Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Вопросы и ответы » Правове забезпечення професійної діяльності

Реферат Правове забезпечення професійної діяльності

вний соціальний муніципальний

1. Поняття трудових відносин та трудового права. Принципи і джерела трудового права


. Поняття трудового права

Трудове право - це одна з провідних галузей права Російської Федерації, що є систему норм права, які регулюють трудові та інші безпосередньо пов'язані з ними відносини з метою встановлення державних гарантій трудових прав і свобод громадян, створення сприятливих умов праці, захист прав та інтересів працівників і роботодавців.

Трудове право досить специфічна галузь права, що виконує дві основні функції: виробничу (економічну) і соціальну (захисну). З одного боку, воно націлене на правове забезпечення економіки (виробництва), а з іншого - на захист людини та її прав у сфері застосування праці. p align="justify"> 2. Поняття трудових відносин

Предметом трудового права є трудові та інші безпосередньо пов'язані з ними відносини.

Стаття 15 ТК дає наступне визначення трудовим відносинам.

Трудові відносини - відносини, засновані на угоді між працівником і роботодавцем про особисте виконання працівником за плату трудової функції (роботи з посади відповідно до штатного розкладу, професії, спеціальності з вказівкою кваліфікації; конкретного виду доручається працівникові роботи), підпорядкуванні працівника правилам внутрішнього трудового розпорядку при забезпеченні роботодавцем умов праці, передбачених трудовим законодавством, колективним договором, угодами, локальними нормативними актами, трудовим договором.

Крім трудових відносин трудове право регулює і В«інші, безпосередньо пов'язані з ними відносини В». До них відносяться:

- відносини щодо забезпечення зайнятості та працевлаштування;

- організаційно-управлінські відносини (наприклад, між трудовим колективом, виступаючим від його імені виборним профспілковим органом та адміністрацією);

- відносини з нагляду і контролю за дотриманням трудового законодавства;

- відносини щодо вирішення трудових спорів;

- деякі інші відносини.

Сторонами трудового відносини є працівник і роботодавець.

3. Принципи трудового права

Правові принципи - це основоположні ідеї, що лежать в основі регулювання трудових і безпосередньо пов'язаних з ними відносин. Вони сформульовані в ст. 2 ТК.

Основними принципами є наступні:

1. свобода праці, право розпоряджатися своїми здібностями до праці, обирати професію і рід діяльності;

2. заборона примусової праці та дискримінації у сфері праці;

3. захист від безробіття і сприяння в працевлаштуванні;

4. забезпечення права кожного працівника на справедливі умови праці, в тому числі на умови праці, що відповідають вимогам безпеки та гігієни, права на відпочинок , включаючи обмеження робочого часу, надання щоденного відпочинку, вихідних і неробочих святкових днів, оплачуваної щорічної відпустки;

5. рівність прав і можливостей працівників;

6. забезпечення права кожного працівника на своєчасну та в повному розмірі виплату справедливої вЂ‹вЂ‹заробітної плати, яка забезпечує гідне людини існування, її самої та її сім'ї , і не нижче встановленого федеральним законом мінімального розміру оплати праці;

7. забезпечення рівності можливостей працівників без будь-якої дискримінації на просування по роботі з урахуванням продуктивності праці, кваліфікації та стажу роботи за спеціальністю, а також на професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації;

8. забезпечення права працівників і роботодавців на об'єднання для захисту своїх прав та інтересів, включаючи право працівників створювати професійні спілки і вступати до них;

9. ...


Назад | сторінка 2 з 92 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Охорона праці з трудового права. Права працівників і роботодавців
  • Реферат на тему: Оплата праці працівників як інститут трудового права
  • Реферат на тему: Процедурні та процесуальні відносини, пов'язані з реалізацією та захист ...
  • Реферат на тему: Охорона праці як інститут трудового права
  • Реферат на тему: Охорона праці як інститут трудового права