Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Статьи » Оцінка вартості підприємства (бізнесу) ТОВ &Експертиза&, м Краснодар

Реферат Оцінка вартості підприємства (бізнесу) ТОВ &Експертиза&, м Краснодар

y"> Таблиця 32 - Ринкова вартість автомобіля, розрахована витратним підходом

Таблиця 33 - Розрахунок ринкової вартості порівняльним підходом

Таблиця 34 -Узгодження результатів

Таблиця 35- Розрахунок ринкової вартості на основі витратного підходу

Таблиця 36 -прогноз виручки на 2013-2016 рік

Таблиця 37 -План капітальних вкладень на 2013-2016 рр.

Таблиця 38 Розрахунок амортизаційних відрахувань

Таблиця 39 - Розрахунок чистого прибутку і власного оборотного капіталу

Таблиця 40 - Розрахунок ризиків підприємства

Таблиця 41 - Розрахунок ставки дисконтування

Таблиця 42 -Розрахунок ринкової вартості підприємства дохідним підходом

Таблиця 43 - Узгодження результатів при визначенні ринкової вартості

Малюнок 1 - Динаміка видобутку та експорту нафти

Список основної рекомендованої літератури

1. Грязнова А.Г., Федотова М.А. Оцінка бізнесу. Підручник.- М .: Фінанси і статистика, 2009. - 736 с.

. Кошкін В.І. Організація і методи оцінки підприємства (бізнесу). Підручник. М .: ІФК ЕКМОС" , 2002. - 944 с.

. Рутгайзер В.М. Оцінка вартості бізнесу. М .: Маросейка, 2007. - 448 с.

. Оцінка вартості нерухомості навчальний посібник/Е.Н. Іванова під ред. д-ра екон наук проф. М.А. Федотової - М .: КНОРУС, 2007. - 344 с.

5. Антонов В.П. Оцінка машин, устаткування і транспортних засобів: Навчальний посібник.- М .: Інститут оцінки природних ресурсів, 2001. - 392 с.

Поздняков В. Аналіз і діагностика фінансово-господарської діяльності підприємств.- М .: Инфра-м, 2009. - 624 с.


Реферат


Випускна атестаційна (дипломна) робота 106 с., 1 рис., 43 табл., 46 джерел.

Оціночна діяльність, об'єкт оцінки, ціна, вартість, витрати, дата оцінки, підхід до оцінки, метод оцінки, найбільш ефективне використання об'єкта оцінки, дохідний підхід, порівняльний підхід, витратний підхід, термін експозиції об'єкта оцінки, підсумкова вартість об'єкта оцінки, очікувані доходи від використання обекта оцінки, очікувані витрати з експлуатації об'єкта оцінки, дисконтування грошових потоків, ставка дисконтування, капіталізація доходів, об'єкт-аналог, елементи порівняння, одиниці порівняння, коректування значень одиниць срвненія, огласованіе скоригованих значень одиниць порівняння, скоригована Кана об'єкта-аналога, точна копія об'єкта оцінки, об'єкт аналогічної корисності об'єкта оцінки, фізичний стан об'єкта оцінки, знос, функціональне або економічне застарівання об'єкта оцінки, узгодження (узагальнення) результатів розрахунку вартості, звіт про оцінку.

Метою випускної атестаційної (дипломної) роботи є закріплення теоретичних знань оцінки підприємства (бізнесу), отриманих в процесі навчання, за допомогою практичного проведення аналізу фінансово-економічної діяльності та оцінки ринкової вартості діючого підприємства (бізнесу) на прикладі ТОВ Експертиза raquo ;, а також внесення пропозицій щодо підвищення економічної ефективності бізнесу і практичного використання результатів оцінки.

У випускний атестаційної роботі використовувалися розрахунково-конструктивний, аналітичний і статистичний методи досліджень.

Теоретично вивчено законодавство, що регулює оціночну діяльність в Російській Федерації, стандарти оцінки, обов'язкові до застосування суб'єктами оціночної діяльності, підходи та методи до оцінки бізнесу, підсумкове узгодження (узагальнення) результатів розрахунку вартості, отриманих різними підходами.

Розглянуто фінансово-економічна діяльність підприємства ТОВ ??laquo; Експертиза і проведено її аналіз, як базовий етап, що передує оцінці бізнесу, що визначає вибір підходів до оцінки підприємства. Проведено оцінку ринкової вартості підприємства з використанням двох підходів до оцінки: витратного та дохідного. Витратний підхід до оцінки бізнесу виконаний з використанням методу вартості чистих активів, в результаті якого була проведено коректування балансової вартості активів підприємства і його зобов'язань і отримана ринкова вартість 100% -го власного капіталу підприємства. Дохідний підхід до оцінки бізнесу виконаний з використанням методу дисконтування грошових потоків і дозволив визначити ринкову вартість підприємства на основі прогнозних даних про розвиток підприємства в прогнозний і постпрогнозний періоди.

Проведено підсумкове узгодження (узагальнення) результатів розрахунку вартості, отриманих двома підходами і вироблені рекомендації п...


Назад | сторінка 2 з 52 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Дохідний підхід до оцінки вартості бізнесу
  • Реферат на тему: Розрахунок ринкової вартості об'єкта оцінки
  • Реферат на тему: Сутність і поняття оцінки вартості підприємства (бізнесу)
  • Реферат на тему: Основні підходи до оцінки бізнесу і загальна характеристика методів оцінки. ...
  • Реферат на тему: Порівняльний підхід до оцінки бізнесу (підприємства)