Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Методички » Методологічні рекомендації по структуризації розділу "Вступ" курсової роботи з дисциплін загальноправової профілю

Реферат Методологічні рекомендації по структуризації розділу "Вступ" курсової роботи з дисциплін загальноправової профілю

паючих універсальними механізмами захисту прав людини В».

Або:

В«Об'єктом проведеного дослідження виступає держава як провідний соціальний інститут, що забезпечує ефективну організацію владних відносин у посттрадіціонних суспільствіВ».

Предмет дослідження - вже конкретний компонент (елемент) об'єкта дослідження, що являє безпосередній інтерес для дослідника. Так, наприклад, якщо держава як соціальний інститут є об'єктом вивчення, то конкретні його компоненти (елементи, частини) - предметом. Це можуть бути такі елементи, як закономірності й теорії походження держави, особливості властивостей державності, специфіка системи поділу влади в тому чи іншій державі тощо

Приклади, що відповідають наведеним вище зразкам об'єкту:


В«Предмет цього дослідження - Організація Об'єднаних Націй як універсальний механізм захисту прав людини, генезис, структуру, місце і роль цієї міжнародної організації в сучасному правозахисному русіВ».


В«Предметом дослідження виступає сутність держави, методологічні підходи до її пізнання, межі її проявиВ».

Іншими словами, об'єкт і предмет дослідження співвідносяться між собою як загальне і особливе (або особливе і одиничне). Але слід мати на увазі, що в кожному конкретному випадку (при обранні конкретної теми) визначення об'єкта і предмета дослідження представляє дійсно чималу складність. Тому до цього розділу "Введення" завжди потрібно підходити дуже відповідально і ретельно. Тут без консультації наукового керівника не обійтися. p align="justify"> Обсяг даного розділу, як правило, невеликий. Зазвичай визначення об'єкта і предмета укладаються в одне-два речення . Але спочатку визначається об'єкт, потім - предмет.


Мета (цілі) курсового дослідження. Після того, як визначені об'єкт і предмет дослідження (тобто те, що саме вивчатиметься ), наступним логічним кроком стає визначення мети роботи. У певному сенсі, в цілі роботи відображаються сама тема дослідження та її предмет (схожість найменування теми і визначення предмета і формулювання мети дослідження повинна бути очевидною, але все ж вони повинні збігатися повністю).

Мета в даному випадку - це прогнозований, передбачуваний (подумки модельований) майбутній результат курсового аналізу. Мета відповідає на питання: ЩО бажає автор досягти своїм дослідженням: проаналізувати, охарактеризувати, довести, обгрунтувати, виявити особливості, вперше розглянути, розширити область знання про предмет дослідження, підтвердити ту чи іншу гіпотезу і т.д. Іншими словами, мета дослідження - це вираження СТРАТЕГІЇ і модель кінцевих результатів роботи. Майте на увазі, що в розділі роботи В«ВисновокВ» Ви повинні будете констатувати, чи досягнута, на Вашу думку, поставлена ​​мета, або ж не досягнута. Про це ж, але вже в більш твердій формі, буде говорити і рецензент Вашої курсової роботи у своєму відгуку (рецензії): досягнута автором поставлена ​​їм мета чи ні. Така констатація - найважливіший (якщо не визначальний) критерій успішності Вашого дослідження.

Приклад:

В«Мета цього дослідження полягає в обгрунтуванні точки зору, відповідно до якої ООН виступає найбільш ефективним універсальним інструментом в міжнародній системі захисту прав людиниВ» ( або навпаки: В«..., що ООН в сучасну епоху не може розглядатися в числі ефективних засобів захисту прав людини в міжнародному масштабі")


Або:

В«Мета дослідження - проведення комплексного аналізу держави як соціального інституту, що забезпечує найбільш ефективну організацію властеоотношеній на сучасному рівні розвитку людської цивілізаціїВ» ( або навпаки : В«... що держава в епоху глобалізації починає втрачати свої сутнісні інституційні характеристики на користь недержавних інститутів ...В»)


Обсяг даного розділу (В«Цілі дослідженняВ»), так само, як і в попередньому випадку, звичайно становить одне-два речення. Коли ж мова й...


Назад | сторінка 2 з 6 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Вивчення каналів розподілу: мета та напрямки дослідження (на прикладі ВАТ & ...
  • Реферат на тему: Предмет та мета інвестіційного аналізу
  • Реферат на тему: Культура як предмет наукового дослідження
  • Реферат на тему: Загальноклінічне дослідження мокротиння, техніка дослідження. Дослідження ...
  • Реферат на тему: Соціально-економічні системи як предмет сучасного дослідження