків бухгалтерської практики.

Для прийняття оптимальних управлінських і фінансових рішень необхідно знати свої витрати і в першу чергу розбиратися в інформації про виробничі витрати. Аналіз витрат допомагає з'ясувати їхню ефективність, встановити, чи не будуть вони надмірними, перевірити якісні показники роботи, правильно встановити ціни, регулювати і контролювати витрати, планувати рівень прибутку і рентабельності виробництва.

Витрати на виробництво і реалізацію продукції, що визначають собівартість, складаються з вартості використовуваних у виробництві продукції природних ресурсів, сировини, основних і допоміжних матеріалів, палива, енергії, основних фондів, трудових ресурсів та інших витрат по експлуатації, а також невиробничих витрат.

Склад і структура витрат на виробництво залежать від характеру і умов виробництва при тій чи іншій формі власності, від співвідношення матеріальних і трудових витрат і інших чинників. Витрати на виробництво і реалізацію продукції, що формують її собівартість - один з найважливіших якісних показників комерційної діяльності підприємств. Собівартість продукції - виражені в грошовій формі витрати на її виробництво і реалізацію. В умовах переходу до ринкової економіки собівартість продукції є найважливішим показником виробничо-господарської діяльності організацій. Обчислення цього показника необхідно для оцінки виконання плану по даному показнику і його динаміки; визначення рентабельності виробництва й окремих видів продукції; здійсненнявнутрішньовиробничого госпрозрахунку; виявлення резервів зниження собівартості продукції; визначення цін на продукцію; обчислення національного доходу в масштабах країни; розрахунку економічної ефективності впровадження нової техніки, технології, організаційно-технічних заходів; обгрунтування рішення про виробництво нових видів продукції і зняття з виробництва застарілих.

Управління собівартістю продукції підприємств - планомірний процес формування витрат на виробництво всієї продукції і собівартості окремих виробів, контроль за виконанням завдань по зниженню собівартості продукції, виявлення резервів її зниження. Основними елементами системи управління собівартістю продукції є прогнозування і планування, нормування витрат, облік і калькулювання, аналіз і контроль за собівартістю. Всі вони функціонують у тісному взаємозв'язку один з одним.

Метою написання дипломної роботи є вивчення сутності витрат виробництва та їх видів, а так само співвідношення доходів і витрат, прибутковість або збитковість роботи підприємства.

Актуальність роботи полягає в тому, що об'єктом дослідження є витрати підприємства, які необхідно постійн...


сторінка 1 з 30 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Аналіз витрат на виробництво і реалізацію продукції (робіт, послуг) на підп ...
  • Реферат на тему: Оцінка витрат на виробництво і реалізацію продукції підприємства
  • Реферат на тему: Рекомендації щодо підвищення ефективності поточних витрат підприємства на в ...
  • Реферат на тему: Облік витрат на виробництво і калькулювання собівартості продукції, робіт і ...
  • Реферат на тему: Облік витрат на виробництво і реалізацію продукції на прикладі ТОВ &Вішера&